Spring SALE
Prototyp

Prototyp w języku Rust

Prototyp To kreacyjny wzorzec projektowy pozwalający klonować obiekty — również te złożone — bez konieczności sprzęgania z ich klasami.

Wszystkie klasy prototyp powinny mieć wspólny interfejs który pozwoli kopiować ich obiekty nawet gdy nie zna się ich konkretnych klas. Obiekty-prototypy mogą tworzyć kompletne kopie, ponieważ pola prywatne danej klasy są dostępne dla innych obiektów tej samej klasy.

Built-in Clone trait

Rust has a built-in std::clone::Clone trait with many implementations for various types (via #[derive(Clone)]). Thus, the Prototype pattern is ready to use out of the box.

main.rs

#[derive(Clone)]
struct Circle {
  pub x: u32,
  pub y: u32,
  pub radius: u32,
}

fn main() {
  let circle1 = Circle {
    x: 10,
    y: 15,
    radius: 10,
  };

  // Prototype in action.
  let mut circle2 = circle1.clone();
  circle2.radius = 77;

  println!("Circle 1: {}, {}, {}", circle1.x, circle1.y, circle1.radius);
  println!("Circle 2: {}, {}, {}", circle2.x, circle2.y, circle2.radius);
}

Output

Circle 1: 10, 15, 10
Circle 2: 10, 15, 77

Prototyp w innych językach

Prototyp w języku C# Prototyp w języku C++ Prototyp w języku Go Prototyp w języku Java Prototyp w języku PHP Prototyp w języku Python Prototyp w języku Ruby Prototyp w języku Swift Prototyp w języku TypeScript