Wiosenna WYPRZEDAŻ
Adapter

Adapter w języku Python

Adapter to strukturalny wzorzec projektowy pozwalający na współpracę niekompatybilnych obiektów ze sobą.

Adapter pełni rolę opakowania dwóch obiektów. Przechwytuje wywołania jednego z obiektów i przekształca je na format i interfejs zrozumiały dla drugiego obiektu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Adapter jest dość powszechny w kodzie Python. Często stosuje się go w systemach bazujących na przestarzałym kodzie, gdzie pozwala na współdziałanie takiego kodu z nowoczesnymi klasami.

Identyfikacja: Adapter można rozpoznać po konstruktorze przyjmującym instancję innego typu abstrakcji/interfejsu. Gdy adapter otrzymuje wywołanie kierowane do którejś z jego metod, tłumaczy parametry wywołania do stosownego formatu i przekazuje je do jednej lub wielu metod opakowanego obiektu.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Adapter ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

class Target:
  """
  The Target defines the domain-specific interface used by the client code.
  """

  def request(self) -> str:
    return "Target: The default target's behavior."


class Adaptee:
  """
  The Adaptee contains some useful behavior, but its interface is incompatible
  with the existing client code. The Adaptee needs some adaptation before the
  client code can use it.
  """

  def specific_request(self) -> str:
    return ".eetpadA eht fo roivaheb laicepS"


class Adapter(Target, Adaptee):
  """
  The Adapter makes the Adaptee's interface compatible with the Target's
  interface via multiple inheritance.
  """

  def request(self) -> str:
    return f"Adapter: (TRANSLATED) {self.specific_request()[::-1]}"


def client_code(target: "Target") -> None:
  """
  The client code supports all classes that follow the Target interface.
  """

  print(target.request(), end="")


if __name__ == "__main__":
  print("Client: I can work just fine with the Target objects:")
  target = Target()
  client_code(target)
  print("\n")

  adaptee = Adaptee()
  print("Client: The Adaptee class has a weird interface. "
     "See, I don't understand it:")
  print(f"Adaptee: {adaptee.specific_request()}", end="\n\n")

  print("Client: But I can work with it via the Adapter:")
  adapter = Adapter()
  client_code(adapter)

Output.txt: Wynik działania

Client: I can work just fine with the Target objects:
Target: The default target's behavior.

Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don't understand it:
Adaptee: .eetpadA eht fo roivaheb laicepS

Client: But I can work with it via the Adapter:
Adapter: (TRANSLATED) Special behavior of the Adaptee.

Adapter w innych językach

Adapter w języku C# Adapter w języku C++ Adapter w języku Go Adapter w języku Java Adapter w języku PHP Adapter w języku Ruby Adapter w języku Rust Adapter w języku Swift Adapter w języku TypeScript