Hej, właśnie obniżyłem ceny wszystkich produktów. Przygotujmy nasze umiejętności programowania na erę post-COVID. Więcej szczegółów »
Singleton

Singleton w języku Python

Singleton to kreacyjny wzorzec projektowy gwarantujący istnienie tylko jednego obiektu danego rodzaju. Udostępnia też pojedynczy punkt dostępowy do takiego obiektu z dowolnego miejsca w programie.

Singleton charakteryzuje się prawie takimi samymi zaletami i wadami jak zmienne globalne i chociaż jest bardzo poręczny, to jednak psuje modularność kodu.

Nie można przenieść klasy zależnej od Singletona i użyć jej w innym kontekście bez równoczesnego przeniesienia tego drugiego. To ograniczenie zazwyczaj ujawnia się na etapie tworzenia testów jednostkowych.

Użycie wzorca w języku Python

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wielu twórców oprogramowania uważa Singleton za antywzorzec, przez to jego wykorzystanie w kodzie Python maleje.

Identyfikacja: Singleton można rozpoznać po statycznej metodzie kreacyjnej zwracającej jakiś obiekt którego instancja jest przechowywana w pamięci podręcznej.

Singleton w innych językach

Wzorce projektowe: Singleton w języku Java Wzorce projektowe: Singleton w języku C# Wzorce projektowe: Singleton w języku C++ Wzorce projektowe: Singleton w języku PHP Wzorce projektowe: Singleton w języku Ruby Wzorce projektowe: Singleton w języku Swift Wzorce projektowe: Singleton w języku TypeScript Wzorce projektowe: Singleton w języku Go