Summer SALE
Metoda wytwórcza

Metoda wytwórcza w języku Java

Metoda wytwórcza jest kreacyjnym wzorcem projektowym rozwiązującym problem tworzenia obiektów-produktów bez określania ich konkretnych klas.

Metoda wytwórcza definiuje metodę która ma służyć tworzeniu obiektów bez bezpośredniego wywoływania konstruktora (poprzez operator new). Podklasy mogą nadpisać tę metodę w celu zmiany klasy tworzonych obiektów.

Jeśli masz problem ze zrozumieniem różnicy pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i wzorcami wytwórczymi, przeczytaj nasze Porównanie fabryk.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Metoda wytwórcza jest szeroko rozpowszechniony w kodzie Java. Przydaje się gdy trzeba wyposażyć kod w wysoki poziom elastyczności.

Wzorzec jest obecny w głównych bibliotekach Java:

Identyfikacja: Metody wytwórcze można rozpoznać po metodach kreacyjnych tworzących obiekty na podstawie konkretnych klas, ale zwracających typ abstrakcyjny lub interfejs.

Tworzenie międzyplatformowych elementów graficznego interfejsu użytkownika (GUI)

W poniższym przykładzie przyciski odgrywają rolę produktów, a okna dialogowe — twórców.

Różne rodzaje okien dialogowych wymagają własnych typów elementów. Dlatego na każde okno dialogowe tworzymy podklasę i nadpisujemy jej metody wytwórcze.

W rezultacie każdy rodzaj okna dialogowego stworzy instancje odpowiednich klas przycisków. Klasa bazowa okna dialogowego współdziała z produktami za pośrednictwem ich wspólnego interfejsu, więc jej kod będzie działał nawet po wszystkich zmianach.

buttons

buttons/Button.java: Wspólny interfejs produktu

package refactoring_guru.factory_method.example.buttons;

/**
 * Common interface for all buttons.
 */
public interface Button {
  void render();
  void onClick();
}

buttons/HtmlButton.java: Konkretny produkt

package refactoring_guru.factory_method.example.buttons;

/**
 * HTML button implementation.
 */
public class HtmlButton implements Button {

  public void render() {
    System.out.println("<button>Test Button</button>");
    onClick();
  }

  public void onClick() {
    System.out.println("Click! Button says - 'Hello World!'");
  }
}

buttons/WindowsButton.java: Kolejny konkretny produkt

package refactoring_guru.factory_method.example.buttons;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
 * Windows button implementation.
 */
public class WindowsButton implements Button {
  JPanel panel = new JPanel();
  JFrame frame = new JFrame();
  JButton button;

  public void render() {
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    JLabel label = new JLabel("Hello World!");
    label.setOpaque(true);
    label.setBackground(new Color(235, 233, 126));
    label.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 44));
    label.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
    panel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    frame.getContentPane().add(panel);
    panel.add(label);
    onClick();
    panel.add(button);

    frame.setSize(320, 200);
    frame.setVisible(true);
    onClick();
  }

  public void onClick() {
    button = new JButton("Exit");
    button.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        frame.setVisible(false);
        System.exit(0);
      }
    });
  }
}

factory

factory/Dialog.java: Bazowy twórca

package refactoring_guru.factory_method.example.factory;

import refactoring_guru.factory_method.example.buttons.Button;

/**
 * Base factory class. Note that "factory" is merely a role for the class. It
 * should have some core business logic which needs different products to be
 * created.
 */
public abstract class Dialog {

  public void renderWindow() {
    // ... other code ...

    Button okButton = createButton();
    okButton.render();
  }

  /**
   * Subclasses will override this method in order to create specific button
   * objects.
   */
  public abstract Button createButton();
}

factory/HtmlDialog.java: Konkretny twórca

package refactoring_guru.factory_method.example.factory;

import refactoring_guru.factory_method.example.buttons.Button;
import refactoring_guru.factory_method.example.buttons.HtmlButton;

/**
 * HTML Dialog will produce HTML buttons.
 */
public class HtmlDialog extends Dialog {

  @Override
  public Button createButton() {
    return new HtmlButton();
  }
}

factory/WindowsDialog.java: Kolejny konkretny twórca

package refactoring_guru.factory_method.example.factory;

import refactoring_guru.factory_method.example.buttons.Button;
import refactoring_guru.factory_method.example.buttons.WindowsButton;

/**
 * Windows Dialog will produce Windows buttons.
 */
public class WindowsDialog extends Dialog {

  @Override
  public Button createButton() {
    return new WindowsButton();
  }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.factory_method.example;

import refactoring_guru.factory_method.example.factory.Dialog;
import refactoring_guru.factory_method.example.factory.HtmlDialog;
import refactoring_guru.factory_method.example.factory.WindowsDialog;

/**
 * Demo class. Everything comes together here.
 */
public class Demo {
  private static Dialog dialog;

  public static void main(String[] args) {
    configure();
    runBusinessLogic();
  }

  /**
   * The concrete factory is usually chosen depending on configuration or
   * environment options.
   */
  static void configure() {
    if (System.getProperty("os.name").equals("Windows 10")) {
      dialog = new WindowsDialog();
    } else {
      dialog = new HtmlDialog();
    }
  }

  /**
   * All of the client code should work with factories and products through
   * abstract interfaces. This way it does not care which factory it works
   * with and what kind of product it returns.
   */
  static void runBusinessLogic() {
    dialog.renderWindow();
  }
}

OutputDemo.txt: Wyniki działania (HtmlDialog)

<button>Test Button</button>
Click! Button says - 'Hello World!'

OutputDemo.png: Wyniki działania (WindowsDialog)

Metoda wytwórcza w innych językach

Metoda wytwórcza w języku C# Metoda wytwórcza w języku C++ Metoda wytwórcza w języku Go Metoda wytwórcza w języku PHP Metoda wytwórcza w języku Python Metoda wytwórcza w języku Ruby Metoda wytwórcza w języku Rust Metoda wytwórcza w języku Swift Metoda wytwórcza w języku TypeScript