Summer SALE
Прототип

Прототип на C++

Прототип — це породжуючий патерн, який дозволяє копіювати об’єкти будь-якої складності без прив’язки до їхніх конкретних класів.

Усі класи-Прототипи мають спільний інтерфейс. Тому ви можете копіювати об’єкти, не звертаючи уваги на їхні конкретні типи та бути завжди впевненими в тому, що отримаєте точну копію. Клонування здійснюється самим об’єктом-прототипу, що дозволяє йому скопіювати значення всіх полів, навіть приватних.

Складність:

Популярність:

Ознаки застосування патерна: Прототип легко визначається в коді за наявності методів clone, copy та інших.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Прототип, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.cc: Приклад структури патерна

using std::string;

// Prototype Design Pattern
//
// Intent: Lets you copy existing objects without making your code dependent on
// their classes.

enum Type {
 PROTOTYPE_1 = 0,
 PROTOTYPE_2
};

/**
 * The example class that has cloning ability. We'll see how the values of field
 * with different types will be cloned.
 */

class Prototype {
 protected:
 string prototype_name_;
 float prototype_field_;

 public:
 Prototype() {}
 Prototype(string prototype_name)
   : prototype_name_(prototype_name) {
 }
 virtual ~Prototype() {}
 virtual Prototype *Clone() const = 0;
 virtual void Method(float prototype_field) {
  this->prototype_field_ = prototype_field;
  std::cout << "Call Method from " << prototype_name_ << " with field : " << prototype_field << std::endl;
 }
};

/**
 * ConcretePrototype1 is a Sub-Class of Prototype and implement the Clone Method
 * In this example all data members of Prototype Class are in the Stack. If you
 * have pointers in your properties for ex: String* name_ ,you will need to
 * implement the Copy-Constructor to make sure you have a deep copy from the
 * clone method
 */

class ConcretePrototype1 : public Prototype {
 private:
 float concrete_prototype_field1_;

 public:
 ConcretePrototype1(string prototype_name, float concrete_prototype_field)
   : Prototype(prototype_name), concrete_prototype_field1_(concrete_prototype_field) {
 }

 /**
  * Notice that Clone method return a Pointer to a new ConcretePrototype1
  * replica. so, the client (who call the clone method) has the responsability
  * to free that memory. If you have smart pointer knowledge you may prefer to
  * use unique_pointer here.
  */
 Prototype *Clone() const override {
  return new ConcretePrototype1(*this);
 }
};

class ConcretePrototype2 : public Prototype {
 private:
 float concrete_prototype_field2_;

 public:
 ConcretePrototype2(string prototype_name, float concrete_prototype_field)
   : Prototype(prototype_name), concrete_prototype_field2_(concrete_prototype_field) {
 }
 Prototype *Clone() const override {
  return new ConcretePrototype2(*this);
 }
};

/**
 * In PrototypeFactory you have two concrete prototypes, one for each concrete
 * prototype class, so each time you want to create a bullet , you can use the
 * existing ones and clone those.
 */

class PrototypeFactory {
 private:
 std::unordered_map<Type, Prototype *, std::hash<int>> prototypes_;

 public:
 PrototypeFactory() {
  prototypes_[Type::PROTOTYPE_1] = new ConcretePrototype1("PROTOTYPE_1 ", 50.f);
  prototypes_[Type::PROTOTYPE_2] = new ConcretePrototype2("PROTOTYPE_2 ", 60.f);
 }

 /**
  * Be carefull of free all memory allocated. Again, if you have smart pointers
  * knowelege will be better to use it here.
  */

 ~PrototypeFactory() {
  delete prototypes_[Type::PROTOTYPE_1];
  delete prototypes_[Type::PROTOTYPE_2];
 }

 /**
  * Notice here that you just need to specify the type of the prototype you
  * want and the method will create from the object with this type.
  */
 Prototype *CreatePrototype(Type type) {
  return prototypes_[type]->Clone();
 }
};

void Client(PrototypeFactory &prototype_factory) {
 std::cout << "Let's create a Prototype 1\n";

 Prototype *prototype = prototype_factory.CreatePrototype(Type::PROTOTYPE_1);
 prototype->Method(90);
 delete prototype;

 std::cout << "\n";

 std::cout << "Let's create a Prototype 2 \n";

 prototype = prototype_factory.CreatePrototype(Type::PROTOTYPE_2);
 prototype->Method(10);

 delete prototype;
}

int main() {
 PrototypeFactory *prototype_factory = new PrototypeFactory();
 Client(*prototype_factory);
 delete prototype_factory;

 return 0;
}

Output.txt: Результат виконання

Let's create a Prototype 1
Call Method from PROTOTYPE_1 with field : 90

Let's create a Prototype 2 
Call Method from PROTOTYPE_2 with field : 10

Прототип іншими мовами програмування

Прототип на C# Прототип на Go Прототип на Java Прототип на PHP Прототип на Python Прототип на Ruby Прототип на Rust Прототип на Swift Прототип на TypeScript