🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Прототип

Prototype Прототип Prototype

Прототип — це породжуючий патерн, який дозволяє копіювати об’єкти будь-якої складності без прив’язки до їхніх конкретних класів.

Усі класи-Прототипи мають спільний інтерфейс. Тому ви можете копіювати об’єкти, не звертаючи уваги на їхні конкретні типи та бути завжди впевненими в тому, що отримаєте точну копію. Клонування здійснюється самим об’єктом-прототипу, що дозволяє йому скопіювати значення всіх полів, навіть приватних.

Детальніше про Прототип

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Прототип реалізовано в базовій бібліотеці C# за допомогою інтерфейсу Cloneable.

Ознаки застосування патерну: Прототип легко визначається в коді за наявності методів clone(), copy() та інших.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Прототип, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Prototype.Structural
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();
      client.ClientCode();
    }
  }

  class Client
  {
    public void ClientCode()
    {
      Prototype prototype = new Prototype();
      prototype.Primitive = 245;
      prototype.Component = new DateTime();
      prototype.CircularReference = new ComponentWithBackReference(prototype);

      Prototype clone = prototype.Clone();

      if(prototype.Primitive == clone.Primitive)
      {
        Console.Write("Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!\n");
      }
      else
      {
        Console.Write("Primitive field values have not been copied. Booo!\n");
      }

      if (prototype.Component != clone.Component)
      {
        Console.Write("Simple component has been cloned. Yay!\n");
      }
      else
      {
        Console.Write("Simple component has not been cloned. Booo!\n");
      }

      if (prototype.CircularReference != clone.CircularReference)
      {
        Console.Write("Component with back reference has been cloned. Yay!\n");
      }
      else
      {
        Console.Write("Component with back reference has not been cloned. Booo!\n");
      }

      if (clone.CircularReference.Prototype != prototype)
      {
        Console.Write("Component with back reference is not linked to original object. Yay!\n");
      }
      else
      {
        Console.Write("Component with back reference is linked to original object. Booo!\n");
      }
    }
  }

  public class Prototype
  {
    public int Primitive { get; set; }

    public DateTime Component { get; set; }

    public ComponentWithBackReference CircularReference { get; set; }

    public Prototype()
    { }
    
    public Prototype Clone()
    {
      Prototype clone = this.MemberwiseClone() as Prototype;

      clone.Component = this.Component.MemberwiseClone() as DateTime;

      clone.CircularReference = this.CircularReference.MemberwiseClone() as ComponentWithBackReference;
      clone.CircularReference.Prototype = this;

      return clone;
    }
  }

  public class ComponentWithBackReference
  {
    public Prototype Prototype { get; set; }

    public ComponentWithBackReference(Prototype p)
    {
      Prototype = p;
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!
Simple component has been cloned. Yay!
Component with back reference has been cloned. Yay!
Component with back reference is linked to the clone. Yay!