Summer SALE
Prototyp

Prototyp w języku Swift

Prototyp To kreacyjny wzorzec projektowy pozwalający klonować obiekty — również te złożone — bez konieczności sprzęgania z ich klasami.

Wszystkie klasy prototyp powinny mieć wspólny interfejs który pozwoli kopiować ich obiekty nawet gdy nie zna się ich konkretnych klas. Obiekty-prototypy mogą tworzyć kompletne kopie, ponieważ pola prywatne danej klasy są dostępne dla innych obiektów tej samej klasy.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Prototyp jest dostępny w Swift od razu — dzięki interfejsowi NSCopying.

Identyfikacja: Prototyp można łatwo poznać dzięki obecności metod clone lub copy, itp.

Następujące przykłady są dostępne na Swift Playgrounds.
Gratulacje dla Alejandro Mohamad za stworzenie wersji Playground.

Prototyp w innych językach

Prototyp w języku C# Prototyp w języku C++ Prototyp w języku Go Prototyp w języku Java Prototyp w języku PHP Prototyp w języku Python Prototyp w języku Ruby Prototyp w języku Rust Prototyp w języku TypeScript