Summer SALE
Абстрактна фабрика

Абстрактна фабрика на Ruby

Абстрактна фабрика — це породжуючий патерн проектування, який вирішує проблему створення цілих сімейств пов’язаних продуктів, без прив’язки коду до конкретних класів продуктів.

Абстрактна фабрика задає інтерфейс створення всіх доступних типів продуктів, а кожна конкретна реалізація фабрики породжує продукти однієї з варіацій. Клієнтський код викликає методи фабрики для отримання продуктів, замість самостійного створювання їх за допомогою оператора new. При цьому, фабрика сама стежить за тим, щоб створюваний продукт був потрібної варіації.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Ruby-коді, особливо там, де потрібно породжувати сімейства класів, не прив’язуючи до них свій код (наприклад, у фреймворках).

Ознаки застосування патерна: Патерн можна визначити за методами, що повертають фабрику, яка, в свою чергу, використовується для створення конкретних продуктів, повертаючи їх через абстрактні типи або інтерфейси.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Абстрактна фабрика, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Abstract Factory interface declares a set of methods that return different
# abstract products. These products are called a family and are related by a
# high-level theme or concept. Products of one family are usually able to
# collaborate among themselves. A family of products may have several variants,
# but the products of one variant are incompatible with products of another.
class AbstractFactory
 # @abstract
 def create_product_a
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 def create_product_b
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Factories produce a family of products that belong to a single
# variant. The factory guarantees that resulting products are compatible. Note
# that signatures of the Concrete Factory's methods return an abstract product,
# while inside the method a concrete product is instantiated.
class ConcreteFactory1 < AbstractFactory
 def create_product_a
  ConcreteProductA1.new
 end

 def create_product_b
  ConcreteProductB1.new
 end
end

# Each Concrete Factory has a corresponding product variant.
class ConcreteFactory2 < AbstractFactory
 def create_product_a
  ConcreteProductA2.new
 end

 def create_product_b
  ConcreteProductB2.new
 end
end

# Each distinct product of a product family should have a base interface. All
# variants of the product must implement this interface.
class AbstractProductA
 # @abstract
 #
 # @return [String]
 def useful_function_a
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
class ConcreteProductA1 < AbstractProductA
 def useful_function_a
  'The result of the product A1.'
 end
end

class ConcreteProductA2 < AbstractProductA
 def useful_function_a
  'The result of the product A2.'
 end
end

# Here's the the base interface of another product. All products can interact
# with each other, but proper interaction is possible only between products of
# the same concrete variant.
class AbstractProductB
 # Product B is able to do its own thing...
 def useful_function_b
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # ...but it also can collaborate with the ProductA.
 #
 # The Abstract Factory makes sure that all products it creates are of the same
 # variant and thus, compatible.
 def another_useful_function_b(_collaborator)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
class ConcreteProductB1 < AbstractProductB
 # @return [String]
 def useful_function_b
  'The result of the product B1.'
 end

 # The variant, Product B1, is only able to work correctly with the variant,
 # Product A1. Nevertheless, it accepts any instance of AbstractProductA as an
 # argument.
 def another_useful_function_b(collaborator)
  result = collaborator.useful_function_a
  "The result of the B1 collaborating with the (#{result})"
 end
end

class ConcreteProductB2 < AbstractProductB
 # @return [String]
 def useful_function_b
  'The result of the product B2.'
 end

 # The variant, Product B2, is only able to work correctly with the variant,
 # Product A2. Nevertheless, it accepts any instance of AbstractProductA as an
 # argument.
 def another_useful_function_b(collaborator)
  result = collaborator.useful_function_a
  "The result of the B2 collaborating with the (#{result})"
 end
end

# The client code works with factories and products only through abstract types:
# AbstractFactory and AbstractProduct. This lets you pass any factory or product
# subclass to the client code without breaking it.
def client_code(factory)
 product_a = factory.create_product_a
 product_b = factory.create_product_b

 puts product_b.useful_function_b
 puts product_b.another_useful_function_b(product_a)
end

# The client code can work with any concrete factory class.
puts 'Client: Testing client code with the first factory type:'
client_code(ConcreteFactory1.new)

puts "\n"

puts 'Client: Testing the same client code with the second factory type:'
client_code(ConcreteFactory2.new)

output.txt: Результат виконання

Client: Testing client code with the first factory type:
The result of the product B1.
The result of the B1 collaborating with the (The result of the product A1.)

Client: Testing the same client code with the second factory type:
The result of the product B2.
The result of the B2 collaborating with the (The result of the product A2.)

Абстрактна фабрика іншими мовами програмування

Абстрактна фабрика на C# Абстрактна фабрика на C++ Абстрактна фабрика на Go Абстрактна фабрика на Java Абстрактна фабрика на PHP Абстрактна фабрика на Python Абстрактна фабрика на Rust Абстрактна фабрика на Swift Абстрактна фабрика на TypeScript