🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »
Абстрактна фабрика

Абстрактна фабрика на PHP

Абстрактна фабрика — це породжуючий патерн проектування, який вирішує проблему створення цілих сімейств пов’язаних продуктів, без прив’язки коду до конкретних класів продуктів.

Абстрактна фабрика задає інтерфейс створення всіх доступних типів продуктів, а кожна конкретна реалізація фабрики породжує продукти однієї з варіацій. Клієнтський код викликає методи фабрики для отримання продуктів, замість самостійного створювання їх за допомогою оператора new. При цьому, фабрика сама стежить за тим, щоб створюваний продукт був потрібної варіації.

Детальніше про Абстрактну фабрику

Особливості паттерна на PHP

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в PHP-коді, особливо там, де потрібно породжувати сімейства класів, не прив’язуючи до них свій код (наприклад, у фреймворках).

Абстрактна фабрика іншими мовами програмування

Абстрактна фабрика на Java Абстрактна фабрика на C# Абстрактна фабрика на Python Абстрактна фабрика на Ruby Абстрактна фабрика на Swift Абстрактна фабрика на TypeScript