Summer SALE
Adapter

Adapter w języku Swift

Adapter to strukturalny wzorzec projektowy pozwalający na współpracę niekompatybilnych obiektów ze sobą.

Adapter pełni rolę opakowania dwóch obiektów. Przechwytuje wywołania jednego z obiektów i przekształca je na format i interfejs zrozumiały dla drugiego obiektu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Adapter jest dość powszechny w kodzie Swift. Często stosuje się go w systemach bazujących na przestarzałym kodzie, gdzie pozwala na współdziałanie takiego kodu z nowoczesnymi klasami.

Identyfikacja: Adapter można rozpoznać po konstruktorze przyjmującym instancję innego typu abstrakcji/interfejsu. Gdy adapter otrzymuje wywołanie kierowane do którejś z jego metod, tłumaczy parametry wywołania do stosownego formatu i przekazuje je do jednej lub wielu metod opakowanego obiektu.

Następujące przykłady są dostępne na Swift Playgrounds.
Gratulacje dla Alejandro Mohamad za stworzenie wersji Playground.

Adapter w innych językach

Adapter w języku C# Adapter w języku C++ Adapter w języku Go Adapter w języku Java Adapter w języku PHP Adapter w języku Python Adapter w języku Ruby Adapter w języku Rust Adapter w języku TypeScript