Summer SALE
Budowniczy

Budowniczy w języku Go

Budowniczy to kreacyjny wzorzec projektowy umożliwiający tworzenie złożonych obiektów krok po kroku.

W przeciwieństwie do innych wzorców kreacyjnych Budowniczy nie zakłada definiowania wspólnego interfejsu dla produktów. Dzięki temu da się wytwarzać różne produkty stosując ten sam proces konstrukcyjny.

Przykład koncepcyjny

Wzorzec Budowniczy stosuje się również wtedy, gdy żądany produkt jest złożony, a jego produkcja odbywa się etapami. W takim przypadku prościej byłoby mieć kilka metod konstrukcyjnych zamiast jednego wielkiego konstruktora. Potencjalnym problemem z wieloetapowym podejściem jest to, że klient może uzyskać niezamierzony dostęp do niedokończonego i niestabilnego produktu. Wzorzec Budowniczy chroni produkt przed dostępem aż do jego pełnego ukończenia.

W poniższym kodzie mamy różne rodzaje domów (igloo i normalHouse) — konstruowane przez iglooBuilder i normalBuilder. Każdy rodzaj domu powstaje według takich samych etapów. Opcjonalna struktura kierownik ułatwia zorganizowanie procesu budowy.

iBuilder.go: Interfejs budowniczego

package main

type IBuilder interface {
	setWindowType()
	setDoorType()
	setNumFloor()
	getHouse() House
}

func getBuilder(builderType string) IBuilder {
	if builderType == "normal" {
		return newNormalBuilder()
	}

	if builderType == "igloo" {
		return newIglooBuilder()
	}
	return nil
}

normalBuilder.go: Konkretny budowniczy

package main

type NormalBuilder struct {
	windowType string
	doorType  string
	floor   int
}

func newNormalBuilder() *NormalBuilder {
	return &NormalBuilder{}
}

func (b *NormalBuilder) setWindowType() {
	b.windowType = "Wooden Window"
}

func (b *NormalBuilder) setDoorType() {
	b.doorType = "Wooden Door"
}

func (b *NormalBuilder) setNumFloor() {
	b.floor = 2
}

func (b *NormalBuilder) getHouse() House {
	return House{
		doorType:  b.doorType,
		windowType: b.windowType,
		floor:   b.floor,
	}
}

iglooBuilder.go: Konkretny budowniczy

package main

type IglooBuilder struct {
	windowType string
	doorType  string
	floor   int
}

func newIglooBuilder() *IglooBuilder {
	return &IglooBuilder{}
}

func (b *IglooBuilder) setWindowType() {
	b.windowType = "Snow Window"
}

func (b *IglooBuilder) setDoorType() {
	b.doorType = "Snow Door"
}

func (b *IglooBuilder) setNumFloor() {
	b.floor = 1
}

func (b *IglooBuilder) getHouse() House {
	return House{
		doorType:  b.doorType,
		windowType: b.windowType,
		floor:   b.floor,
	}
}

house.go: Produkt

package main

type House struct {
	windowType string
	doorType  string
	floor   int
}

director.go: Kierownik

package main

type Director struct {
	builder IBuilder
}

func newDirector(b IBuilder) *Director {
	return &Director{
		builder: b,
	}
}

func (d *Director) setBuilder(b IBuilder) {
	d.builder = b
}

func (d *Director) buildHouse() House {
	d.builder.setDoorType()
	d.builder.setWindowType()
	d.builder.setNumFloor()
	return d.builder.getHouse()
}

main.go: Kod klienta

package main

import "fmt"

func main() {
	normalBuilder := getBuilder("normal")
	iglooBuilder := getBuilder("igloo")

	director := newDirector(normalBuilder)
	normalHouse := director.buildHouse()

	fmt.Printf("Normal House Door Type: %s\n", normalHouse.doorType)
	fmt.Printf("Normal House Window Type: %s\n", normalHouse.windowType)
	fmt.Printf("Normal House Num Floor: %d\n", normalHouse.floor)

	director.setBuilder(iglooBuilder)
	iglooHouse := director.buildHouse()

	fmt.Printf("\nIgloo House Door Type: %s\n", iglooHouse.doorType)
	fmt.Printf("Igloo House Window Type: %s\n", iglooHouse.windowType)
	fmt.Printf("Igloo House Num Floor: %d\n", iglooHouse.floor)

}

output.txt: Wynik działania

Normal House Door Type: Wooden Door
Normal House Window Type: Wooden Window
Normal House Num Floor: 2

Igloo House Door Type: Snow Door
Igloo House Window Type: Snow Window
Igloo House Num Floor: 1
Na podstawie: Golang By Example

Budowniczy w innych językach

Budowniczy w języku C# Budowniczy w języku C++ Budowniczy w języku Java Budowniczy w języku PHP Budowniczy w języku Python Budowniczy w języku Ruby Budowniczy w języku Rust Budowniczy w języku Swift Budowniczy w języku TypeScript