Summer SALE
Фабричний метод

Фабричний метод на C#

Фабричний метод — це породжуючий патерн проектування, який вирішує проблему створення різних продуктів, без прив’язки коду до конкретних класів продуктів.

Фабричний метод задає метод, який необхідно використовувати замість виклику оператора new для створення об’єктів-продуктів. Підкласи можуть перевизначити цей метод, щоб змінювати тип створюваних продуктів.

Якщо ви вже чули про Фабрику, Фабричний метод чи Абстрактну фабрику, але вам все одно важко їх розрізняти, то прочитайте нашу статтю Порівняння фабрик.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в будь-якому C#-коді, коли потрібна гнучкість при створенні продуктів.

Ознаки застосування патерна: Фабричний метод можна визначити за створюючими методами, які повертають об’єкти продуктів через абстрактні типи або інтерфейси. Це дозволяє змінювати типи створюваних продуктів у підкласах.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Фабричний метод, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерна

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.FactoryMethod.Conceptual
{
  // The Creator class declares the factory method that is supposed to return
  // an object of a Product class. The Creator's subclasses usually provide
  // the implementation of this method.
  abstract class Creator
  {
    // Note that the Creator may also provide some default implementation of
    // the factory method.
    public abstract IProduct FactoryMethod();

    // Also note that, despite its name, the Creator's primary
    // responsibility is not creating products. Usually, it contains some
    // core business logic that relies on Product objects, returned by the
    // factory method. Subclasses can indirectly change that business logic
    // by overriding the factory method and returning a different type of
    // product from it.
    public string SomeOperation()
    {
      // Call the factory method to create a Product object.
      var product = FactoryMethod();
      // Now, use the product.
      var result = "Creator: The same creator's code has just worked with "
        + product.Operation();

      return result;
    }
  }

  // Concrete Creators override the factory method in order to change the
  // resulting product's type.
  class ConcreteCreator1 : Creator
  {
    // Note that the signature of the method still uses the abstract product
    // type, even though the concrete product is actually returned from the
    // method. This way the Creator can stay independent of concrete product
    // classes.
    public override IProduct FactoryMethod()
    {
      return new ConcreteProduct1();
    }
  }

  class ConcreteCreator2 : Creator
  {
    public override IProduct FactoryMethod()
    {
      return new ConcreteProduct2();
    }
  }

  // The Product interface declares the operations that all concrete products
  // must implement.
  public interface IProduct
  {
    string Operation();
  }

  // Concrete Products provide various implementations of the Product
  // interface.
  class ConcreteProduct1 : IProduct
  {
    public string Operation()
    {
      return "{Result of ConcreteProduct1}";
    }
  }

  class ConcreteProduct2 : IProduct
  {
    public string Operation()
    {
      return "{Result of ConcreteProduct2}";
    }
  }

  class Client
  {
    public void Main()
    {
      Console.WriteLine("App: Launched with the ConcreteCreator1.");
      ClientCode(new ConcreteCreator1());
      
      Console.WriteLine("");

      Console.WriteLine("App: Launched with the ConcreteCreator2.");
      ClientCode(new ConcreteCreator2());
    }

    // The client code works with an instance of a concrete creator, albeit
    // through its base interface. As long as the client keeps working with
    // the creator via the base interface, you can pass it any creator's
    // subclass.
    public void ClientCode(Creator creator)
    {
      // ...
      Console.WriteLine("Client: I'm not aware of the creator's class," +
        "but it still works.\n" + creator.SomeOperation());
      // ...
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      new Client().Main();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

App: Launched with the ConcreteCreator1.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of ConcreteProduct1}

App: Launched with the ConcreteCreator2.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of ConcreteProduct2}

Фабричний метод іншими мовами програмування

Фабричний метод на C++ Фабричний метод на Go Фабричний метод на Java Фабричний метод на PHP Фабричний метод на Python Фабричний метод на Ruby Фабричний метод на Rust Фабричний метод на Swift Фабричний метод на TypeScript