🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Будівельник

Builder Будівельник Builder

Будівельник — це породжуючий патерн проектування, який дозволяє створювати об’єкти покроково.

На відміну від інших породжуючих патернів, Будівельник дозволяє виготовляти різні продукти, використовуючи один і той же процес будівництва.

Детальніше про Будівельника

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в C#-коді, особливо там, де необхідним є покрокове створення продуктів або конфігурація складних об’єктів.

Ознаки застосування патерну: Будівельника можна визначити у класі, який має один створюючий метод та декілька методів налаштування створюваного продукту. Зазвичай, для зручності, методи налаштувань викликають ланцюжком (наприклад, someBuilder->setValueA(1)->setValueB(2)->create()).

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Будівельник, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Builder.Structural
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Builder builder = new ConcreteBuilder();
      Director director = new Director(builder);

      Client client = new Client();
      client.ClientCode(director, builder);
    }
  }

  public class Client
  {
    public void ClientCode(Director director, Builder builder)
    {
      Console.WriteLine("Standart basic product:");
      director.buildMinimalViableProduct();
      Console.WriteLine(builder.GetProduct().ListParts());

      Console.WriteLine("Standart full featured product:");
      director.buildFullFeaturedProduct();
      Console.WriteLine(builder.GetProduct().ListParts());

      Console.WriteLine("Custom product:");
      builder.BuildPartA();
      builder.BuildPartC();
      Console.WriteLine(builder.GetProduct().ListParts());
    }
  }

  public class Director
  {
    Builder builder;

    public Director(Builder builder)
    {
      this.builder = builder;
    }

    public void buildMinimalViableProduct()
    {
      builder.BuildPartA();
    }
		
    public void buildFullFeaturedProduct()
    {
      builder.BuildPartA();
      builder.BuildPartB();
      builder.BuildPartC();
    }
  }

  public abstract class Builder
  {
    public abstract void BuildPartA();
		
    public abstract void BuildPartB();
		
    public abstract void BuildPartC();
		
    public abstract Product GetProduct();
  }

  public class Product
  {
    List<object> parts = new List<object>();
		
    public void Add(string part)
    {
      parts.Add(part);
    }
		
    public string ListParts()
    {
      string str = string.Empty;

      for (int i = 0; i < parts.Count; i++)
      {
        str += parts[i] + ", ";
      }

      str = str.Remove(str.Length - 2); // removing last ",c"

      return "Product parts: " + str + "\n";
    }
  }

  public class ConcreteBuilder : Builder
  {
    Product product = new Product();
		
    public override void BuildPartA()
    {
      product.Add("PartA1");
    }
		
    public override void BuildPartB()
    {
      product.Add("PartB1");
    }
		
    public override void BuildPartC()
    {
      product.Add("PartC1");
    }
		
    public override Product GetProduct()
    {
      Product result = product;

      this.Reset();

      return result;
    }
		
    public void Reset()
    {
      product = new Product();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Standart basic product:
Product parts: PartA1

Standart full featured product:
Product parts: PartA1, PartB1, PartC1

Custom product:
Product parts: PartA1, PartC1