Summer SALE
Budowniczy

Budowniczy w języku Ruby

Budowniczy to kreacyjny wzorzec projektowy umożliwiający tworzenie złożonych obiektów krok po kroku.

W przeciwieństwie do innych wzorców kreacyjnych Budowniczy nie zakłada definiowania wspólnego interfejsu dla produktów. Dzięki temu da się wytwarzać różne produkty stosując ten sam proces konstrukcyjny.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Budowniczy jest dobrze znany w świecie Ruby. Przydaje się szczególnie gdy istnieje potrzeba tworzenia obiektów w wielu różnych możliwych konfiguracjach.

Identyfikacja: Wzorzec Budowniczy można poznać po klasie posiadającej jedną metodę kreacyjną i wiele metod służących konfiguracji tworzonego obiektu. Metody budowniczych można zwykle łańcuchować, na przykład: someBuilder.setValueA(1).setValueB(2).create().

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca projektowego Budowniczy ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Builder interface specifies methods for creating the different parts of
# the Product objects.
class Builder
 # @abstract
 def produce_part_a
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 def produce_part_b
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 def produce_part_c
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# The Concrete Builder classes follow the Builder interface and provide specific
# implementations of the building steps. Your program may have several
# variations of Builders, implemented differently.
class ConcreteBuilder1 < Builder
 # A fresh builder instance should contain a blank product object, which is
 # used in further assembly.
 def initialize
  reset
 end

 def reset
  @product = Product1.new
 end

 # Concrete Builders are supposed to provide their own methods for retrieving
 # results. That's because various types of builders may create entirely
 # different products that don't follow the same interface. Therefore, such
 # methods cannot be declared in the base Builder interface (at least in a
 # statically typed programming language).
 #
 # Usually, after returning the end result to the client, a builder instance is
 # expected to be ready to start producing another product. That's why it's a
 # usual practice to call the reset method at the end of the `getProduct`
 # method body. However, this behavior is not mandatory, and you can make your
 # builders wait for an explicit reset call from the client code before
 # disposing of the previous result.
 def product
  product = @product
  reset
  product
 end

 def produce_part_a
  @product.add('PartA1')
 end

 def produce_part_b
  @product.add('PartB1')
 end

 def produce_part_c
  @product.add('PartC1')
 end
end

# It makes sense to use the Builder pattern only when your products are quite
# complex and require extensive configuration.
#
# Unlike in other creational patterns, different concrete builders can produce
# unrelated products. In other words, results of various builders may not always
# follow the same interface.
class Product1
 def initialize
  @parts = []
 end

 # @param [String] part
 def add(part)
  @parts << part
 end

 def list_parts
  print "Product parts: #{@parts.join(', ')}"
 end
end

# The Director is only responsible for executing the building steps in a
# particular sequence. It is helpful when producing products according to a
# specific order or configuration. Strictly speaking, the Director class is
# optional, since the client can control builders directly.
class Director
 # @return [Builder]
 attr_accessor :builder

 def initialize
  @builder = nil
 end

 # The Director works with any builder instance that the client code passes to
 # it. This way, the client code may alter the final type of the newly
 # assembled product.
 def builder=(builder)
  @builder = builder
 end

 # The Director can construct several product variations using the same
 # building steps.

 def build_minimal_viable_product
  @builder.produce_part_a
 end

 def build_full_featured_product
  @builder.produce_part_a
  @builder.produce_part_b
  @builder.produce_part_c
 end
end

# The client code creates a builder object, passes it to the director and then
# initiates the construction process. The end result is retrieved from the
# builder object.

director = Director.new
builder = ConcreteBuilder1.new
director.builder = builder

puts 'Standard basic product: '
director.build_minimal_viable_product
builder.product.list_parts

puts "\n\n"

puts 'Standard full featured product: '
director.build_full_featured_product
builder.product.list_parts

puts "\n\n"

# Remember, the Builder pattern can be used without a Director class.
puts 'Custom product: '
builder.produce_part_a
builder.produce_part_b
builder.product.list_parts

output.txt: Wynik działania

Standard basic product: 
Product parts: PartA1

Standard full featured product: 
Product parts: PartA1, PartB1, PartC1

Custom product: 
Product parts: PartA1, PartB1

Budowniczy w innych językach

Budowniczy w języku C# Budowniczy w języku C++ Budowniczy w języku Go Budowniczy w języku Java Budowniczy w języku PHP Budowniczy w języku Python Budowniczy w języku Rust Budowniczy w języku Swift Budowniczy w języku TypeScript