Wiosenna WYPRZEDAŻ
Metoda wytwórcza

Metoda wytwórcza w języku Ruby

Metoda wytwórcza jest kreacyjnym wzorcem projektowym rozwiązującym problem tworzenia obiektów-produktów bez określania ich konkretnych klas.

Metoda wytwórcza definiuje metodę która ma służyć tworzeniu obiektów bez bezpośredniego wywoływania konstruktora (poprzez operator new). Podklasy mogą nadpisać tę metodę w celu zmiany klasy tworzonych obiektów.

Jeśli masz problem ze zrozumieniem różnicy pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i wzorcami wytwórczymi, przeczytaj nasze Porównanie fabryk.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Metoda wytwórcza jest często stosowany w kodzie Ruby. Przydaje się gdy chcesz nadać swojemu kodowi wysoki poziom elastyczności.

Identyfikacja: Metody wytwórcze można poznać po metodach kreacyjnych tworzących obiekty na podstawie konkretnych klas, ale zwracających typ abstrakcyjny lub interfejs.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca projektowego Metoda wytwórcza ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób są ze sobą powiązane elementy wzorca?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Creator class declares the factory method that is supposed to return an
# object of a Product class. The Creator's subclasses usually provide the
# implementation of this method.
class Creator
 # Note that the Creator may also provide some default implementation of the
 # factory method.
 def factory_method
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # Also note that, despite its name, the Creator's primary responsibility is
 # not creating products. Usually, it contains some core business logic that
 # relies on Product objects, returned by the factory method. Subclasses can
 # indirectly change that business logic by overriding the factory method and
 # returning a different type of product from it.
 def some_operation
  # Call the factory method to create a Product object.
  product = factory_method

  # Now, use the product.
  "Creator: The same creator's code has just worked with #{product.operation}"
 end
end

# Concrete Creators override the factory method in order to change the resulting
# product's type.
class ConcreteCreator1 < Creator
 # Note that the signature of the method still uses the abstract product type,
 # even though the concrete product is actually returned from the method. This
 # way the Creator can stay independent of concrete product classes.
 def factory_method
  ConcreteProduct1.new
 end
end

class ConcreteCreator2 < Creator
 # @return [ConcreteProduct2]
 def factory_method
  ConcreteProduct2.new
 end
end

# The Product interface declares the operations that all concrete products must
# implement.
class Product
 # return [String]
 def operation
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Products provide various implementations of the Product interface.
class ConcreteProduct1 < Product
 # @return [String]
 def operation
  '{Result of the ConcreteProduct1}'
 end
end

class ConcreteProduct2 < Product
 # @return [String]
 def operation
  '{Result of the ConcreteProduct2}'
 end
end

# The client code works with an instance of a concrete creator, albeit through
# its base interface. As long as the client keeps working with the creator via
# the base interface, you can pass it any creator's subclass.
def client_code(creator)
 print "Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.\n"\
    "#{creator.some_operation}"
end

puts 'App: Launched with the ConcreteCreator1.'
client_code(ConcreteCreator1.new)
puts "\n\n"

puts 'App: Launched with the ConcreteCreator2.'
client_code(ConcreteCreator2.new)

output.txt: Wynik działania

App: Launched with the ConcreteCreator1.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of the ConcreteProduct1}

App: Launched with the ConcreteCreator2.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of the ConcreteProduct2}

Metoda wytwórcza w innych językach

Metoda wytwórcza w języku C# Metoda wytwórcza w języku C++ Metoda wytwórcza w języku Go Metoda wytwórcza w języku Java Metoda wytwórcza w języku PHP Metoda wytwórcza w języku Python Metoda wytwórcza w języku Rust Metoda wytwórcza w języku Swift Metoda wytwórcza w języku TypeScript