🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

Java: Адаптер

Adapter Адаптер Adapter

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Детальніше про Адаптер

Особливості паттерна на Java

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Java-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Приклади Адаптерів в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерну: Адаптер отримує конвертований об’єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи Адаптера, зазвичай, сумісні з інтерфейсом одного об’єкта. Вони делегують виклики вкладеному об’єктові, перетворивши перед цим параметри виклику у формат, підтримуваний вкладеним об’єктом.

Приклад: Розміщення квадратних кілочків у круглих отворах

Цей простий приклад показує, як за допомогою патерну Адаптер можна поєднувати несумісні речі.

round

round/RoundHole.java: Круглий отвір

package refactoring_guru.adapter.example.round;

/**
 * RoundHoles are compatible with RoundPegs.
 */
public class RoundHole {
  private double radius;

  public RoundHole(double radius) {
    this.radius = radius;
  }

  public double getRadius() {
    return radius;
  }

  public boolean fits(RoundPeg peg) {
    boolean result;
    result = (this.getRadius() >= peg.getRadius());
    return result;
  }
}

round/RoundPeg.java: Круглий кілочок

package refactoring_guru.adapter.example.round;

/**
 * RoundPegs are compatible with RoundHoles.
 */
public class RoundPeg {
  private double radius;

  public RoundPeg() {}

  public RoundPeg(double radius) {
    this.radius = radius;
  }

  public double getRadius() {
    return radius;
  }
}

square

square/SquarePeg.java: Квадратний кілочок

package refactoring_guru.adapter.example.square;

/**
 * SquarePegs are not compatible with RoundHoles (they were implemented by
 * previous development team). But we have to integrate them into our program.
 */
public class SquarePeg {
  private double width;

  public SquarePeg(double width) {
    this.width = width;
  }

  public double getWidth() {
    return width;
  }

  public double getSquare() {
    double result;
    result = Math.pow(this.width, 2);
    return result;
  }
}

adapters

adapters/SquarePegAdapter.java: Адаптер квадратних кілочків для круглих отворів

package refactoring_guru.adapter.example.adapters;

import refactoring_guru.adapter.example.round.RoundPeg;
import refactoring_guru.adapter.example.square.SquarePeg;

/**
 * Adapter allows fitting square pegs into round holes.
 */
public class SquarePegAdapter extends RoundPeg {
  private SquarePeg peg;

  public SquarePegAdapter(SquarePeg peg) {
    this.peg = peg;
  }

  @Override
  public double getRadius() {
    double result;
    // Calculate a minimum circle radius, which can fit this peg.
    result = (Math.sqrt(Math.pow((peg.getWidth() / 2), 2) * 2));
    return result;
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.adapter.example;

import refactoring_guru.adapter.example.adapters.SquarePegAdapter;
import refactoring_guru.adapter.example.round.RoundHole;
import refactoring_guru.adapter.example.round.RoundPeg;
import refactoring_guru.adapter.example.square.SquarePeg;

/**
 * Somewhere in client code...
 */
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    // Round fits round, no surprise.
    RoundHole hole = new RoundHole(5);
    RoundPeg rpeg = new RoundPeg(5);
    if (hole.fits(rpeg)) {
      System.out.println("Round peg r5 fits round hole r5.");
    }

    SquarePeg smallSqPeg = new SquarePeg(2);
    SquarePeg largeSqPeg = new SquarePeg(20);
    // hole.fits(smallSqPeg); // Won't compile.

    // Adapter solves the problem.
    SquarePegAdapter smallSqPegAdapter = new SquarePegAdapter(smallSqPeg);
    SquarePegAdapter largeSqPegAdapter = new SquarePegAdapter(largeSqPeg);
    if (hole.fits(smallSqPegAdapter)) {
      System.out.println("Square peg w2 fits round hole r5.");
    }
    if (!hole.fits(largeSqPegAdapter)) {
      System.out.println("Square peg w20 does not fit into round hole r5.");
    }
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

Round peg r5 fits round hole r5.
Square peg w2 fits round hole r5.
Square peg w20 does not fit into round hole r5.