Весняний РОЗПРОДАЖ
Міст

Міст на TypeScript

Міст — це структурний патерн, який розділяє бізнес-логіку або великий клас на кілька окремих ієрархій, які можна розвивати далі окремо одну від одної.

Одна з цих ієрархій (абстракція) отримає посилання на об’єкти іншої ієрархії (реалізація) і буде делегувати їм основну роботу. Завдяки тому, що всі реалізації будуть дотримуватись спільного інтерфейсу, їх можна буде взаємозамінювати всередині абстракції.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Міст особливо корисний, якщо вам доводиться робити крос-платформні додатки, підтримувати кілька типів баз даних або працювати з різними постачальниками схожого API (наприклад, cloud-сервіси, соціальні мережі і т. д.)

Ознаки застосування патерна: Якщо в програмі чітко виділено класи «керування» та кілька видів класів «платформ», а керуючі об’єкти делегують виконання платформам, тоді можна сказати, що ви застосовуєте Міст.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Міст, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

index.ts: Приклад структури патерна

/**
 * The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two class
 * hierarchies. It maintains a reference to an object of the Implementation
 * hierarchy and delegates all of the real work to this object.
 */
class Abstraction {
  protected implementation: Implementation;

  constructor(implementation: Implementation) {
    this.implementation = implementation;
  }

  public operation(): string {
    const result = this.implementation.operationImplementation();
    return `Abstraction: Base operation with:\n${result}`;
  }
}

/**
 * You can extend the Abstraction without changing the Implementation classes.
 */
class ExtendedAbstraction extends Abstraction {
  public operation(): string {
    const result = this.implementation.operationImplementation();
    return `ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n${result}`;
  }
}

/**
 * The Implementation defines the interface for all implementation classes. It
 * doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two
 * interfaces can be entirely different. Typically the Implementation interface
 * provides only primitive operations, while the Abstraction defines higher-
 * level operations based on those primitives.
 */
interface Implementation {
  operationImplementation(): string;
}

/**
 * Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and
 * implements the Implementation interface using that platform's API.
 */
class ConcreteImplementationA implements Implementation {
  public operationImplementation(): string {
    return 'ConcreteImplementationA: Here\'s the result on the platform A.';
  }
}

class ConcreteImplementationB implements Implementation {
  public operationImplementation(): string {
    return 'ConcreteImplementationB: Here\'s the result on the platform B.';
  }
}

/**
 * Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets linked
 * with a specific Implementation object, the client code should only depend on
 * the Abstraction class. This way the client code can support any abstraction-
 * implementation combination.
 */
function clientCode(abstraction: Abstraction) {
  // ..

  console.log(abstraction.operation());

  // ..
}

/**
 * The client code should be able to work with any pre-configured abstraction-
 * implementation combination.
 */
let implementation = new ConcreteImplementationA();
let abstraction = new Abstraction(implementation);
clientCode(abstraction);

console.log('');

implementation = new ConcreteImplementationB();
abstraction = new ExtendedAbstraction(implementation);
clientCode(abstraction);

Output.txt: Результат виконання

Abstraction: Base operation with:
ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.

Міст іншими мовами програмування

Міст на C# Міст на C++ Міст на Go Міст на Java Міст на PHP Міст на Python Міст на Ruby Міст на Rust Міст на Swift