Весняний РОЗПРОДАЖ
Прототип

Прототип на Ruby

Прототип — це породжуючий патерн, який дозволяє копіювати об’єкти будь-якої складності без прив’язки до їхніх конкретних класів.

Усі класи-Прототипи мають спільний інтерфейс. Тому ви можете копіювати об’єкти, не звертаючи уваги на їхні конкретні типи та бути завжди впевненими в тому, що отримаєте точну копію. Клонування здійснюється самим об’єктом-прототипу, що дозволяє йому скопіювати значення всіх полів, навіть приватних.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Прототип реалізовано в базовій бібліотеці Ruby за допомогою методів dup або clone.

Ознаки застосування патерна: Прототип легко визначається в коді за наявності методів clone, copy та інших.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Прототип, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The example class that has cloning ability. We'll see how the values of field
# with different types will be cloned.
class Prototype
 attr_accessor :primitive, :component, :circular_reference

 def initialize
  @primitive = nil
  @component = nil
  @circular_reference = nil
 end

 # @return [Prototype]
 def clone
  @component = deep_copy(@component)

  # Cloning an object that has a nested object with backreference requires
  # special treatment. After the cloning is completed, the nested object
  # should point to the cloned object, instead of the original object.
  @circular_reference = deep_copy(@circular_reference)
  @circular_reference.prototype = self
  deep_copy(self)
 end

 # deep_copy is the usual Marshalling hack to make a deep copy. But it's rather
 # slow and inefficient, therefore, in real applications, use a special gem.
 private def deep_copy(object)
  Marshal.load(Marshal.dump(object))
 end
end

class ComponentWithBackReference
 attr_accessor :prototype

 # @param [Prototype] prototype
 def initialize(prototype)
  @prototype = prototype
 end
end

# The client code.
p1 = Prototype.new
p1.primitive = 245
p1.component = Time.now
p1.circular_reference = ComponentWithBackReference.new(p1)

p2 = p1.clone

if p1.primitive == p2.primitive
 puts 'Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!'
else
 puts 'Primitive field values have not been copied. Booo!'
end

if p1.component.equal?(p2.component)
 puts 'Simple component has not been cloned. Booo!'
else
 puts 'Simple component has been cloned. Yay!'
end

if p1.circular_reference.equal?(p2.circular_reference)
 puts 'Component with back reference has not been cloned. Booo!'
else
 puts 'Component with back reference has been cloned. Yay!'
end

if p1.circular_reference.prototype.equal?(p2.circular_reference.prototype)
 print 'Component with back reference is linked to original object. Booo!'
else
 print 'Component with back reference is linked to the clone. Yay!'
end

output.txt: Результат виконання

Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!
Simple component has been cloned. Yay!
Component with back reference has been cloned. Yay!
Component with back reference is linked to the clone. Yay!

Прототип іншими мовами програмування

Прототип на C# Прототип на C++ Прототип на Go Прототип на Java Прототип на PHP Прототип на Python Прототип на Rust Прототип на Swift Прототип на TypeScript