🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »
Абстрактна фабрика

Абстрактна фабрика на Python

Абстрактна фабрика — це породжуючий патерн проектування, який вирішує проблему створення цілих сімейств пов’язаних продуктів, без прив’язки коду до конкретних класів продуктів.

Абстрактна фабрика задає інтерфейс створення всіх доступних типів продуктів, а кожна конкретна реалізація фабрики породжує продукти однієї з варіацій. Клієнтський код викликає методи фабрики для отримання продуктів, замість самостійного створювання їх за допомогою оператора new. При цьому, фабрика сама стежить за тим, щоб створюваний продукт був потрібної варіації.

Детальніше про Абстрактну фабрику

Особливості паттерна на Python

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Python-коді, особливо там, де потрібно породжувати сімейства класів, не прив’язуючи до них свій код (наприклад, у фреймворках).

Ознаки застосування патерна: Патерн можна визначити за методами, що повертають фабрику, яка, в свою чергу, використовується для створення конкретних продуктів, повертаючи їх через абстрактні типи або інтерфейси.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Абстрактна фабрика, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.py: Приклад структури патерна

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod


class AbstractFactory(ABC):
  """
  The Abstract Factory interface declares a set of methods that return
  different abstract products. These products are called a family and are
  related by a high-level theme or concept. Products of one family are
  usually able to collaborate among themselves. A family of products may
  have several variants, but the products of one variant are incompatible
  with products of another.
  """
  @abstractmethod
  def create_product_a(self) -> AbstractProductA:
    pass

  @abstractmethod
  def create_product_b(self) -> AbstractProductB:
    pass


class ConcreteFactory1(AbstractFactory):
  """
  Concrete Factories produce a family of products that belong to a single
  variant. The factory guarantees that resulting products are compatible.
  Note that signatures of the Concrete Factory's methods return an abstract
  product, while inside the method a concrete product is instantiated.
  """

  def create_product_a(self) -> ConcreteProductA1:
    return ConcreteProductA1()

  def create_product_b(self) -> ConcreteProductB1:
    return ConcreteProductB1()


class ConcreteFactory2(AbstractFactory):
  """
  Each Concrete Factory has a corresponding product variant.
  """

  def create_product_a(self) -> ConcreteProductA2:
    return ConcreteProductA2()

  def create_product_b(self) -> ConcreteProductB2:
    return ConcreteProductB2()


class AbstractProductA(ABC):
  """
  Each distinct product of a product family should have a base interface.
  All variants of the product must implement this interface.
  """

  @abstractmethod
  def useful_function_a(self) -> str:
    pass


"""
Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
"""


class ConcreteProductA1(AbstractProductA):
  def useful_function_a(self) -> str:
    return "The result of the product A1."


class ConcreteProductA2(AbstractProductA):
  def useful_function_a(self) -> str:
    return "The result of the product A2."


class AbstractProductB(ABC):
  """
  Here's the the base interface of another product. All products can
  interact with each other, but proper interaction is possible only between
  products of the same concrete variant.
  """
  @abstractmethod
  def useful_function_b(self) -> None:
    """
    Product B is able to do its own thing...
    """
    pass

  @abstractmethod
  def another_useful_function_b(self, collaborator: AbstractProductA) -> None:
    """
    ...but it also can collaborate with the ProductA.
    
    The Abstract Factory makes sure that all products it creates are of
    the same variant and thus, compatible.
    """
    pass


"""
Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
"""


class ConcreteProductB1(AbstractProductB):
  def useful_function_b(self) -> str:
    return "The result of the product B1."

  """
  The variant, Product B1, is only able to work correctly with the variant,
  Product A1. Nevertheless, it accepts any instance of AbstractProductA as
  an argument.
  """

  def another_useful_function_b(self, collaborator: AbstractProductA) -> str:
    result = collaborator.useful_function_a()
    return f"The result of the B1 collaborating with the ({result})"


class ConcreteProductB2(AbstractProductB):
  def useful_function_b(self) -> str:
    return "The result of the product B2."

  def another_useful_function_b(self, collaborator: AbstractProductA):
    """
    The variant, Product B2, is only able to work correctly with the
    variant, Product A2. Nevertheless, it accepts any instance of
    AbstractProductA as an argument.
    """
    result = collaborator.useful_function_a()
    return f"The result of the B2 collaborating with the ({result})"


def client_code(factory: AbstractFactory) -> None:
  """
  The client code works with factories and products only through abstract
  types: AbstractFactory and AbstractProduct. This lets you pass any
  factory or product subclass to the client code without breaking it.
  """
  product_a = factory.create_product_a()
  product_b = factory.create_product_b()

  print(f"{product_b.useful_function_b()}")
  print(f"{product_b.another_useful_function_b(product_a)}", end="")


if __name__ == "__main__":
  """
  The client code can work with any concrete factory class.
  """
  print("Client: Testing client code with the first factory type:")
  client_code(ConcreteFactory1())

  print("\n")

  print("Client: Testing the same client code with the second factory type:")
  client_code(ConcreteFactory2())

Output.txt: Результат виконання

Client: Testing client code with the first factory type:
The result of the product B1.
The result of the B1 collaborating with the (The result of the product A1.)

Client: Testing the same client code with the second factory type:
The result of the product B2.
The result of the B2 collaborating with the (The result of the product A2.)

Абстрактна фабрика in Other Languages

Абстрактна фабрика in Java Абстрактна фабрика in C# Абстрактна фабрика in PHP Абстрактна фабрика in TypeScript