Summer SALE
Прототип

Прототип на C#

Прототип — це породжуючий патерн, який дозволяє копіювати об’єкти будь-якої складності без прив’язки до їхніх конкретних класів.

Усі класи-Прототипи мають спільний інтерфейс. Тому ви можете копіювати об’єкти, не звертаючи уваги на їхні конкретні типи та бути завжди впевненими в тому, що отримаєте точну копію. Клонування здійснюється самим об’єктом-прототипу, що дозволяє йому скопіювати значення всіх полів, навіть приватних.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Прототип реалізовано в базовій бібліотеці C# за допомогою інтерфейсу ICloneable.

Ознаки застосування патерна: Прототип легко визначається в коді за наявності методів clone, copy та інших.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Прототип, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерна

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Prototype.Conceptual
{
  public class Person
  {
    public int Age;
    public DateTime BirthDate;
    public string Name;
    public IdInfo IdInfo;

    public Person ShallowCopy()
    {
      return (Person) this.MemberwiseClone();
    }

    public Person DeepCopy()
    {
      Person clone = (Person) this.MemberwiseClone();
      clone.IdInfo = new IdInfo(IdInfo.IdNumber);
      clone.Name = String.Copy(Name);
      return clone;
    }
  }

  public class IdInfo
  {
    public int IdNumber;

    public IdInfo(int idNumber)
    {
      this.IdNumber = idNumber;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Person p1 = new Person();
      p1.Age = 42;
      p1.BirthDate = Convert.ToDateTime("1977-01-01");
      p1.Name = "Jack Daniels";
      p1.IdInfo = new IdInfo(666);

      // Perform a shallow copy of p1 and assign it to p2.
      Person p2 = p1.ShallowCopy();
      // Make a deep copy of p1 and assign it to p3.
      Person p3 = p1.DeepCopy();

      // Display values of p1, p2 and p3.
      Console.WriteLine("Original values of p1, p2, p3:");
      Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
      DisplayValues(p1);
      Console.WriteLine("  p2 instance values:");
      DisplayValues(p2);
      Console.WriteLine("  p3 instance values:");
      DisplayValues(p3);

      // Change the value of p1 properties and display the values of p1,
      // p2 and p3.
      p1.Age = 32;
      p1.BirthDate = Convert.ToDateTime("1900-01-01");
      p1.Name = "Frank";
      p1.IdInfo.IdNumber = 7878;
      Console.WriteLine("\nValues of p1, p2 and p3 after changes to p1:");
      Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
      DisplayValues(p1);
      Console.WriteLine("  p2 instance values (reference values have changed):");
      DisplayValues(p2);
      Console.WriteLine("  p3 instance values (everything was kept the same):");
      DisplayValues(p3);
    }

    public static void DisplayValues(Person p)
    {
      Console.WriteLine("   Name: {0:s}, Age: {1:d}, BirthDate: {2:MM/dd/yy}",
        p.Name, p.Age, p.BirthDate);
      Console.WriteLine("   ID#: {0:d}", p.IdInfo.IdNumber);
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Original values of p1, p2, p3:
  p1 instance values: 
   Name: Jack Daniels, Age: 42, BirthDate: 01/01/77
   ID#: 666
  p2 instance values:
   Name: Jack Daniels, Age: 42, BirthDate: 01/01/77
   ID#: 666
  p3 instance values:
   Name: Jack Daniels, Age: 42, BirthDate: 01/01/77
   ID#: 666

Values of p1, p2 and p3 after changes to p1:
  p1 instance values: 
   Name: Frank, Age: 32, BirthDate: 01/01/00
   ID#: 7878
  p2 instance values (reference values have changed):
   Name: Jack Daniels, Age: 42, BirthDate: 01/01/77
   ID#: 7878
  p3 instance values (everything was kept the same):
   Name: Jack Daniels, Age: 42, BirthDate: 01/01/77
   ID#: 666

Прототип іншими мовами програмування

Прототип на C++ Прототип на Go Прототип на Java Прототип на PHP Прототип на Python Прототип на Ruby Прототип на Rust Прототип на Swift Прототип на TypeScript