🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Компонувальник

Composite Компонувальник Composite

Компонувальник — це структурний патерн, який дозволяє створювати дерево об’єктів та працювати з ним так само, як і з одиничним об’єктом.

Компонувальник давно став синонімом всіх завдань, пов’язаних з побудовою дерева об’єктів. Всі операції компонувальника базуються на рекурсії та «підсумовуванні» результатів на гілках дерева.

Детальніше про Компонувальника

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Компонувальник зустрічається в будь-яких завданнях, які пов’язані з побудовою дерева. Найпростіший приклад — складені елементи GUI, які теж можна розглядати як дерево.

Ознаки застосування патерну: Якщо з об’єктів будується деревовидна структура та з усіма об’єктами дерева, як і з самим деревом, працюють через загальний інтерфейс.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Компонувальник, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Composite.Structural
{
  abstract class Component
  {
    public Component() { }

    public abstract void Operation();

    public abstract void Add(Component c);

    public abstract void Remove(Component c);

    public abstract bool IsComposite();
  }

  class Composite : Component
  {
    List<Component> children = new List<Component>();

    public Composite() 
		{ 
		
		}

    public override void Add(Component component)
    {
      children.Add(component);
    }

    public override void Remove(Component component)
    {
      children.Remove(component);
    }

    public override bool IsComposite()
    {
      return true;
    }

    public override void Operation()
    {
      int i = 0;

      Console.Write("Branch(");
      foreach (Component component in children)
      {
        component.Operation();
        if(i != children.Count-1)
				{
					Console.Write("+");
				}
        i++;
      }
      Console.Write(")");
    }
  }

  class Leaf : Component
  {
    public Leaf()
    {

    }

    public override void Operation()
    {
      Console.Write("LEAF");
    }

    public override void Add(Component component)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override void Remove(Component component)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override bool IsComposite()
    {
      return false;
    }
  }
	
	class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();

      Component leaf = new Leaf();
      Console.WriteLine("Client: I get a simple component:");
      client.ClientCode(leaf);
      Console.WriteLine("\n");

      Composite tree = new Composite();
      Composite branch1 = new Composite();
      branch1.Add(new Leaf());
      branch1.Add(new Leaf());
      Composite branch2 = new Composite();
      branch2.Add(new Leaf());
      tree.Add(branch1);
      tree.Add(branch2);
      Console.WriteLine("Client: Now I get a composite tree:");
      client.ClientCode(tree);
      Console.WriteLine("\n");

      Console.Write("Client: I can merge two components without checking their classes:\n");
      client.ClientCode2(tree, leaf);
    }
  }

  class Client
  {
    public void ClientCode(Component leaf)
    {
      Console.Write("RESULT: ");
      leaf.Operation();
    }

    public void ClientCode2(Component component1, Component component2)
    {
      if(component1.IsComposite())
      {
        component1.Add(component2);
      }
      Console.Write("RESULT: ");
      component1.Operation();

      Console.WriteLine();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Client: I get a simple component:
RESULT: LEAF

Client: Now I get a composite tree:
RESULT: Branch(Branch(LEAF+LEAF)+Branch(LEAF))

Client: I can merge two components without checking their classes:
RESULT: Branch(Branch(LEAF+LEAF)+Branch(LEAF)+LEAF)