Wiosenna WYPRZEDAŻ
Budowniczy

Budowniczy w języku Java

Budowniczy to kreacyjny wzorzec projektowy umożliwiający tworzenie złożonych obiektów krok po kroku.

W przeciwieństwie do innych wzorców kreacyjnych Budowniczy nie zakłada definiowania wspólnego interfejsu dla produktów. Dzięki temu da się wytwarzać różne produkty stosując ten sam proces konstrukcyjny.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Budowniczy jest dobrze znany w świecie Javy. Przydaje się szczególnie gdy istnieje potrzeba tworzenia obiektów w wielu różnych możliwych konfiguracjach.

Wzorzec ten można znaleźć w głównych bibliotekach Java:

Identyfikacja: Wzorzec Budowniczy można poznać po klasie w której znajduje się jedna metoda kreacyjna oraz wiele metod służących konfiguracji tworzonego obiektu. Metody Budowniczego często obsługują łańcuchowanie, na przykład: someBuilder.setValueA(1).setValueB(2).create().

Produkcja samochodu krok po kroku

W poniższym przykładzie wzorzec Budowniczy pozwala konstruować różne modele aut krok po kroku.

Przykład pokazuje też w jaki sposób Budowniczy wytwarza różne rodzaje produktów (instrukcje obsługi aut) stosując te same etapy.

Kierownik kontroluje kolejność następujących po sobie etapów konstrukcji. Wie które etapy należy uruchomić aby wyprodukować taki czy inny model samochodu. Z budowniczymi współpracuje wyłącznie za pomocą ich wspólnego interfejsu, co pozwala przekazywać mu różne typy budowniczych.

Wynik odbiera się od obiektu budowniczego, ponieważ kierownik nie zna typu wytworzonego produktu. Tylko obiekt budowniczego wie co buduje.

builders

builders/Builder.java: Wspólny interfejs budowniczego

package refactoring_guru.builder.example.builders;

import refactoring_guru.builder.example.cars.CarType;
import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Builder interface defines all possible ways to configure a product.
 */
public interface Builder {
  void setCarType(CarType type);
  void setSeats(int seats);
  void setEngine(Engine engine);
  void setTransmission(Transmission transmission);
  void setTripComputer(TripComputer tripComputer);
  void setGPSNavigator(GPSNavigator gpsNavigator);
}

builders/CarBuilder.java: Budowniczy samochodu

package refactoring_guru.builder.example.builders;

import refactoring_guru.builder.example.cars.Car;
import refactoring_guru.builder.example.cars.CarType;
import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Concrete builders implement steps defined in the common interface.
 */
public class CarBuilder implements Builder {
  private CarType type;
  private int seats;
  private Engine engine;
  private Transmission transmission;
  private TripComputer tripComputer;
  private GPSNavigator gpsNavigator;

  public void setCarType(CarType type) {
    this.type = type;
  }

  @Override
  public void setSeats(int seats) {
    this.seats = seats;
  }

  @Override
  public void setEngine(Engine engine) {
    this.engine = engine;
  }

  @Override
  public void setTransmission(Transmission transmission) {
    this.transmission = transmission;
  }

  @Override
  public void setTripComputer(TripComputer tripComputer) {
    this.tripComputer = tripComputer;
  }

  @Override
  public void setGPSNavigator(GPSNavigator gpsNavigator) {
    this.gpsNavigator = gpsNavigator;
  }

  public Car getResult() {
    return new Car(type, seats, engine, transmission, tripComputer, gpsNavigator);
  }
}

builders/CarManualBuilder.java: Budowniczy instrukcji obsługi samochodu

package refactoring_guru.builder.example.builders;

import refactoring_guru.builder.example.cars.Manual;
import refactoring_guru.builder.example.cars.CarType;
import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Unlike other creational patterns, Builder can construct unrelated products,
 * which don't have the common interface.
 *
 * In this case we build a user manual for a car, using the same steps as we
 * built a car. This allows to produce manuals for specific car models,
 * configured with different features.
 */
public class CarManualBuilder implements Builder{
  private CarType type;
  private int seats;
  private Engine engine;
  private Transmission transmission;
  private TripComputer tripComputer;
  private GPSNavigator gpsNavigator;

  @Override
  public void setCarType(CarType type) {
    this.type = type;
  }

  @Override
  public void setSeats(int seats) {
    this.seats = seats;
  }

  @Override
  public void setEngine(Engine engine) {
    this.engine = engine;
  }

  @Override
  public void setTransmission(Transmission transmission) {
    this.transmission = transmission;
  }

  @Override
  public void setTripComputer(TripComputer tripComputer) {
    this.tripComputer = tripComputer;
  }

  @Override
  public void setGPSNavigator(GPSNavigator gpsNavigator) {
    this.gpsNavigator = gpsNavigator;
  }

  public Manual getResult() {
    return new Manual(type, seats, engine, transmission, tripComputer, gpsNavigator);
  }
}

cars

cars/Car.java: Produkt typu samochód

package refactoring_guru.builder.example.cars;

import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Car is a product class.
 */
public class Car {
  private final CarType carType;
  private final int seats;
  private final Engine engine;
  private final Transmission transmission;
  private final TripComputer tripComputer;
  private final GPSNavigator gpsNavigator;
  private double fuel = 0;

  public Car(CarType carType, int seats, Engine engine, Transmission transmission,
        TripComputer tripComputer, GPSNavigator gpsNavigator) {
    this.carType = carType;
    this.seats = seats;
    this.engine = engine;
    this.transmission = transmission;
    this.tripComputer = tripComputer;
    if (this.tripComputer != null) {
      this.tripComputer.setCar(this);
    }
    this.gpsNavigator = gpsNavigator;
  }

  public CarType getCarType() {
    return carType;
  }

  public double getFuel() {
    return fuel;
  }

  public void setFuel(double fuel) {
    this.fuel = fuel;
  }

  public int getSeats() {
    return seats;
  }

  public Engine getEngine() {
    return engine;
  }

  public Transmission getTransmission() {
    return transmission;
  }

  public TripComputer getTripComputer() {
    return tripComputer;
  }

  public GPSNavigator getGpsNavigator() {
    return gpsNavigator;
  }
}

cars/Manual.java: Produkt typu instrukcja obsługi samochodu

package refactoring_guru.builder.example.cars;

import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Car manual is another product. Note that it does not have the same ancestor
 * as a Car. They are not related.
 */
public class Manual {
  private final CarType carType;
  private final int seats;
  private final Engine engine;
  private final Transmission transmission;
  private final TripComputer tripComputer;
  private final GPSNavigator gpsNavigator;

  public Manual(CarType carType, int seats, Engine engine, Transmission transmission,
         TripComputer tripComputer, GPSNavigator gpsNavigator) {
    this.carType = carType;
    this.seats = seats;
    this.engine = engine;
    this.transmission = transmission;
    this.tripComputer = tripComputer;
    this.gpsNavigator = gpsNavigator;
  }

  public String print() {
    String info = "";
    info += "Type of car: " + carType + "\n";
    info += "Count of seats: " + seats + "\n";
    info += "Engine: volume - " + engine.getVolume() + "; mileage - " + engine.getMileage() + "\n";
    info += "Transmission: " + transmission + "\n";
    if (this.tripComputer != null) {
      info += "Trip Computer: Functional" + "\n";
    } else {
      info += "Trip Computer: N/A" + "\n";
    }
    if (this.gpsNavigator != null) {
      info += "GPS Navigator: Functional" + "\n";
    } else {
      info += "GPS Navigator: N/A" + "\n";
    }
    return info;
  }
}

cars/CarType.java

package refactoring_guru.builder.example.cars;

public enum CarType {
  CITY_CAR, SPORTS_CAR, SUV
}

components

components/Engine.java: Cecha produktu 1

package refactoring_guru.builder.example.components;

/**
 * Just another feature of a car.
 */
public class Engine {
  private final double volume;
  private double mileage;
  private boolean started;

  public Engine(double volume, double mileage) {
    this.volume = volume;
    this.mileage = mileage;
  }

  public void on() {
    started = true;
  }

  public void off() {
    started = false;
  }

  public boolean isStarted() {
    return started;
  }

  public void go(double mileage) {
    if (started) {
      this.mileage += mileage;
    } else {
      System.err.println("Cannot go(), you must start engine first!");
    }
  }

  public double getVolume() {
    return volume;
  }

  public double getMileage() {
    return mileage;
  }
}

components/GPSNavigator.java: Cecha produktu 2

package refactoring_guru.builder.example.components;

/**
 * Just another feature of a car.
 */
public class GPSNavigator {
  private String route;

  public GPSNavigator() {
    this.route = "221b, Baker Street, London to Scotland Yard, 8-10 Broadway, London";
  }

  public GPSNavigator(String manualRoute) {
    this.route = manualRoute;
  }

  public String getRoute() {
    return route;
  }
}

components/Transmission.java: Cecha produktu 3

package refactoring_guru.builder.example.components;

/**
 * Just another feature of a car.
 */
public enum Transmission {
  SINGLE_SPEED, MANUAL, AUTOMATIC, SEMI_AUTOMATIC
}

components/TripComputer.java: Cecha produktu 4

package refactoring_guru.builder.example.components;

import refactoring_guru.builder.example.cars.Car;

/**
 * Just another feature of a car.
 */
public class TripComputer {

  private Car car;

  public void setCar(Car car) {
    this.car = car;
  }

  public void showFuelLevel() {
    System.out.println("Fuel level: " + car.getFuel());
  }

  public void showStatus() {
    if (this.car.getEngine().isStarted()) {
      System.out.println("Car is started");
    } else {
      System.out.println("Car isn't started");
    }
  }
}

director

director/Director.java: Kierownik kontroluje budowniczych

package refactoring_guru.builder.example.director;

import refactoring_guru.builder.example.builders.Builder;
import refactoring_guru.builder.example.cars.CarType;
import refactoring_guru.builder.example.components.Engine;
import refactoring_guru.builder.example.components.GPSNavigator;
import refactoring_guru.builder.example.components.Transmission;
import refactoring_guru.builder.example.components.TripComputer;

/**
 * Director defines the order of building steps. It works with a builder object
 * through common Builder interface. Therefore it may not know what product is
 * being built.
 */
public class Director {

  public void constructSportsCar(Builder builder) {
    builder.setCarType(CarType.SPORTS_CAR);
    builder.setSeats(2);
    builder.setEngine(new Engine(3.0, 0));
    builder.setTransmission(Transmission.SEMI_AUTOMATIC);
    builder.setTripComputer(new TripComputer());
    builder.setGPSNavigator(new GPSNavigator());
  }

  public void constructCityCar(Builder builder) {
    builder.setCarType(CarType.CITY_CAR);
    builder.setSeats(2);
    builder.setEngine(new Engine(1.2, 0));
    builder.setTransmission(Transmission.AUTOMATIC);
    builder.setTripComputer(new TripComputer());
    builder.setGPSNavigator(new GPSNavigator());
  }

  public void constructSUV(Builder builder) {
    builder.setCarType(CarType.SUV);
    builder.setSeats(4);
    builder.setEngine(new Engine(2.5, 0));
    builder.setTransmission(Transmission.MANUAL);
    builder.setGPSNavigator(new GPSNavigator());
  }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.builder.example;

import refactoring_guru.builder.example.builders.CarBuilder;
import refactoring_guru.builder.example.builders.CarManualBuilder;
import refactoring_guru.builder.example.cars.Car;
import refactoring_guru.builder.example.cars.Manual;
import refactoring_guru.builder.example.director.Director;

/**
 * Demo class. Everything comes together here.
 */
public class Demo {

  public static void main(String[] args) {
    Director director = new Director();

    // Director gets the concrete builder object from the client
    // (application code). That's because application knows better which
    // builder to use to get a specific product.
    CarBuilder builder = new CarBuilder();
    director.constructSportsCar(builder);

    // The final product is often retrieved from a builder object, since
    // Director is not aware and not dependent on concrete builders and
    // products.
    Car car = builder.getResult();
    System.out.println("Car built:\n" + car.getCarType());


    CarManualBuilder manualBuilder = new CarManualBuilder();

    // Director may know several building recipes.
    director.constructSportsCar(manualBuilder);
    Manual carManual = manualBuilder.getResult();
    System.out.println("\nCar manual built:\n" + carManual.print());
  }

}

OutputDemo.txt: Wyniki działania

Car built:
SPORTS_CAR

Car manual built:
Type of car: SPORTS_CAR
Count of seats: 2
Engine: volume - 3.0; mileage - 0.0
Transmission: SEMI_AUTOMATIC
Trip Computer: Functional
GPS Navigator: Functional

Budowniczy w innych językach

Budowniczy w języku C# Budowniczy w języku C++ Budowniczy w języku Go Budowniczy w języku PHP Budowniczy w języku Python Budowniczy w języku Ruby Budowniczy w języku Rust Budowniczy w języku Swift Budowniczy w języku TypeScript