Spring SALE
Міст

Міст на Ruby

Міст — це структурний патерн, який розділяє бізнес-логіку або великий клас на кілька окремих ієрархій, які можна розвивати далі окремо одну від одної.

Одна з цих ієрархій (абстракція) отримає посилання на об’єкти іншої ієрархії (реалізація) і буде делегувати їм основну роботу. Завдяки тому, що всі реалізації будуть дотримуватись спільного інтерфейсу, їх можна буде взаємозамінювати всередині абстракції.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Міст особливо корисний, якщо вам доводиться робити крос-платформні додатки, підтримувати кілька типів баз даних або працювати з різними постачальниками схожого API (наприклад, cloud-сервіси, соціальні мережі і т. д.)

Ознаки застосування патерна: Якщо в програмі чітко виділено класи «керування» та кілька видів класів «платформ», а керуючі об’єкти делегують виконання платформам, тоді можна сказати, що ви застосовуєте Міст.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Міст, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two class
# hierarchies. It maintains a reference to an object of the Implementation
# hierarchy and delegates all of the real work to this object.
class Abstraction
 # @param [Implementation] implementation
 def initialize(implementation)
  @implementation = implementation
 end

 # @return [String]
 def operation
  "Abstraction: Base operation with:\n"\
  "#{@implementation.operation_implementation}"
 end
end

# You can extend the Abstraction without changing the Implementation classes.
class ExtendedAbstraction < Abstraction
 # @return [String]
 def operation
  "ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n"\
  "#{@implementation.operation_implementation}"
 end
end

# The Implementation defines the interface for all implementation classes. It
# doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two interfaces
# can be entirely different. Typically the Implementation interface provides
# only primitive operations, while the Abstraction defines higher-level
# operations based on those primitives.
class Implementation
 # @abstract
 #
 # @return [String]
 def operation_implementation
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and implements
# the Implementation interface using that platform's API.
class ConcreteImplementationA < Implementation
 # @return [String]
 def operation_implementation
  'ConcreteImplementationA: Here\'s the result on the platform A.'
 end
end

class ConcreteImplementationB < Implementation
 # @return [String]
 def operation_implementation
  'ConcreteImplementationB: Here\'s the result on the platform B.'
 end
end

# Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets linked
# with a specific Implementation object, the client code should only depend on
# the Abstraction class. This way the client code can support any abstraction-
# implementation combination.
def client_code(abstraction)
 # ...

 print abstraction.operation

 # ...
end

# The client code should be able to work with any pre-configured abstraction-
# implementation combination.

implementation = ConcreteImplementationA.new
abstraction = Abstraction.new(implementation)
client_code(abstraction)

puts "\n\n"

implementation = ConcreteImplementationB.new
abstraction = ExtendedAbstraction.new(implementation)
client_code(abstraction)

output.txt: Результат виконання

Abstraction: Base operation with:
ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.

Міст іншими мовами програмування

Міст на C# Міст на C++ Міст на Go Міст на Java Міст на PHP Міст на Python Міст на Rust Міст на Swift Міст на TypeScript