Hej, właśnie obniżyłem ceny wszystkich produktów. Przygotujmy nasze umiejętności programowania na erę post-COVID. Więcej szczegółów »
Adapter

Adapter w języku PHP

Adapter to strukturalny wzorzec projektowy pozwalający na współpracę niekompatybilnych obiektów ze sobą.

Adapter pełni rolę opakowania dwóch obiektów. Przechwytuje wywołania jednego z obiektów i przekształca je na format i interfejs zrozumiały dla drugiego obiektu.

Użycie wzorca w języku PHP

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Adapter jest dość powszechny w kodzie PHP. Często stosuje się go w systemach bazujących na jakimś przestarzałym kodzie, gdzie umożliwiają współpracę takiego kodu z nowoczesnymi klasami.

Identyfikacja: Adapter można rozpoznać po konstruktorze przyjmującym instancję innego typu abstrakcji/interfejsu. Gdy adapter otrzymuje wywołanie kierowane do którejś z jego metod, tłumaczy parametry wywołania do stosownego formatu i przekazuje je do jednej lub wielu metod opakowanego obiektu.

Adapter w innych językach

Wzorce projektowe: Adapter w języku Java Wzorce projektowe: Adapter w języku C# Wzorce projektowe: Adapter w języku C++ Wzorce projektowe: Adapter w języku Python Wzorce projektowe: Adapter w języku Ruby Wzorce projektowe: Adapter w języku Swift Wzorce projektowe: Adapter w języku TypeScript Wzorce projektowe: Adapter w języku Go