Весняний РОЗПРОДАЖ
Прототип

Прототип на TypeScript

Прототип — це породжуючий патерн, який дозволяє копіювати об’єкти будь-якої складності без прив’язки до їхніх конкретних класів.

Усі класи-Прототипи мають спільний інтерфейс. Тому ви можете копіювати об’єкти, не звертаючи уваги на їхні конкретні типи та бути завжди впевненими в тому, що отримаєте точну копію. Клонування здійснюється самим об’єктом-прототипу, що дозволяє йому скопіювати значення всіх полів, навіть приватних.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Прототип реалізовано в базовій бібліотеці TypeScript за допомогою інтерфейсу Cloneable.

Ознаки застосування патерна: Прототип легко визначається в коді за наявності методів clone, copy та інших.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Прототип, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

index.ts: Приклад структури патерна

/**
 * The example class that has cloning ability. We'll see how the values of field
 * with different types will be cloned.
 */
class Prototype {
  public primitive: any;
  public component: object;
  public circularReference: ComponentWithBackReference;

  public clone(): this {
    const clone = Object.create(this);

    clone.component = Object.create(this.component);

    // Cloning an object that has a nested object with backreference
    // requires special treatment. After the cloning is completed, the
    // nested object should point to the cloned object, instead of the
    // original object. Spread operator can be handy for this case.
    clone.circularReference = {
      ...this.circularReference,
      prototype: { ...this },
    };

    return clone;
  }
}

class ComponentWithBackReference {
  public prototype;

  constructor(prototype: Prototype) {
    this.prototype = prototype;
  }
}

/**
 * The client code.
 */
function clientCode() {
  const p1 = new Prototype();
  p1.primitive = 245;
  p1.component = new Date();
  p1.circularReference = new ComponentWithBackReference(p1);

  const p2 = p1.clone();
  if (p1.primitive === p2.primitive) {
    console.log('Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!');
  } else {
    console.log('Primitive field values have not been copied. Booo!');
  }
  if (p1.component === p2.component) {
    console.log('Simple component has not been cloned. Booo!');
  } else {
    console.log('Simple component has been cloned. Yay!');
  }

  if (p1.circularReference === p2.circularReference) {
    console.log('Component with back reference has not been cloned. Booo!');
  } else {
    console.log('Component with back reference has been cloned. Yay!');
  }

  if (p1.circularReference.prototype === p2.circularReference.prototype) {
    console.log('Component with back reference is linked to original object. Booo!');
  } else {
    console.log('Component with back reference is linked to the clone. Yay!');
  }
}

clientCode();

Output.txt: Результат виконання

Primitive field values have been carried over to a clone. Yay!
Simple component has been cloned. Yay!
Component with back reference has been cloned. Yay!
Component with back reference is linked to the clone. Yay!

Прототип іншими мовами програмування

Прототип на C# Прототип на C++ Прототип на Go Прототип на Java Прототип на PHP Прототип на Python Прототип на Ruby Прототип на Rust Прототип на Swift