Summer SALE
Prototyp

Prototyp w języku Python

Prototyp To kreacyjny wzorzec projektowy pozwalający klonować obiekty — również te złożone — bez konieczności sprzęgania z ich klasami.

Wszystkie klasy prototyp powinny mieć wspólny interfejs który pozwoli kopiować ich obiekty nawet gdy nie zna się ich konkretnych klas. Obiekty-prototypy mogą tworzyć kompletne kopie, ponieważ pola prywatne danej klasy są dostępne dla innych obiektów tej samej klasy.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Prototyp jest dostępny w Pythonie od razu — dzięki modułowi copy.

Identyfikacja: Prototyp można łatwo poznać dzięki obecności metod clone lub copy, itp.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca projektowego Prototyp ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

import copy


class SelfReferencingEntity:
  def __init__(self):
    self.parent = None

  def set_parent(self, parent):
    self.parent = parent


class SomeComponent:
  """
  Python provides its own interface of Prototype via `copy.copy` and
  `copy.deepcopy` functions. And any class that wants to implement custom
  implementations have to override `__copy__` and `__deepcopy__` member
  functions.
  """

  def __init__(self, some_int, some_list_of_objects, some_circular_ref):
    self.some_int = some_int
    self.some_list_of_objects = some_list_of_objects
    self.some_circular_ref = some_circular_ref

  def __copy__(self):
    """
    Create a shallow copy. This method will be called whenever someone calls
    `copy.copy` with this object and the returned value is returned as the
    new shallow copy.
    """

    # First, let's create copies of the nested objects.
    some_list_of_objects = copy.copy(self.some_list_of_objects)
    some_circular_ref = copy.copy(self.some_circular_ref)

    # Then, let's clone the object itself, using the prepared clones of the
    # nested objects.
    new = self.__class__(
      self.some_int, some_list_of_objects, some_circular_ref
    )
    new.__dict__.update(self.__dict__)

    return new

  def __deepcopy__(self, memo=None):
    """
    Create a deep copy. This method will be called whenever someone calls
    `copy.deepcopy` with this object and the returned value is returned as
    the new deep copy.

    What is the use of the argument `memo`? Memo is the dictionary that is
    used by the `deepcopy` library to prevent infinite recursive copies in
    instances of circular references. Pass it to all the `deepcopy` calls
    you make in the `__deepcopy__` implementation to prevent infinite
    recursions.
    """
    if memo is None:
      memo = {}

    # First, let's create copies of the nested objects.
    some_list_of_objects = copy.deepcopy(self.some_list_of_objects, memo)
    some_circular_ref = copy.deepcopy(self.some_circular_ref, memo)

    # Then, let's clone the object itself, using the prepared clones of the
    # nested objects.
    new = self.__class__(
      self.some_int, some_list_of_objects, some_circular_ref
    )
    new.__dict__ = copy.deepcopy(self.__dict__, memo)

    return new


if __name__ == "__main__":

  list_of_objects = [1, {1, 2, 3}, [1, 2, 3]]
  circular_ref = SelfReferencingEntity()
  component = SomeComponent(23, list_of_objects, circular_ref)
  circular_ref.set_parent(component)

  shallow_copied_component = copy.copy(component)

  # Let's change the list in shallow_copied_component and see if it changes in
  # component.
  shallow_copied_component.some_list_of_objects.append("another object")
  if component.some_list_of_objects[-1] == "another object":
    print(
      "Adding elements to `shallow_copied_component`'s "
      "some_list_of_objects adds it to `component`'s "
      "some_list_of_objects."
    )
  else:
    print(
      "Adding elements to `shallow_copied_component`'s "
      "some_list_of_objects doesn't add it to `component`'s "
      "some_list_of_objects."
    )

  # Let's change the set in the list of objects.
  component.some_list_of_objects[1].add(4)
  if 4 in shallow_copied_component.some_list_of_objects[1]:
    print(
      "Changing objects in the `component`'s some_list_of_objects "
      "changes that object in `shallow_copied_component`'s "
      "some_list_of_objects."
    )
  else:
    print(
      "Changing objects in the `component`'s some_list_of_objects "
      "doesn't change that object in `shallow_copied_component`'s "
      "some_list_of_objects."
    )

  deep_copied_component = copy.deepcopy(component)

  # Let's change the list in deep_copied_component and see if it changes in
  # component.
  deep_copied_component.some_list_of_objects.append("one more object")
  if component.some_list_of_objects[-1] == "one more object":
    print(
      "Adding elements to `deep_copied_component`'s "
      "some_list_of_objects adds it to `component`'s "
      "some_list_of_objects."
    )
  else:
    print(
      "Adding elements to `deep_copied_component`'s "
      "some_list_of_objects doesn't add it to `component`'s "
      "some_list_of_objects."
    )

  # Let's change the set in the list of objects.
  component.some_list_of_objects[1].add(10)
  if 10 in deep_copied_component.some_list_of_objects[1]:
    print(
      "Changing objects in the `component`'s some_list_of_objects "
      "changes that object in `deep_copied_component`'s "
      "some_list_of_objects."
    )
  else:
    print(
      "Changing objects in the `component`'s some_list_of_objects "
      "doesn't change that object in `deep_copied_component`'s "
      "some_list_of_objects."
    )

  print(
    f"id(deep_copied_component.some_circular_ref.parent): "
    f"{id(deep_copied_component.some_circular_ref.parent)}"
  )
  print(
    f"id(deep_copied_component.some_circular_ref.parent.some_circular_ref.parent): "
    f"{id(deep_copied_component.some_circular_ref.parent.some_circular_ref.parent)}"
  )
  print(
    "^^ This shows that deepcopied objects contain same reference, they "
    "are not cloned repeatedly."
  )

Output.txt: Wynik działania

Adding elements to `shallow_copied_component`'s some_list_of_objects adds it to `component`'s some_list_of_objects.
Changing objects in the `component`'s some_list_of_objects changes that object in `shallow_copied_component`'s some_list_of_objects.
Adding elements to `deep_copied_component`'s some_list_of_objects doesn't add it to `component`'s some_list_of_objects.
Changing objects in the `component`'s some_list_of_objects doesn't change that object in `deep_copied_component`'s some_list_of_objects.
id(deep_copied_component.some_circular_ref.parent): 4429472784
id(deep_copied_component.some_circular_ref.parent.some_circular_ref.parent): 4429472784
^^ This shows that deepcopied objects contain same reference, they are not cloned repeatedly.

Prototyp w innych językach

Prototyp w języku C# Prototyp w języku C++ Prototyp w języku Go Prototyp w języku Java Prototyp w języku PHP Prototyp w języku Ruby Prototyp w języku Rust Prototyp w języku Swift Prototyp w języku TypeScript