🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »
Фабричний метод

Фабричний метод на Python

Фабричний метод — це породжуючий патерн проектування, який вирішує проблему створення різних продуктів, без прив’язки коду до конкретних класів продуктів.

Фабричний метод задає метод, який необхідно використовувати замість виклику оператора new для створення об’єктів-продуктів. Підкласи можуть перевизначити цей метод, щоб змінювати тип створюваних продуктів.

Якщо ви вже чули про Фабрику, Фабричний метод чи Абстрактну фабрику, але вам все одно важко їх розрізняти, то прочитайте нашу статтю Порівняння фабрик.

Детальніше про Фабричний метод

Особливості паттерна на Python

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в будь-якому Python-коді, коли потрібна гнучкість при створенні продуктів.

Ознаки застосування патерна: Фабричний метод можна визначити за створюючими методами, які повертають об’єкти продуктів через абстрактні типи або інтерфейси. Це дозволяє змінювати типи створюваних продуктів у підкласах.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Фабричний метод, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.py: Приклад структури патерна

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod


class Creator(ABC):
  """
  The Creator class declares the factory method that is supposed to return
  an object of a Product class. The Creator's subclasses usually provide
  the implementation of this method.
  """

  @abstractmethod
  def factory_method(self):
    """
    Note that the Creator may also provide some default implementation of
    the factory method.
    """
    pass

  def some_operation(self) -> str:
    """
    Also note that, despite its name, the Creator's primary
    responsibility is not creating products. Usually, it contains some
    core business logic that relies on Product objects, returned by the
    factory method. Subclasses can indirectly change that business logic
    by overriding the factory method and returning a different type of
    product from it.
    """

    # Call the factory method to create a Product object.
    product = self.factory_method()

    # Now, use the product.
    result = f"Creator: The same creator's code has just worked with {product.operation()}"

    return result


"""
Concrete Creators override the factory method in order to change the
resulting product's type.
"""


class ConcreteCreator1(Creator):
  """
  Note that the signature of the method still uses the abstract product
  type, even though the concrete product is actually returned from the
  method. This way the Creator can stay independent of concrete product
  classes.
  """

  def factory_method(self) -> ConcreteProduct1:
    return ConcreteProduct1()


class ConcreteCreator2(Creator):
  def factory_method(self) -> ConcreteProduct2:
    return ConcreteProduct2()


class Product(ABC):
  """
  The Product interface declares the operations that all concrete products
  must implement.
  """

  @abstractmethod
  def operation(self) -> str:
    pass


"""
Concrete Products provide various implementations of the Product interface.
"""


class ConcreteProduct1(Product):
  def operation(self) -> str:
    return "{Result of the ConcreteProduct1}"


class ConcreteProduct2(Product):
  def operation(self) -> str:
    return "{Result of the ConcreteProduct2}"


def client_code(creator: Creator) -> None:
  """
  The client code works with an instance of a concrete creator, albeit
  through its base interface. As long as the client keeps working with the
  creator via the base interface, you can pass it any creator's subclass.
  """

  print(f"Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.\n"
     f"{creator.some_operation()}", end="")


if __name__ == "__main__":
  print("App: Launched with the ConcreteCreator1.")
  client_code(ConcreteCreator1())
  print("\n")

  print("App: Launched with the ConcreteCreator2.")
  client_code(ConcreteCreator2())

Output.txt: Результат виконання

App: Launched with the ConcreteCreator1.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of the ConcreteProduct1}

App: Launched with the ConcreteCreator2.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of the ConcreteProduct2}

Фабричний метод in Other Languages

Фабричний метод in Java Фабричний метод in C# Фабричний метод in PHP Фабричний метод in TypeScript