🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

PHP: Прототип

Prototype Прототип Prototype

Прототип — це породжуючий патерн, який дозволяє копіювати об’єкти будь-якої складності без прив’язки до їхніх конкретних класів.

Усі класи-Прототипи мають спільний інтерфейс. Тому ви можете копіювати об’єкти, не звертаючи уваги на їхні конкретні типи та бути завжди впевненими в тому, що отримаєте точну копію. Клонування здійснюється самим об’єктом-прототипу, що дозволяє йому скопіювати значення всіх полів, навіть приватних.

Детальніше про Прототип

Особливості паттерна на PHP

Складність:

Популярність:

Застосування: Можливість клонування об’єктів [вбудована в PHP] (http://php.net/manual/ru/language.oop5.cloning.php). За допомогою ключового слова clone ви можете виготовляти точні копії об’єктів. Щоб додати підтримку клонування до свого класу, потрібно всього лише реалізувати метод __clone.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Прототип, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним. Після ознайомлення зі структурою, вам буде легше сприймати наступний приклад, що розглядає реальний випадок використання патерну в світі PHP.

PrototypeStructural.php: Приклад структури патерну

<?php

namespace RefactoringGuru\Prototype\Structural;

/**
 * The example class that has cloning ability.
 */
class Prototype
{
  public $primitive;
  public $component;
  public $circularReference;

  /**
   * PHP has built-in cloning support. You can `clone` an object without
   * defining any special methods as long as it has fields of primitive types.
   * Fields containing objects retain their references in a cloned object.
   * Therefore, in some cases, you might want to clone those referenced
   * objects as well. You can do this in a special `__clone()` method.
   */
  public function __clone()
  {
    $this->component = clone $this->component;

    // Cloning an object that has a nested object with backreference
    // requires special treatment. After the cloning is completed, the
    // nested object should point to the cloned object, instead of the
    // original object.
    $this->circularReference = clone $this->circularReference;
    $this->circularReference->prototype = $this;
  }
}

class ComponentWithBackReference
{
  public $prototype;

  /**
   * Note that the constructor won't be executed during cloning. If you have
   * complex logic inside the constructor, you may need to execute it in the
   * `__clone` method as well.
   */
  public function __construct(Prototype $prototype)
  {
    $this->prototype = $prototype;
  }
}

/**
 * The client code.
 */
function clientCode()
{
  $p1 = new Prototype;
  $p1->primitive = 245;
  $p1->component = new \DateTime;
  $p1->circularReference = new ComponentWithBackReference($p1);

  $p2 = clone $p1;
  if ($p1->primitive === $p2->primitive) {
    echo "Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!\n";
  } else {
    echo "Primitive field values have not been copied. Booo!\n";
  }
  if ($p1->component === $p2->component) {
    echo "Simple component has not been cloned. Booo!\n";
  } else {
    echo "Simple component has been cloned. Yay!\n";
  }

  if ($p1->circularReference === $p2->circularReference) {
    echo "Component with back reference has not been cloned. Booo!\n";
  } else {
    echo "Component with back reference has been cloned. Yay!\n";
  }

  if ($p1->circularReference->prototype === $p2->circularReference->prototype) {
    echo "Component with back reference is linked to original object. Booo!\n";
  } else {
    echo "Component with back reference is linked to the clone. Yay!\n";
  }
}

clientCode();

Output.txt: Результат виконання

Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!
Simple component has been cloned. Yay!
Component with back reference has been cloned. Yay!
Component with back reference is linked to the clone. Yay!

Приклад: Приклад з життя

PrototypeRealWorld.php: Приклад з життя

<?php

namespace RefactoringGuru\Prototype\RealWorld;

/**
 * Prototype Design Pattern
 *
 * Intent: Produce new objects by copying existing ones without compromising
 * their internal structure.
 *
 * Example: The Prototype pattern provides a convenient way to replicate
 * existing objects instead of reconstructing them and copying over all of their
 * fields directly. The direct approach not only couples you to the classes of
 * the objects being cloned, but also doesn't allow you to copy the contents of
 * the private fields. The Prototype pattern lets you perform the cloning within
 * the context of the cloned class, where the access to the class' private
 * fields is not restricted.
 *
 * This example shows you how to clone a complex Page object using the Prototype
 * pattern. The Page class has lots of private fields, which will be carried
 * over to the cloned object thanks to the Prototype pattern.
 */

/**
 * Prototype.
 */
class Page
{
  private $title;

  private $body;

  /**
   * @var Author
   */
  private $author;

  private $comments = [];

  /**
   * @var \DateTime
   */
  private $date;

  // +100 private fields.

  public function __construct(string $title, string $body, Author $author)
  {
    $this->title = $title;
    $this->body = $body;
    $this->author = $author;
    $this->author->addToPage($this);
    $this->date = new \DateTime;
  }

  public function addComment(string $comment): void
  {
    $this->comments[] = $comment;
  }

  /**
   * You can control what data you want to carry over to the cloned object.
   *
   * For instance, when a page is cloned:
   * - It gets a new "Copy of ..." title.
   * - The author of the page remains the same. Therefore we leave the
   * reference to the existing object while adding the cloned page to the list
   * of the author's pages.
   * - We don't carry over the comments from the old page.
   * - We also attach a new date object to the page.
   */
  public function __clone()
  {
    $this->title = "Copy of " . $this->title;
    $this->author->addToPage($this);
    $this->comments = [];
    $this->date = new \DateTime;
  }
}

class Author
{
  private $name;

  /**
   * @var Page[]
   */
  private $pages = [];

  public function __construct(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function addToPage(Page $page): void
  {
    $this->pages[] = $page;
  }
}

/**
 * The client code.
 */
function clientCode()
{
  $author = new Author("John Smith");
  $page = new Page("Tip of the day", "Keep calm and carry on.", $author);

  // ...

  $page->addComment("Nice tip, thanks!");

  // ...

  $draft = clone $page;
  echo "Dump of the clone. Note that the author is now referencing two objects.\n\n";
  print_r($draft);
}

clientCode();

Output.txt: Результат виконання

Dump of the clone. Note that the author is now referencing two objects.

RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page Object
(
  [title:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => Copy of Tip of the day
  [body:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => Keep calm and carry on.
  [author:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Author Object
    (
      [name:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Author:private] => John Smith
      [pages:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Author:private] => Array
        (
          [0] => RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page Object
            (
              [title:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => Tip of the day
              [body:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => Keep calm and carry on.
              [author:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Author Object
 *RECURSION*
              [comments:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => Array
                (
                  [0] => Nice tip, thanks!
                )

              [date:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => DateTime Object
                (
                  [date] => 2018-06-04 14:50:39.306237
                  [timezone_type] => 3
                  [timezone] => UTC
                )

            )

          [1] => RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page Object
 *RECURSION*
        )

    )

  [comments:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => Array
    (
    )

  [date:RefactoringGuru\Prototype\RealWorld\Page:private] => DateTime Object
    (
      [date] => 2018-06-04 14:50:39.306272
      [timezone_type] => 3
      [timezone] => UTC
    )

)