Summer SALE
Адаптер

Адаптер на TypeScript

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в TypeScript-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Ознаки застосування патерна: Адаптер отримує конвертований об’єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи Адаптера, зазвичай, сумісні з інтерфейсом одного об’єкта. Вони делегують виклики вкладеному об’єктові, перетворивши перед цим параметри виклику у формат, підтримуваний вкладеним об’єктом.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Адаптер, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

index.ts: Приклад структури патерна

/**
 * The Target defines the domain-specific interface used by the client code.
 */
class Target {
  public request(): string {
    return 'Target: The default target\'s behavior.';
  }
}

/**
 * The Adaptee contains some useful behavior, but its interface is incompatible
 * with the existing client code. The Adaptee needs some adaptation before the
 * client code can use it.
 */
class Adaptee {
  public specificRequest(): string {
    return '.eetpadA eht fo roivaheb laicepS';
  }
}

/**
 * The Adapter makes the Adaptee's interface compatible with the Target's
 * interface.
 */
class Adapter extends Target {
  private adaptee: Adaptee;

  constructor(adaptee: Adaptee) {
    super();
    this.adaptee = adaptee;
  }

  public request(): string {
    const result = this.adaptee.specificRequest().split('').reverse().join('');
    return `Adapter: (TRANSLATED) ${result}`;
  }
}

/**
 * The client code supports all classes that follow the Target interface.
 */
function clientCode(target: Target) {
  console.log(target.request());
}

console.log('Client: I can work just fine with the Target objects:');
const target = new Target();
clientCode(target);

console.log('');

const adaptee = new Adaptee();
console.log('Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don\'t understand it:');
console.log(`Adaptee: ${adaptee.specificRequest()}`);

console.log('');

console.log('Client: But I can work with it via the Adapter:');
const adapter = new Adapter(adaptee);
clientCode(adapter);

Output.txt: Результат виконання

Client: I can work just fine with the Target objects:
Target: The default target's behavior.

Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don't understand it:
Adaptee: .eetpadA eht fo roivaheb laicepS

Client: But I can work with it via the Adapter:
Adapter: (TRANSLATED) Special behavior of the Adaptee.

Адаптер іншими мовами програмування

Адаптер на C# Адаптер на C++ Адаптер на Go Адаптер на Java Адаптер на PHP Адаптер на Python Адаптер на Ruby Адаптер на Rust Адаптер на Swift