Wiosenna WYPRZEDAŻ
Budowniczy

Budowniczy w języku C++

Budowniczy to kreacyjny wzorzec projektowy umożliwiający tworzenie złożonych obiektów krok po kroku.

W przeciwieństwie do innych wzorców kreacyjnych Budowniczy nie zakłada definiowania wspólnego interfejsu dla produktów. Dzięki temu da się wytwarzać różne produkty stosując ten sam proces konstrukcyjny.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Budowniczy jest dobrze znany w świecie C++. Przydaje się szczególnie gdy istnieje potrzeba tworzenia obiektów w wielu różnych możliwych konfiguracjach.

Identyfikacja: Wzorzec Budowniczy można poznać po klasie posiadającej jedną metodę kreacyjną i wiele metod służących konfiguracji tworzonego obiektu. Metody budowniczych można zwykle łańcuchować, na przykład: someBuilder->setValueA(1)->setValueB(2)->create().

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca projektowego Budowniczy ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

/**
 * It makes sense to use the Builder pattern only when your products are quite
 * complex and require extensive configuration.
 *
 * Unlike in other creational patterns, different concrete builders can produce
 * unrelated products. In other words, results of various builders may not
 * always follow the same interface.
 */

class Product1{
  public:
  std::vector<std::string> parts_;
  void ListParts()const{
    std::cout << "Product parts: ";
    for (size_t i=0;i<parts_.size();i++){
      if(parts_[i]== parts_.back()){
        std::cout << parts_[i];
      }else{
        std::cout << parts_[i] << ", ";
      }
    }
    std::cout << "\n\n"; 
  }
};


/**
 * The Builder interface specifies methods for creating the different parts of
 * the Product objects.
 */
class Builder{
  public:
  virtual ~Builder(){}
  virtual void ProducePartA() const =0;
  virtual void ProducePartB() const =0;
  virtual void ProducePartC() const =0;
};
/**
 * The Concrete Builder classes follow the Builder interface and provide
 * specific implementations of the building steps. Your program may have several
 * variations of Builders, implemented differently.
 */
class ConcreteBuilder1 : public Builder{
  private:

  Product1* product;

  /**
   * A fresh builder instance should contain a blank product object, which is
   * used in further assembly.
   */
  public:

  ConcreteBuilder1(){
    this->Reset();
  }

  ~ConcreteBuilder1(){
    delete product;
  }

  void Reset(){
    this->product= new Product1();
  }
  /**
   * All production steps work with the same product instance.
   */

  void ProducePartA()const override{
    this->product->parts_.push_back("PartA1");
  }

  void ProducePartB()const override{
    this->product->parts_.push_back("PartB1");
  }

  void ProducePartC()const override{
    this->product->parts_.push_back("PartC1");
  }

  /**
   * Concrete Builders are supposed to provide their own methods for
   * retrieving results. That's because various types of builders may create
   * entirely different products that don't follow the same interface.
   * Therefore, such methods cannot be declared in the base Builder interface
   * (at least in a statically typed programming language). Note that PHP is a
   * dynamically typed language and this method CAN be in the base interface.
   * However, we won't declare it there for the sake of clarity.
   *
   * Usually, after returning the end result to the client, a builder instance
   * is expected to be ready to start producing another product. That's why
   * it's a usual practice to call the reset method at the end of the
   * `getProduct` method body. However, this behavior is not mandatory, and
   * you can make your builders wait for an explicit reset call from the
   * client code before disposing of the previous result.
   */

  /**
   * Please be careful here with the memory ownership. Once you call
   * GetProduct the user of this function is responsable to release this
   * memory. Here could be a better option to use smart pointers to avoid
   * memory leaks
   */

  Product1* GetProduct() {
    Product1* result= this->product;
    this->Reset();
    return result;
  }
};

/**
 * The Director is only responsible for executing the building steps in a
 * particular sequence. It is helpful when producing products according to a
 * specific order or configuration. Strictly speaking, the Director class is
 * optional, since the client can control builders directly.
 */
class Director{
  /**
   * @var Builder
   */
  private:
  Builder* builder;
  /**
   * The Director works with any builder instance that the client code passes
   * to it. This way, the client code may alter the final type of the newly
   * assembled product.
   */

  public:

  void set_builder(Builder* builder){
    this->builder=builder;
  }

  /**
   * The Director can construct several product variations using the same
   * building steps.
   */

  void BuildMinimalViableProduct(){
    this->builder->ProducePartA();
  }
  
  void BuildFullFeaturedProduct(){
    this->builder->ProducePartA();
    this->builder->ProducePartB();
    this->builder->ProducePartC();
  }
};
/**
 * The client code creates a builder object, passes it to the director and then
 * initiates the construction process. The end result is retrieved from the
 * builder object.
 */
/**
 * I used raw pointers for simplicity however you may prefer to use smart
 * pointers here
 */
void ClientCode(Director& director)
{
  ConcreteBuilder1* builder = new ConcreteBuilder1();
  director.set_builder(builder);
  std::cout << "Standard basic product:\n"; 
  director.BuildMinimalViableProduct();
  
  Product1* p= builder->GetProduct();
  p->ListParts();
  delete p;

  std::cout << "Standard full featured product:\n"; 
  director.BuildFullFeaturedProduct();

  p= builder->GetProduct();
  p->ListParts();
  delete p;

  // Remember, the Builder pattern can be used without a Director class.
  std::cout << "Custom product:\n";
  builder->ProducePartA();
  builder->ProducePartC();
  p=builder->GetProduct();
  p->ListParts();
  delete p;

  delete builder;
}

int main(){
  Director* director= new Director();
  ClientCode(*director);
  delete director;
  return 0;  
}

Output.txt: Wynik działania

Standard basic product:
Product parts: PartA1

Standard full featured product:
Product parts: PartA1, PartB1, PartC1

Custom product:
Product parts: PartA1, PartC1

Budowniczy w innych językach

Budowniczy w języku C# Budowniczy w języku Go Budowniczy w języku Java Budowniczy w języku PHP Budowniczy w języku Python Budowniczy w języku Ruby Budowniczy w języku Rust Budowniczy w języku Swift Budowniczy w języku TypeScript