Wiosenna WYPRZEDAŻ
Singleton

Singleton w języku TypeScript

Singleton to kreacyjny wzorzec projektowy gwarantujący istnienie tylko jednego obiektu danego rodzaju. Udostępnia też pojedynczy punkt dostępowy do takiego obiektu z dowolnego miejsca w programie.

Singleton charakteryzuje się prawie takimi samymi zaletami i wadami jak zmienne globalne i chociaż jest bardzo poręczny, to jednak psuje modularność kodu.

Nie można przenieść klasy zależnej od Singletona i użyć jej w innym kontekście bez równoczesnego przeniesienia tego drugiego. To ograniczenie zazwyczaj ujawnia się na etapie tworzenia testów jednostkowych.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wielu twórców oprogramowania uważa Singleton za antywzorzec, przez to jego wykorzystanie w kodzie TypeScript maleje.

Identyfikacja: Singleton można rozpoznać po statycznej metodzie kreacyjnej zwracającej jakiś obiekt którego instancja jest przechowywana w pamięci podręcznej.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Singleton ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Singleton class defines the `getInstance` method that lets clients access
 * the unique singleton instance.
 */
class Singleton {
  private static instance: Singleton;

  /**
   * The Singleton's constructor should always be private to prevent direct
   * construction calls with the `new` operator.
   */
  private constructor() { }

  /**
   * The static method that controls the access to the singleton instance.
   *
   * This implementation let you subclass the Singleton class while keeping
   * just one instance of each subclass around.
   */
  public static getInstance(): Singleton {
    if (!Singleton.instance) {
      Singleton.instance = new Singleton();
    }

    return Singleton.instance;
  }

  /**
   * Finally, any singleton should define some business logic, which can be
   * executed on its instance.
   */
  public someBusinessLogic() {
    // ...
  }
}

/**
 * The client code.
 */
function clientCode() {
  const s1 = Singleton.getInstance();
  const s2 = Singleton.getInstance();

  if (s1 === s2) {
    console.log('Singleton works, both variables contain the same instance.');
  } else {
    console.log('Singleton failed, variables contain different instances.');
  }
}

clientCode();

Output.txt: Wynik działania

Singleton works, both variables contain the same instance.

Singleton w innych językach

Singleton w języku C# Singleton w języku C++ Singleton w języku Go Singleton w języku Java Singleton w języku PHP Singleton w języku Python Singleton w języku Ruby Singleton w języku Rust Singleton w języku Swift