Summer SALE
Budowniczy

Budowniczy w języku Python

Budowniczy to kreacyjny wzorzec projektowy umożliwiający tworzenie złożonych obiektów krok po kroku.

W przeciwieństwie do innych wzorców kreacyjnych Budowniczy nie zakłada definiowania wspólnego interfejsu dla produktów. Dzięki temu da się wytwarzać różne produkty stosując ten sam proces konstrukcyjny.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Budowniczy jest dobrze znany w świecie Python. Przydaje się szczególnie gdy istnieje potrzeba tworzenia obiektów w wielu różnych możliwych konfiguracjach.

Identyfikacja: Wzorzec Budowniczy można poznać po klasie posiadającej jedną metodę kreacyjną i wiele metod służących konfiguracji tworzonego obiektu. Metody budowniczych można zwykle łańcuchować, na przykład: someBuilder.setValueA(1).setValueB(2).create().

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca projektowego Budowniczy ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import Any


class Builder(ABC):
  """
  The Builder interface specifies methods for creating the different parts of
  the Product objects.
  """

  @property
  @abstractmethod
  def product(self) -> None:
    pass

  @abstractmethod
  def produce_part_a(self) -> None:
    pass

  @abstractmethod
  def produce_part_b(self) -> None:
    pass

  @abstractmethod
  def produce_part_c(self) -> None:
    pass


class ConcreteBuilder1(Builder):
  """
  The Concrete Builder classes follow the Builder interface and provide
  specific implementations of the building steps. Your program may have
  several variations of Builders, implemented differently.
  """

  def __init__(self) -> None:
    """
    A fresh builder instance should contain a blank product object, which is
    used in further assembly.
    """
    self.reset()

  def reset(self) -> None:
    self._product = Product1()

  @property
  def product(self) -> Product1:
    """
    Concrete Builders are supposed to provide their own methods for
    retrieving results. That's because various types of builders may create
    entirely different products that don't follow the same interface.
    Therefore, such methods cannot be declared in the base Builder interface
    (at least in a statically typed programming language).

    Usually, after returning the end result to the client, a builder
    instance is expected to be ready to start producing another product.
    That's why it's a usual practice to call the reset method at the end of
    the `getProduct` method body. However, this behavior is not mandatory,
    and you can make your builders wait for an explicit reset call from the
    client code before disposing of the previous result.
    """
    product = self._product
    self.reset()
    return product

  def produce_part_a(self) -> None:
    self._product.add("PartA1")

  def produce_part_b(self) -> None:
    self._product.add("PartB1")

  def produce_part_c(self) -> None:
    self._product.add("PartC1")


class Product1():
  """
  It makes sense to use the Builder pattern only when your products are quite
  complex and require extensive configuration.

  Unlike in other creational patterns, different concrete builders can produce
  unrelated products. In other words, results of various builders may not
  always follow the same interface.
  """

  def __init__(self) -> None:
    self.parts = []

  def add(self, part: Any) -> None:
    self.parts.append(part)

  def list_parts(self) -> None:
    print(f"Product parts: {', '.join(self.parts)}", end="")


class Director:
  """
  The Director is only responsible for executing the building steps in a
  particular sequence. It is helpful when producing products according to a
  specific order or configuration. Strictly speaking, the Director class is
  optional, since the client can control builders directly.
  """

  def __init__(self) -> None:
    self._builder = None

  @property
  def builder(self) -> Builder:
    return self._builder

  @builder.setter
  def builder(self, builder: Builder) -> None:
    """
    The Director works with any builder instance that the client code passes
    to it. This way, the client code may alter the final type of the newly
    assembled product.
    """
    self._builder = builder

  """
  The Director can construct several product variations using the same
  building steps.
  """

  def build_minimal_viable_product(self) -> None:
    self.builder.produce_part_a()

  def build_full_featured_product(self) -> None:
    self.builder.produce_part_a()
    self.builder.produce_part_b()
    self.builder.produce_part_c()


if __name__ == "__main__":
  """
  The client code creates a builder object, passes it to the director and then
  initiates the construction process. The end result is retrieved from the
  builder object.
  """

  director = Director()
  builder = ConcreteBuilder1()
  director.builder = builder

  print("Standard basic product: ")
  director.build_minimal_viable_product()
  builder.product.list_parts()

  print("\n")

  print("Standard full featured product: ")
  director.build_full_featured_product()
  builder.product.list_parts()

  print("\n")

  # Remember, the Builder pattern can be used without a Director class.
  print("Custom product: ")
  builder.produce_part_a()
  builder.produce_part_b()
  builder.product.list_parts()

Output.txt: Wynik działania

Standard basic product: 
Product parts: PartA1

Standard full featured product: 
Product parts: PartA1, PartB1, PartC1

Custom product: 
Product parts: PartA1, PartB1

Budowniczy w innych językach

Budowniczy w języku C# Budowniczy w języku C++ Budowniczy w języku Go Budowniczy w języku Java Budowniczy w języku PHP Budowniczy w języku Ruby Budowniczy w języku Rust Budowniczy w języku Swift Budowniczy w języku TypeScript