🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Міст

Bridge Міст Bridge

Міст — це структурний патерн, який розділяє бізнес-логіку або великий клас на кілька окремих ієрархій, які можна розвивати далі окремо одну від одної.

Одна з цих ієрархій (абстракція) отримає посилання на об’єкти іншої ієрархії (реалізація) і буде делегувати їм основну роботу. Завдяки тому, що всі реалізації будуть дотримуватись спільного інтерфейсу, їх можна буде взаємозамінювати всередині абстракції.

Детальніше про Міст

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Міст особливо корисний, якщо вам доводиться робити крос-платформні додатки, підтримувати кілька типів баз даних або працювати з різними постачальниками схожого API (наприклад, cloud-сервіси, соціальні мережі і т. д.)

Ознаки застосування патерну: Якщо в програмі чітко виділено класи «керування» та кілька видів класів «платформ», а керуючі об’єкти делегують виконання платформам, тоді можна сказати, що ви застосовуєте Міст.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Міст, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Bridge.Structural
{
  abstract class Abstraction
  {
    protected Implementor implementor;
		
    public Implementor Implementor
    {
      set { implementor = value; }
    }
		
    public Abstraction(Implementor imp)
    {
      implementor = imp;
    }
		
    public virtual string Operation()
    {
      return "Abstract: Base operation with:\n" + implementor.operationImplementation();
    }
  }

  abstract class Implementor
  {
    public abstract string operationImplementation();
  }

  class ExtendedAbstraction : Abstraction
  {
    public ExtendedAbstraction(Implementor imp) : base(imp)
    { 
		}
		
    public override string Operation()
    {
      return "ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n" + base.implementor.operationImplementation();
    }
  }

  class ConcreteImplementorA : Implementor
  {
    public override string operationImplementation()
    {
      return "ConcreteImplementationA: The result in platform A.\n";
    }
  }

  class ConcreteImplementorB : Implementor
  {
    public override string operationImplementation()
    {
      return "ConcreteImplementationA: The result in platform B.\n";
    }
  }
	
	class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();

      Abstraction abstraction;
      abstraction = new ExtendedAbstraction(new ConcreteImplementorA());
      client.ClientCode(abstraction);
      abstraction.Implementor = new ConcreteImplementorB();
      client.ClientCode(abstraction);
    }
  }

  class Client
  {
    public void ClientCode(Abstraction abstraction)
    {
      Console.WriteLine(abstraction.Operation());
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationA: The result in platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationA: The result in platform B.