Привіт! Я знизив ціни на усі продукти. Час разом готувати свої програмерські скіли до пост-COVID-ної ери. Перевірити »
Абстрактна фабрика

Абстрактна фабрика на Ruby

Абстрактна фабрика — це породжуючий патерн проектування, який вирішує проблему створення цілих сімейств пов’язаних продуктів, без прив’язки коду до конкретних класів продуктів.

Абстрактна фабрика задає інтерфейс створення всіх доступних типів продуктів, а кожна конкретна реалізація фабрики породжує продукти однієї з варіацій. Клієнтський код викликає методи фабрики для отримання продуктів, замість самостійного створювання їх за допомогою оператора new. При цьому, фабрика сама стежить за тим, щоб створюваний продукт був потрібної варіації.

Особливості паттерна на Ruby

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Ruby-коді, особливо там, де потрібно породжувати сімейства класів, не прив’язуючи до них свій код (наприклад, у фреймворках).

Ознаки застосування патерна: Патерн можна визначити за методами, що повертають фабрику, яка, в свою чергу, використовується для створення конкретних продуктів, повертаючи їх через абстрактні типи або інтерфейси.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Абстрактна фабрика, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Abstract Factory interface declares a set of methods that return different
# abstract products. These products are called a family and are related by a
# high-level theme or concept. Products of one family are usually able to
# collaborate among themselves. A family of products may have several variants,
# but the products of one variant are incompatible with products of another.
class AbstractFactory
 # @abstract
 def create_product_a
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 def create_product_b
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Factories produce a family of products that belong to a single
# variant. The factory guarantees that resulting products are compatible. Note
# that signatures of the Concrete Factory's methods return an abstract product,
# while inside the method a concrete product is instantiated.
class ConcreteFactory1 < AbstractFactory
 def create_product_a
  ConcreteProductA1.new
 end

 def create_product_b
  ConcreteProductB1.new
 end
end

# Each Concrete Factory has a corresponding product variant.
class ConcreteFactory2 < AbstractFactory
 def create_product_a
  ConcreteProductA2.new
 end

 def create_product_b
  ConcreteProductB2.new
 end
end

# Each distinct product of a product family should have a base interface. All
# variants of the product must implement this interface.
class AbstractProductA
 # @abstract
 #
 # @return [String]
 def useful_function_a
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
class ConcreteProductA1 < AbstractProductA
 def useful_function_a
  'The result of the product A1.'
 end
end

class ConcreteProductA2 < AbstractProductA
 def useful_function_a
  'The result of the product A2.'
 end
end

# Here's the the base interface of another product. All products can interact
# with each other, but proper interaction is possible only between products of
# the same concrete variant.
class AbstractProductB
 # Product B is able to do its own thing...
 def useful_function_b
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # ...but it also can collaborate with the ProductA.
 #
 # The Abstract Factory makes sure that all products it creates are of the same
 # variant and thus, compatible.
 def another_useful_function_b(_collaborator)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
class ConcreteProductB1 < AbstractProductB
 # @return [String]
 def useful_function_b
  'The result of the product B1.'
 end

 # The variant, Product B1, is only able to work correctly with the variant,
 # Product A1. Nevertheless, it accepts any instance of AbstractProductA as an
 # argument.
 def another_useful_function_b(collaborator)
  result = collaborator.useful_function_a
  "The result of the B1 collaborating with the (#{result})"
 end
end

class ConcreteProductB2 < AbstractProductB
 # @return [String]
 def useful_function_b
  'The result of the product B2.'
 end

 # The variant, Product B2, is only able to work correctly with the variant,
 # Product A2. Nevertheless, it accepts any instance of AbstractProductA as an
 # argument.
 def another_useful_function_b(collaborator)
  result = collaborator.useful_function_a
  "The result of the B2 collaborating with the (#{result})"
 end
end

# The client code works with factories and products only through abstract types:
# AbstractFactory and AbstractProduct. This lets you pass any factory or product
# subclass to the client code without breaking it.
def client_code(factory)
 product_a = factory.create_product_a
 product_b = factory.create_product_b

 puts product_b.useful_function_b.to_s
 puts product_b.another_useful_function_b(product_a).to_s
end

# The client code can work with any concrete factory class.
puts 'Client: Testing client code with the first factory type:'
client_code(ConcreteFactory1.new)

puts "\n"

puts 'Client: Testing the same client code with the second factory type:'
client_code(ConcreteFactory2.new)

output.txt: Результат виконання

Client: Testing client code with the first factory type:
The result of the product B1.
The result of the B1 collaborating with the (The result of the product A1.)

Client: Testing the same client code with the second factory type:
The result of the product B2.
The result of the B2 collaborating with the (The result of the product A2.)

Абстрактна фабрика іншими мовами програмування

Абстрактна фабрика на Java Абстрактна фабрика на C# Абстрактна фабрика на C++ Абстрактна фабрика на PHP Абстрактна фабрика на Python Абстрактна фабрика на Swift Абстрактна фабрика на TypeScript Абстрактна фабрика на Go