Summer SALE
Адаптер

Адаптер на Java

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Java-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Приклади Адаптерів в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Адаптер отримує конвертований об’єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи Адаптера, зазвичай, сумісні з інтерфейсом одного об’єкта. Вони делегують виклики вкладеному об’єктові, перетворивши перед цим параметри виклику у формат, підтримуваний вкладеним об’єктом.

Розміщення квадратних кілочків у круглих отворах

Цей простий приклад показує, як за допомогою патерна Адаптер можна поєднувати несумісні речі.

round

round/RoundHole.java: Круглий отвір

package refactoring_guru.adapter.example.round;

/**
 * RoundHoles are compatible with RoundPegs.
 */
public class RoundHole {
  private double radius;

  public RoundHole(double radius) {
    this.radius = radius;
  }

  public double getRadius() {
    return radius;
  }

  public boolean fits(RoundPeg peg) {
    boolean result;
    result = (this.getRadius() >= peg.getRadius());
    return result;
  }
}

round/RoundPeg.java: Круглий кілочок

package refactoring_guru.adapter.example.round;

/**
 * RoundPegs are compatible with RoundHoles.
 */
public class RoundPeg {
  private double radius;

  public RoundPeg() {}

  public RoundPeg(double radius) {
    this.radius = radius;
  }

  public double getRadius() {
    return radius;
  }
}

square

square/SquarePeg.java: Квадратний кілочок

package refactoring_guru.adapter.example.square;

/**
 * SquarePegs are not compatible with RoundHoles (they were implemented by
 * previous development team). But we have to integrate them into our program.
 */
public class SquarePeg {
  private double width;

  public SquarePeg(double width) {
    this.width = width;
  }

  public double getWidth() {
    return width;
  }

  public double getSquare() {
    double result;
    result = Math.pow(this.width, 2);
    return result;
  }
}

adapters

adapters/SquarePegAdapter.java: Адаптер квадратних кілочків для круглих отворів

package refactoring_guru.adapter.example.adapters;

import refactoring_guru.adapter.example.round.RoundPeg;
import refactoring_guru.adapter.example.square.SquarePeg;

/**
 * Adapter allows fitting square pegs into round holes.
 */
public class SquarePegAdapter extends RoundPeg {
  private SquarePeg peg;

  public SquarePegAdapter(SquarePeg peg) {
    this.peg = peg;
  }

  @Override
  public double getRadius() {
    double result;
    // Calculate a minimum circle radius, which can fit this peg.
    result = (Math.sqrt(Math.pow((peg.getWidth() / 2), 2) * 2));
    return result;
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.adapter.example;

import refactoring_guru.adapter.example.adapters.SquarePegAdapter;
import refactoring_guru.adapter.example.round.RoundHole;
import refactoring_guru.adapter.example.round.RoundPeg;
import refactoring_guru.adapter.example.square.SquarePeg;

/**
 * Somewhere in client code...
 */
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    // Round fits round, no surprise.
    RoundHole hole = new RoundHole(5);
    RoundPeg rpeg = new RoundPeg(5);
    if (hole.fits(rpeg)) {
      System.out.println("Round peg r5 fits round hole r5.");
    }

    SquarePeg smallSqPeg = new SquarePeg(2);
    SquarePeg largeSqPeg = new SquarePeg(20);
    // hole.fits(smallSqPeg); // Won't compile.

    // Adapter solves the problem.
    SquarePegAdapter smallSqPegAdapter = new SquarePegAdapter(smallSqPeg);
    SquarePegAdapter largeSqPegAdapter = new SquarePegAdapter(largeSqPeg);
    if (hole.fits(smallSqPegAdapter)) {
      System.out.println("Square peg w2 fits round hole r5.");
    }
    if (!hole.fits(largeSqPegAdapter)) {
      System.out.println("Square peg w20 does not fit into round hole r5.");
    }
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

Round peg r5 fits round hole r5.
Square peg w2 fits round hole r5.
Square peg w20 does not fit into round hole r5.

Адаптер іншими мовами програмування

Адаптер на C# Адаптер на C++ Адаптер на Go Адаптер на PHP Адаптер на Python Адаптер на Ruby Адаптер на Rust Адаптер на Swift Адаптер на TypeScript