🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »
Адаптер

Адаптер на PHP

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Особливості паттерна на PHP

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в PHP-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Адаптер іншими мовами програмування

Адаптер на Java Адаптер на C# Адаптер на C++ Адаптер на Python Адаптер на Ruby Адаптер на Swift Адаптер на TypeScript