Spring SALE
Prototyp

Prototyp w języku TypeScript

Prototyp To kreacyjny wzorzec projektowy pozwalający klonować obiekty — również te złożone — bez konieczności sprzęgania z ich klasami.

Wszystkie klasy prototyp powinny mieć wspólny interfejs który pozwoli kopiować ich obiekty nawet gdy nie zna się ich konkretnych klas. Obiekty-prototypy mogą tworzyć kompletne kopie, ponieważ pola prywatne danej klasy są dostępne dla innych obiektów tej samej klasy.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Prototyp jest dostępny w TypeScript od razu — dzięki interfejsowi Cloneable.

Identyfikacja: Prototyp można łatwo poznać dzięki obecności metod clone lub copy, itp.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Prototyp ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The example class that has cloning ability. We'll see how the values of field
 * with different types will be cloned.
 */
class Prototype {
  public primitive: any;
  public component: object;
  public circularReference: ComponentWithBackReference;

  public clone(): this {
    const clone = Object.create(this);

    clone.component = Object.create(this.component);

    // Cloning an object that has a nested object with backreference
    // requires special treatment. After the cloning is completed, the
    // nested object should point to the cloned object, instead of the
    // original object. Spread operator can be handy for this case.
    clone.circularReference = {
      ...this.circularReference,
      prototype: { ...this },
    };

    return clone;
  }
}

class ComponentWithBackReference {
  public prototype;

  constructor(prototype: Prototype) {
    this.prototype = prototype;
  }
}

/**
 * The client code.
 */
function clientCode() {
  const p1 = new Prototype();
  p1.primitive = 245;
  p1.component = new Date();
  p1.circularReference = new ComponentWithBackReference(p1);

  const p2 = p1.clone();
  if (p1.primitive === p2.primitive) {
    console.log('Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!');
  } else {
    console.log('Primitive field values have not been copied. Booo!');
  }
  if (p1.component === p2.component) {
    console.log('Simple component has not been cloned. Booo!');
  } else {
    console.log('Simple component has been cloned. Yay!');
  }

  if (p1.circularReference === p2.circularReference) {
    console.log('Component with back reference has not been cloned. Booo!');
  } else {
    console.log('Component with back reference has been cloned. Yay!');
  }

  if (p1.circularReference.prototype === p2.circularReference.prototype) {
    console.log('Component with back reference is linked to original object. Booo!');
  } else {
    console.log('Component with back reference is linked to the clone. Yay!');
  }
}

clientCode();

Output.txt: Wynik działania

Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!
Simple component has been cloned. Yay!
Component with back reference has been cloned. Yay!
Component with back reference is linked to the clone. Yay!

Prototyp w innych językach

Prototyp w języku C# Prototyp w języku C++ Prototyp w języku Go Prototyp w języku Java Prototyp w języku PHP Prototyp w języku Python Prototyp w języku Ruby Prototyp w języku Rust Prototyp w języku Swift