🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Абстрактна фабрика

Abstract Factory Абстрактна фабрика Abstract Factory

Абстрактна фабрика — це породжуючий патерн проектування, який вирішує проблему створення цілих сімейств пов’язаних продуктів, без прив’язки коду до конкретних класів продуктів.

Абстрактна фабрика задає інтерфейс створення всіх доступних типів продуктів, а кожна конкретна реалізація фабрики породжує продукти однієї з варіацій. Клієнтський код викликає методи фабрики для отримання продуктів, замість самостійного створювання їх за допомогою оператора new. При цьому, фабрика сама стежить за тим, щоб створюваний продукт був потрібної варіації.

Детальніше про Абстрактну фабрику

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в C#-коді, особливо там, де потрібно породжувати сімейства класів, не прив’язуючи до них свій код (наприклад, у фреймворках).

Ознаки застосування патерну: Патерн можна визначити за методами, що повертають фабрику, яка, в свою чергу, використовується для створення конкретних продуктів, повертаючи їх через абстрактні типи або інтерфейси.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Абстрактна фабрика, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.AbstractFactory.Structural
{
  interface IAbstractFactory
  {
    IAbstractProductA CreateProductA();

    IAbstractProductB CreateProductB();
  }

  class ConcreteFactory1 : IAbstractFactory
  {
    public IAbstractProductA CreateProductA()
    {
      return new ConcreteProductA1();
    }

    public IAbstractProductB CreateProductB()
    {
      return new ConcreteProductB1();
    }
  }

  class ConcreteFactory2 : IAbstractFactory
  {
    public IAbstractProductA CreateProductA()
    {
      return new ConcreteProductA2();
    }

    public IAbstractProductB CreateProductB()
    {
      return new ConcreteProductB2();
    }
  }


  interface IAbstractProductA
  {
    string UsefulFunctionA();
  }

  class ConcreteProductA1 : IAbstractProductA
  {
    public string UsefulFunctionA()
    {
      return "The result of the product A1.";
    }
  }

  class ConcreteProductA2 : IAbstractProductA
  {
    public string UsefulFunctionA()
    {
      return "The result of the product A2.";
    }
  }


  interface IAbstractProductB
  {
    string UsefulFunctionB();

    string AnotherUsefulFunctionB(IAbstractProductA collaborator);
  }

  class ConcreteProductB1 : IAbstractProductB
  {
    public string UsefulFunctionB()
    {
      return "The result of the product B1.";
    }

    public string AnotherUsefulFunctionB(IAbstractProductA collaborator)
    {
      var result = collaborator.UsefulFunctionA();

      return $"The result of the B1 collaborating with the ({result})";
    }
  }

  class ConcreteProductB2 : IAbstractProductB
  {
    public string UsefulFunctionB()
    {
      return "The result of the product B2.";
    }

    public string AnotherUsefulFunctionB(IAbstractProductA collaborator)
    {
      var result = collaborator.UsefulFunctionA();

      return $"The result of the B2 collaborating with the ({result})";
    }
  }


  class Client
  {
    public void Main()
    {
      Console.WriteLine("Client: Testing client code with the first factory type...");
      ClientMethod(new ConcreteFactory1());
      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Client: Testing the same client code with the second factory type...");
      ClientMethod(new ConcreteFactory2());
    }

    public void ClientMethod(IAbstractFactory factory)
    {
      var productA = factory.CreateProductA();
      var productB = factory.CreateProductB();

      Console.WriteLine(productB.UsefulFunctionB());
      Console.WriteLine(productB.AnotherUsefulFunctionB(productA));
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      new Client().Main();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Client: Testing client code with the first factory type...
The result of the product B1.
The result of the B1 collaborating with the (The result of the product A1.)

Client: Testing the same client code with the second factory type...
The result of the product B2.
The result of the B2 collaborating with the (The result of the product A2.)