🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »
Прототип

Прототип на Python

Прототип — це породжуючий патерн, який дозволяє копіювати об’єкти будь-якої складності без прив’язки до їхніх конкретних класів.

Усі класи-Прототипи мають спільний інтерфейс. Тому ви можете копіювати об’єкти, не звертаючи уваги на їхні конкретні типи та бути завжди впевненими в тому, що отримаєте точну копію. Клонування здійснюється самим об’єктом-прототипу, що дозволяє йому скопіювати значення всіх полів, навіть приватних.

Особливості паттерна на Python

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Прототип реалізовано в базовій бібліотеці Python за допомогою інтерфейсу Cloneable.

Ознаки застосування патерна: Прототип легко визначається в коді за наявності методів clone, copy та інших.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Прототип, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.py: Приклад структури патерна

from __future__ import annotations
from datetime import datetime
from copy import deepcopy
from typing import Any


class Prototype:
  """
  The example class that has cloning ability. We'll see how the values of
  field with different types will be cloned.
  """

  def __init__(self) -> None:
    self._primitive = None
    self._component = None
    self._circular_reference = None

  @property
  def primitive(self) -> Any:
    return self._primitive

  @primitive.setter
  def primitive(self, value: Any) -> None:
    self._primitive = value

  @property
  def component(self) -> object:
    return self._component

  @component.setter
  def component(self, value: object) -> None:
    self._component = value

  @property
  def circular_reference(self) -> ComponentWithBackReference:
    return self._circular_reference

  @circular_reference.setter
  def circular_reference(self, value: ComponentWithBackReference) -> None:
    self._circular_reference = value

  def clone(self) -> Prototype:
    self.component = deepcopy(self.component)

    # Cloning an object that has a nested object with backreference requires
    # special treatment. After the cloning is completed, the nested object
    # should point to the cloned object, instead of the original object.
    self.circular_reference = deepcopy(self.circular_reference)
    self.circular_reference.prototype = self
    return deepcopy(self)


class ComponentWithBackReference:
  def __init__(self, prototype: Prototype):
    self._prototype = prototype

  @property
  def prototype(self) -> Prototype:
    return self._prototype

  @prototype.setter
  def prototype(self, value: Prototype) -> None:
    self._prototype = value


if __name__ == "__main__":
  # The client code.
  p1 = Prototype()
  p1.primitive = 245
  p1.component = datetime.now()
  p1.circular_reference = ComponentWithBackReference(p1)

  p2 = p1.clone()

  if p1.primitive is p2.primitive:
    print("Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!")
  else:
    print("Primitive field values have not been copied. Booo!")

  if p1.component is p2.component:
    print("Simple component has not been cloned. Booo!")
  else:
    print("Simple component has been cloned. Yay!")

  if p1.circular_reference is p2.circular_reference:
    print("Component with back reference has not been cloned. Booo!")
  else:
    print("Component with back reference has been cloned. Yay!")

  if p1.circular_reference.prototype is p2.circular_reference.prototype:
    print("Component with back reference is linked to original object. Booo!", end="")
  else:
    print("Component with back reference is linked to the clone. Yay!", end="")

Output.txt: Результат виконання

Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!
Simple component has been cloned. Yay!
Component with back reference has been cloned. Yay!
Component with back reference is linked to the clone. Yay!

Прототип іншими мовами програмування

Прототип на Java Прототип на C# Прототип на C++ Прототип на PHP Прототип на Ruby Прототип на Swift Прототип на TypeScript