Summer SALE
Adapter

Adapter w języku TypeScript

Adapter to strukturalny wzorzec projektowy pozwalający na współpracę niekompatybilnych obiektów ze sobą.

Adapter pełni rolę opakowania dwóch obiektów. Przechwytuje wywołania jednego z obiektów i przekształca je na format i interfejs zrozumiały dla drugiego obiektu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Adapter jest dość powszechny w kodzie TypeScript. Często stosuje się go w systemach bazujących na przestarzałym kodzie, gdzie pozwala na współdziałanie takiego kodu z nowoczesnymi klasami.

Identyfikacja: Adapter można rozpoznać po konstruktorze przyjmującym instancję innego typu abstrakcji/interfejsu. Gdy adapter otrzymuje wywołanie kierowane do którejś z jego metod, tłumaczy parametry wywołania do stosownego formatu i przekazuje je do jednej lub wielu metod opakowanego obiektu.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Adapter ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Target defines the domain-specific interface used by the client code.
 */
class Target {
  public request(): string {
    return 'Target: The default target\'s behavior.';
  }
}

/**
 * The Adaptee contains some useful behavior, but its interface is incompatible
 * with the existing client code. The Adaptee needs some adaptation before the
 * client code can use it.
 */
class Adaptee {
  public specificRequest(): string {
    return '.eetpadA eht fo roivaheb laicepS';
  }
}

/**
 * The Adapter makes the Adaptee's interface compatible with the Target's
 * interface.
 */
class Adapter extends Target {
  private adaptee: Adaptee;

  constructor(adaptee: Adaptee) {
    super();
    this.adaptee = adaptee;
  }

  public request(): string {
    const result = this.adaptee.specificRequest().split('').reverse().join('');
    return `Adapter: (TRANSLATED) ${result}`;
  }
}

/**
 * The client code supports all classes that follow the Target interface.
 */
function clientCode(target: Target) {
  console.log(target.request());
}

console.log('Client: I can work just fine with the Target objects:');
const target = new Target();
clientCode(target);

console.log('');

const adaptee = new Adaptee();
console.log('Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don\'t understand it:');
console.log(`Adaptee: ${adaptee.specificRequest()}`);

console.log('');

console.log('Client: But I can work with it via the Adapter:');
const adapter = new Adapter(adaptee);
clientCode(adapter);

Output.txt: Wynik działania

Client: I can work just fine with the Target objects:
Target: The default target's behavior.

Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don't understand it:
Adaptee: .eetpadA eht fo roivaheb laicepS

Client: But I can work with it via the Adapter:
Adapter: (TRANSLATED) Special behavior of the Adaptee.

Adapter w innych językach

Adapter w języku C# Adapter w języku C++ Adapter w języku Go Adapter w języku Java Adapter w języku PHP Adapter w języku Python Adapter w języku Ruby Adapter w języku Rust Adapter w języku Swift