Весняний РОЗПРОДАЖ
Будівельник

Будівельник на Java

Будівельник — це породжуючий патерн проектування, який дозволяє створювати об’єкти покроково.

На відміну від інших породжуючих патернів, Будівельник дозволяє виготовляти різні продукти, використовуючи один і той же процес будівництва.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Java-коді, особливо там, де необхідним є покрокове створення продуктів або конфігурація складних об’єктів.

Патерн широко використовується в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Будівельника можна визначити у класі, який має один створюючий метод та декілька методів налаштування створюваного продукту. Зазвичай, для зручності, методи налаштувань викликають ланцюжком (наприклад, someBuilder.setValueA(1).setValueB(2).create()).

Покрокове виробництво автомобілів

У цьому прикладі Будівельник дозволяє покроково конструювати різні конфігурації автомобілів.

Крім того, тут показано, як за допомогою Будівельника можна створити інший продукт, використовуючи ті самі кроки будівництва. Для цього у нас є два конкретних будівельника — CarBuilder та CarManualBuilder.

Порядок будівництва продуктів укладено в Директора. Він знає, які кроки будівельників потрібно викликати, щоб отримати ту чи іншу конфігурацію продукту. Він працює з будівельниками тільки через загальний інтерфейс, що дозволяє взаємозамінювати об’єкти будівельників для отримання різних продуктів.

builders

builders/Builder.java: Загальний інтерфейс будівельників

package refactoring_guru.builder.example.builders;

import refactoring_guru.builder.example.cars.CarType;
import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Builder interface defines all possible ways to configure a product.
 */
public interface Builder {
  void setCarType(CarType type);
  void setSeats(int seats);
  void setEngine(Engine engine);
  void setTransmission(Transmission transmission);
  void setTripComputer(TripComputer tripComputer);
  void setGPSNavigator(GPSNavigator gpsNavigator);
}

builders/CarBuilder.java: Будівельник автомобілів

package refactoring_guru.builder.example.builders;

import refactoring_guru.builder.example.cars.Car;
import refactoring_guru.builder.example.cars.CarType;
import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Concrete builders implement steps defined in the common interface.
 */
public class CarBuilder implements Builder {
  private CarType type;
  private int seats;
  private Engine engine;
  private Transmission transmission;
  private TripComputer tripComputer;
  private GPSNavigator gpsNavigator;

  public void setCarType(CarType type) {
    this.type = type;
  }

  @Override
  public void setSeats(int seats) {
    this.seats = seats;
  }

  @Override
  public void setEngine(Engine engine) {
    this.engine = engine;
  }

  @Override
  public void setTransmission(Transmission transmission) {
    this.transmission = transmission;
  }

  @Override
  public void setTripComputer(TripComputer tripComputer) {
    this.tripComputer = tripComputer;
  }

  @Override
  public void setGPSNavigator(GPSNavigator gpsNavigator) {
    this.gpsNavigator = gpsNavigator;
  }

  public Car getResult() {
    return new Car(type, seats, engine, transmission, tripComputer, gpsNavigator);
  }
}

builders/CarManualBuilder.java: Будівельник посібників користувача

package refactoring_guru.builder.example.builders;

import refactoring_guru.builder.example.cars.Manual;
import refactoring_guru.builder.example.cars.CarType;
import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Unlike other creational patterns, Builder can construct unrelated products,
 * which don't have the common interface.
 *
 * In this case we build a user manual for a car, using the same steps as we
 * built a car. This allows to produce manuals for specific car models,
 * configured with different features.
 */
public class CarManualBuilder implements Builder{
  private CarType type;
  private int seats;
  private Engine engine;
  private Transmission transmission;
  private TripComputer tripComputer;
  private GPSNavigator gpsNavigator;

  @Override
  public void setCarType(CarType type) {
    this.type = type;
  }

  @Override
  public void setSeats(int seats) {
    this.seats = seats;
  }

  @Override
  public void setEngine(Engine engine) {
    this.engine = engine;
  }

  @Override
  public void setTransmission(Transmission transmission) {
    this.transmission = transmission;
  }

  @Override
  public void setTripComputer(TripComputer tripComputer) {
    this.tripComputer = tripComputer;
  }

  @Override
  public void setGPSNavigator(GPSNavigator gpsNavigator) {
    this.gpsNavigator = gpsNavigator;
  }

  public Manual getResult() {
    return new Manual(type, seats, engine, transmission, tripComputer, gpsNavigator);
  }
}

cars

cars/Car.java: Продукт-автомобіль

package refactoring_guru.builder.example.cars;

import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Car is a product class.
 */
public class Car {
  private final CarType carType;
  private final int seats;
  private final Engine engine;
  private final Transmission transmission;
  private final TripComputer tripComputer;
  private final GPSNavigator gpsNavigator;
  private double fuel = 0;

  public Car(CarType carType, int seats, Engine engine, Transmission transmission,
        TripComputer tripComputer, GPSNavigator gpsNavigator) {
    this.carType = carType;
    this.seats = seats;
    this.engine = engine;
    this.transmission = transmission;
    this.tripComputer = tripComputer;
    if (this.tripComputer != null) {
      this.tripComputer.setCar(this);
    }
    this.gpsNavigator = gpsNavigator;
  }

  public CarType getCarType() {
    return carType;
  }

  public double getFuel() {
    return fuel;
  }

  public void setFuel(double fuel) {
    this.fuel = fuel;
  }

  public int getSeats() {
    return seats;
  }

  public Engine getEngine() {
    return engine;
  }

  public Transmission getTransmission() {
    return transmission;
  }

  public TripComputer getTripComputer() {
    return tripComputer;
  }

  public GPSNavigator getGpsNavigator() {
    return gpsNavigator;
  }
}

cars/Manual.java: Продукт-посібник

package refactoring_guru.builder.example.cars;

import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Car manual is another product. Note that it does not have the same ancestor
 * as a Car. They are not related.
 */
public class Manual {
  private final CarType carType;
  private final int seats;
  private final Engine engine;
  private final Transmission transmission;
  private final TripComputer tripComputer;
  private final GPSNavigator gpsNavigator;

  public Manual(CarType carType, int seats, Engine engine, Transmission transmission,
         TripComputer tripComputer, GPSNavigator gpsNavigator) {
    this.carType = carType;
    this.seats = seats;
    this.engine = engine;
    this.transmission = transmission;
    this.tripComputer = tripComputer;
    this.gpsNavigator = gpsNavigator;
  }

  public String print() {
    String info = "";
    info += "Type of car: " + carType + "\n";
    info += "Count of seats: " + seats + "\n";
    info += "Engine: volume - " + engine.getVolume() + "; mileage - " + engine.getMileage() + "\n";
    info += "Transmission: " + transmission + "\n";
    if (this.tripComputer != null) {
      info += "Trip Computer: Functional" + "\n";
    } else {
      info += "Trip Computer: N/A" + "\n";
    }
    if (this.gpsNavigator != null) {
      info += "GPS Navigator: Functional" + "\n";
    } else {
      info += "GPS Navigator: N/A" + "\n";
    }
    return info;
  }
}

cars/CarType.java

package refactoring_guru.builder.example.cars;

public enum CarType {
  CITY_CAR, SPORTS_CAR, SUV
}

components

components/Engine.java: Різні фічі продуктів

package refactoring_guru.builder.example.components;

/**
 * Just another feature of a car.
 */
public class Engine {
  private final double volume;
  private double mileage;
  private boolean started;

  public Engine(double volume, double mileage) {
    this.volume = volume;
    this.mileage = mileage;
  }

  public void on() {
    started = true;
  }

  public void off() {
    started = false;
  }

  public boolean isStarted() {
    return started;
  }

  public void go(double mileage) {
    if (started) {
      this.mileage += mileage;
    } else {
      System.err.println("Cannot go(), you must start engine first!");
    }
  }

  public double getVolume() {
    return volume;
  }

  public double getMileage() {
    return mileage;
  }
}

components/GPSNavigator.java: Різні фічі продуктів

package refactoring_guru.builder.example.components;

/**
 * Just another feature of a car.
 */
public class GPSNavigator {
  private String route;

  public GPSNavigator() {
    this.route = "221b, Baker Street, London to Scotland Yard, 8-10 Broadway, London";
  }

  public GPSNavigator(String manualRoute) {
    this.route = manualRoute;
  }

  public String getRoute() {
    return route;
  }
}

components/Transmission.java: Різні фічі продуктів

package refactoring_guru.builder.example.components;

/**
 * Just another feature of a car.
 */
public enum Transmission {
  SINGLE_SPEED, MANUAL, AUTOMATIC, SEMI_AUTOMATIC
}

components/TripComputer.java: Різні фічі продуктів

package refactoring_guru.builder.example.components;

import refactoring_guru.builder.example.cars.Car;

/**
 * Just another feature of a car.
 */
public class TripComputer {

  private Car car;

  public void setCar(Car car) {
    this.car = car;
  }

  public void showFuelLevel() {
    System.out.println("Fuel level: " + car.getFuel());
  }

  public void showStatus() {
    if (this.car.getEngine().isStarted()) {
      System.out.println("Car is started");
    } else {
      System.out.println("Car isn't started");
    }
  }
}

director

director/Director.java: Директор керує будівельниками

package refactoring_guru.builder.example.director;

import refactoring_guru.builder.example.builders.Builder;
import refactoring_guru.builder.example.cars.CarType;
import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Director defines the order of building steps. It works with a builder object
 * through common Builder interface. Therefore it may not know what product is
 * being built.
 */
public class Director {

  public void constructSportsCar(Builder builder) {
    builder.setCarType(CarType.SPORTS_CAR);
    builder.setSeats(2);
    builder.setEngine(new Engine(3.0, 0));
    builder.setTransmission(Transmission.SEMI_AUTOMATIC);
    builder.setTripComputer(new TripComputer());
    builder.setGPSNavigator(new GPSNavigator());
  }

  public void constructCityCar(Builder builder) {
    builder.setCarType(CarType.CITY_CAR);
    builder.setSeats(2);
    builder.setEngine(new Engine(1.2, 0));
    builder.setTransmission(Transmission.AUTOMATIC);
    builder.setTripComputer(new TripComputer());
    builder.setGPSNavigator(new GPSNavigator());
  }

  public void constructSUV(Builder builder) {
    builder.setCarType(CarType.SUV);
    builder.setSeats(4);
    builder.setEngine(new Engine(2.5, 0));
    builder.setTransmission(Transmission.MANUAL);
    builder.setGPSNavigator(new GPSNavigator());
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.builder.example;

import refactoring_guru.builder.example.builders.CarBuilder;
import refactoring_guru.builder.example.builders.CarManualBuilder;
import refactoring_guru.builder.example.cars.Car;
import refactoring_guru.builder.example.cars.Manual;
import refactoring_guru.builder.example.director.Director;

/**
 * Demo class. Everything comes together here.
 */
public class Demo {

  public static void main(String[] args) {
    Director director = new Director();

    // Director gets the concrete builder object from the client
    // (application code). That's because application knows better which
    // builder to use to get a specific product.
    CarBuilder builder = new CarBuilder();
    director.constructSportsCar(builder);

    // The final product is often retrieved from a builder object, since
    // Director is not aware and not dependent on concrete builders and
    // products.
    Car car = builder.getResult();
    System.out.println("Car built:\n" + car.getCarType());


    CarManualBuilder manualBuilder = new CarManualBuilder();

    // Director may know several building recipes.
    director.constructSportsCar(manualBuilder);
    Manual carManual = manualBuilder.getResult();
    System.out.println("\nCar manual built:\n" + carManual.print());
  }

}

OutputDemo.txt: Результати виконання

Car built:
SPORTS_CAR

Car manual built:
Type of car: SPORTS_CAR
Count of seats: 2
Engine: volume - 3.0; mileage - 0.0
Transmission: SEMI_AUTOMATIC
Trip Computer: Functional
GPS Navigator: Functional

Будівельник іншими мовами програмування

Будівельник на C# Будівельник на C++ Будівельник на Go Будівельник на PHP Будівельник на Python Будівельник на Ruby Будівельник на Rust Будівельник на Swift Будівельник на TypeScript