Spring SALE
Міст

Міст на C#

Міст — це структурний патерн, який розділяє бізнес-логіку або великий клас на кілька окремих ієрархій, які можна розвивати далі окремо одну від одної.

Одна з цих ієрархій (абстракція) отримає посилання на об’єкти іншої ієрархії (реалізація) і буде делегувати їм основну роботу. Завдяки тому, що всі реалізації будуть дотримуватись спільного інтерфейсу, їх можна буде взаємозамінювати всередині абстракції.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Міст особливо корисний, якщо вам доводиться робити крос-платформні додатки, підтримувати кілька типів баз даних або працювати з різними постачальниками схожого API (наприклад, cloud-сервіси, соціальні мережі і т. д.)

Ознаки застосування патерна: Якщо в програмі чітко виділено класи «керування» та кілька видів класів «платформ», а керуючі об’єкти делегують виконання платформам, тоді можна сказати, що ви застосовуєте Міст.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Міст, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерна

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Bridge.Conceptual
{
  // The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two
  // class hierarchies. It maintains a reference to an object of the
  // Implementation hierarchy and delegates all of the real work to this
  // object.
  class Abstraction
  {
    protected IImplementation _implementation;
		
    public Abstraction(IImplementation implementation)
    {
      this._implementation = implementation;
    }
		
    public virtual string Operation()
    {
      return "Abstract: Base operation with:\n" + 
        _implementation.OperationImplementation();
    }
  }

  // You can extend the Abstraction without changing the Implementation
  // classes.
  class ExtendedAbstraction : Abstraction
  {
    public ExtendedAbstraction(IImplementation implementation) : base(implementation)
    {
		}
		
    public override string Operation()
    {
      return "ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n" +
        base._implementation.OperationImplementation();
    }
  }

  // The Implementation defines the interface for all implementation classes.
  // It doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two
  // interfaces can be entirely different. Typically the Implementation
  // interface provides only primitive operations, while the Abstraction
  // defines higher- level operations based on those primitives.
  public interface IImplementation
  {
    string OperationImplementation();
  }

  // Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and
  // implements the Implementation interface using that platform's API.
  class ConcreteImplementationA : IImplementation
  {
    public string OperationImplementation()
    {
      return "ConcreteImplementationA: The result in platform A.\n";
    }
  }

  class ConcreteImplementationB : IImplementation
  {
    public string OperationImplementation()
    {
      return "ConcreteImplementationB: The result in platform B.\n";
    }
  }

  class Client
  {
    // Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets
    // linked with a specific Implementation object, the client code should
    // only depend on the Abstraction class. This way the client code can
    // support any abstraction-implementation combination.
    public void ClientCode(Abstraction abstraction)
    {
      Console.Write(abstraction.Operation());
    }
  }
  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();

      Abstraction abstraction;
      // The client code should be able to work with any pre-configured
      // abstraction-implementation combination.
      abstraction = new Abstraction(new ConcreteImplementationA());
      client.ClientCode(abstraction);
      
      Console.WriteLine();
      
      abstraction = new ExtendedAbstraction(new ConcreteImplementationB());
      client.ClientCode(abstraction);
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Abstract: Base operation with:
ConcreteImplementationA: The result in platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationA: The result in platform B.

Міст іншими мовами програмування

Міст на C++ Міст на Go Міст на Java Міст на PHP Міст на Python Міст на Ruby Міст на Rust Міст на Swift Міст на TypeScript