Summer SALE
Prototyp

Prototyp w języku Java

Prototyp To kreacyjny wzorzec projektowy pozwalający klonować obiekty — również te złożone — bez konieczności sprzęgania z ich klasami.

Wszystkie klasy prototyp powinny mieć wspólny interfejs który pozwoli kopiować ich obiekty nawet gdy nie zna się ich konkretnych klas. Obiekty-prototypy mogą tworzyć kompletne kopie, ponieważ pola prywatne danej klasy są dostępne dla innych obiektów tej samej klasy.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Prototyp jest w Javie dostępny od razu — dzięki interfejsowi Cloneable.

Każda klasa może zaimplementować ten interfejs i stać się klonowalną.

Identyfikacja: Prototyp można łatwo rozpoznać po obecności metod clone lub copy, itp.

Kopiowanie figur geometrycznych

Spójrzmy jak można zaimplementować wzorzec Prototyp bez użycia standardowego interfejsu Cloneable.

shapes: Lista figur

shapes/Shape.java: Wspólny interfejs figur

package refactoring_guru.prototype.example.shapes;

import java.util.Objects;

public abstract class Shape {
  public int x;
  public int y;
  public String color;

  public Shape() {
  }

  public Shape(Shape target) {
    if (target != null) {
      this.x = target.x;
      this.y = target.y;
      this.color = target.color;
    }
  }

  public abstract Shape clone();

  @Override
  public boolean equals(Object object2) {
    if (!(object2 instanceof Shape)) return false;
    Shape shape2 = (Shape) object2;
    return shape2.x == x && shape2.y == y && Objects.equals(shape2.color, color);
  }
}

shapes/Circle.java: Prosta figura

package refactoring_guru.prototype.example.shapes;

public class Circle extends Shape {
  public int radius;

  public Circle() {
  }

  public Circle(Circle target) {
    super(target);
    if (target != null) {
      this.radius = target.radius;
    }
  }

  @Override
  public Shape clone() {
    return new Circle(this);
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object2) {
    if (!(object2 instanceof Circle) || !super.equals(object2)) return false;
    Circle shape2 = (Circle) object2;
    return shape2.radius == radius;
  }
}

shapes/Rectangle.java: Kolejna figura

package refactoring_guru.prototype.example.shapes;

public class Rectangle extends Shape {
  public int width;
  public int height;

  public Rectangle() {
  }

  public Rectangle(Rectangle target) {
    super(target);
    if (target != null) {
      this.width = target.width;
      this.height = target.height;
    }
  }

  @Override
  public Shape clone() {
    return new Rectangle(this);
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object2) {
    if (!(object2 instanceof Rectangle) || !super.equals(object2)) return false;
    Rectangle shape2 = (Rectangle) object2;
    return shape2.width == width && shape2.height == height;
  }
}

Demo.java: Przykład klonowania

package refactoring_guru.prototype.example;

import refactoring_guru.prototype.example.shapes.Circle;
import refactoring_guru.prototype.example.shapes.Rectangle;
import refactoring_guru.prototype.example.shapes.Shape;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    List<Shape> shapes = new ArrayList<>();
    List<Shape> shapesCopy = new ArrayList<>();

    Circle circle = new Circle();
    circle.x = 10;
    circle.y = 20;
    circle.radius = 15;
    circle.color = "red";
    shapes.add(circle);

    Circle anotherCircle = (Circle) circle.clone();
    shapes.add(anotherCircle);

    Rectangle rectangle = new Rectangle();
    rectangle.width = 10;
    rectangle.height = 20;
    rectangle.color = "blue";
    shapes.add(rectangle);

    cloneAndCompare(shapes, shapesCopy);
  }

  private static void cloneAndCompare(List<Shape> shapes, List<Shape> shapesCopy) {
    for (Shape shape : shapes) {
      shapesCopy.add(shape.clone());
    }

    for (int i = 0; i < shapes.size(); i++) {
      if (shapes.get(i) != shapesCopy.get(i)) {
        System.out.println(i + ": Shapes are different objects (yay!)");
        if (shapes.get(i).equals(shapesCopy.get(i))) {
          System.out.println(i + ": And they are identical (yay!)");
        } else {
          System.out.println(i + ": But they are not identical (booo!)");
        }
      } else {
        System.out.println(i + ": Shape objects are the same (booo!)");
      }
    }
  }
}

OutputDemo.txt: Wynik działania

0: Shapes are different objects (yay!)
0: And they are identical (yay!)
1: Shapes are different objects (yay!)
1: And they are identical (yay!)
2: Shapes are different objects (yay!)
2: And they are identical (yay!)

Rejestr prototypów

Możemy zaimplementować scentralizowany rejestr prototypów (lub ich fabrykę) który zawierałby zestaw predefiniowanych obiektów-prototypów. Będzie można w ten sposób pozyskiwać nowe obiekty z fabryki przekazując jej nazwę lub inne parametry potrzebnego prototypu. Fabryka po znalezieniu odpowiedniego prototypu sklonowałaby go i zwróciła kopię.

cache

cache/BundledShapeCache.java: Fabryka prototypów

package refactoring_guru.prototype.caching.cache;

import refactoring_guru.prototype.example.shapes.Circle;
import refactoring_guru.prototype.example.shapes.Rectangle;
import refactoring_guru.prototype.example.shapes.Shape;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class BundledShapeCache {
  private Map<String, Shape> cache = new HashMap<>();

  public BundledShapeCache() {
    Circle circle = new Circle();
    circle.x = 5;
    circle.y = 7;
    circle.radius = 45;
    circle.color = "Green";

    Rectangle rectangle = new Rectangle();
    rectangle.x = 6;
    rectangle.y = 9;
    rectangle.width = 8;
    rectangle.height = 10;
    rectangle.color = "Blue";

    cache.put("Big green circle", circle);
    cache.put("Medium blue rectangle", rectangle);
  }

  public Shape put(String key, Shape shape) {
    cache.put(key, shape);
    return shape;
  }

  public Shape get(String key) {
    return cache.get(key).clone();
  }
}

Demo.java: Przykład klonowania

package refactoring_guru.prototype.caching;

import refactoring_guru.prototype.caching.cache.BundledShapeCache;
import refactoring_guru.prototype.example.shapes.Shape;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    BundledShapeCache cache = new BundledShapeCache();

    Shape shape1 = cache.get("Big green circle");
    Shape shape2 = cache.get("Medium blue rectangle");
    Shape shape3 = cache.get("Medium blue rectangle");

    if (shape1 != shape2 && !shape1.equals(shape2)) {
      System.out.println("Big green circle != Medium blue rectangle (yay!)");
    } else {
      System.out.println("Big green circle == Medium blue rectangle (booo!)");
    }

    if (shape2 != shape3) {
      System.out.println("Medium blue rectangles are two different objects (yay!)");
      if (shape2.equals(shape3)) {
        System.out.println("And they are identical (yay!)");
      } else {
        System.out.println("But they are not identical (booo!)");
      }
    } else {
      System.out.println("Rectangle objects are the same (booo!)");
    }
  }
}

OutputDemo.txt: Wynik działania

Big green circle != Medium blue rectangle (yay!)
Medium blue rectangles are two different objects (yay!)
And they are identical (yay!)

Prototyp w innych językach

Prototyp w języku C# Prototyp w języku C++ Prototyp w języku Go Prototyp w języku PHP Prototyp w języku Python Prototyp w języku Ruby Prototyp w języku Rust Prototyp w języku Swift Prototyp w języku TypeScript