Spring SALE
Singleton

Singleton w języku Rust

Singleton to kreacyjny wzorzec projektowy gwarantujący istnienie tylko jednego obiektu danego rodzaju. Udostępnia też pojedynczy punkt dostępowy do takiego obiektu z dowolnego miejsca w programie.

Singleton charakteryzuje się prawie takimi samymi zaletami i wadami jak zmienne globalne i chociaż jest bardzo poręczny, to jednak psuje modularność kodu.

Nie można przenieść klasy zależnej od Singletona i użyć jej w innym kontekście bez równoczesnego przeniesienia tego drugiego. To ograniczenie zazwyczaj ujawnia się na etapie tworzenia testów jednostkowych.

Rust specifics

By definition, Singleton is a global mutable object. In Rust this is a static mut item. Thus, to avoid all sorts of concurrency issues, the function or block that is either reading or writing to a mutable static variable should be marked as an unsafe block.

For this reason, the Singleton pattern can be percieved as unsafe. However, the pattern is still widely used in practice. A good read-world example of Singleton is a log crate that introduces log!, debug! and other logging macros, which you can use throughout your code after setting up a concrete logger instance, such as env_logger. As we can see, env_logger uses log::set_boxed_logger under the hood, which has an unsafe block to set up a global logger object.

  • In order to provide safe and usable access to a singleton object, introduce an API hiding unsafe blocks under the hood.
  • See the thread about a mutable Singleton on Stackoverflow for more information.

Starting with Rust 1.63, Mutex::new is const, you can use global static Mutex locks without needing lazy initialization. See the Singleton using Mutex example below.

Singleton w innych językach

Singleton w języku C# Singleton w języku C++ Singleton w języku Go Singleton w języku Java Singleton w języku PHP Singleton w języku Python Singleton w języku Ruby Singleton w języku Swift Singleton w języku TypeScript