Весняний РОЗПРОДАЖ
Компонувальник

Компонувальник на Java

Компонувальник — це структурний патерн, який дозволяє створювати дерево об’єктів та працювати з ним так само, як і з одиничним об’єктом.

Компонувальник давно став синонімом всіх завдань, пов’язаних з побудовою дерева об’єктів. Всі операції компонувальника базуються на рекурсії та «підсумовуванні» результатів на гілках дерева.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Компонувальник зустрічається в будь-яких завданнях, які пов’язані з побудовою дерева. Найпростіший приклад — складені елементи GUI, які теж можна розглядати як дерево.

Приклади Компонувальників у стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Якщо з об’єктів будується деревовидна структура та з усіма об’єктами дерева, як і з самим деревом, працюють через загальний інтерфейс.

Прості та складені графічні фігури

Цей приклад показує, як можна працювати зі складними геометричними фігурами, складеними з простих так, ніби-то вони самі є простими.

shapes

shapes/Shape.java: Загальний інтерфейс фігур

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

public interface Shape {
  int getX();
  int getY();
  int getWidth();
  int getHeight();
  void move(int x, int y);
  boolean isInsideBounds(int x, int y);
  void select();
  void unSelect();
  boolean isSelected();
  void paint(Graphics graphics);
}

shapes/BaseShape.java: Абстрактна фігура з базовим функціоналом

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

abstract class BaseShape implements Shape {
  public int x;
  public int y;
  public Color color;
  private boolean selected = false;

  BaseShape(int x, int y, Color color) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.color = color;
  }

  @Override
  public int getX() {
    return x;
  }

  @Override
  public int getY() {
    return y;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return 0;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return 0;
  }

  @Override
  public void move(int x, int y) {
    this.x += x;
    this.y += y;
  }

  @Override
  public boolean isInsideBounds(int x, int y) {
    return x > getX() && x < (getX() + getWidth()) &&
        y > getY() && y < (getY() + getHeight());
  }

  @Override
  public void select() {
    selected = true;
  }

  @Override
  public void unSelect() {
    selected = false;
  }

  @Override
  public boolean isSelected() {
    return selected;
  }

  void enableSelectionStyle(Graphics graphics) {
    graphics.setColor(Color.LIGHT_GRAY);

    Graphics2D g2 = (Graphics2D) graphics;
    float[] dash1 = {2.0f};
    g2.setStroke(new BasicStroke(1.0f,
        BasicStroke.CAP_BUTT,
        BasicStroke.JOIN_MITER,
        2.0f, dash1, 0.0f));
  }

  void disableSelectionStyle(Graphics graphics) {
    graphics.setColor(color);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) graphics;
    g2.setStroke(new BasicStroke());
  }


  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    if (isSelected()) {
      enableSelectionStyle(graphics);
    }
    else {
      disableSelectionStyle(graphics);
    }

    // ...
  }
}

shapes/Dot.java: Крапка

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

public class Dot extends BaseShape {
  private final int DOT_SIZE = 3;

  public Dot(int x, int y, Color color) {
    super(x, y, color);
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return DOT_SIZE;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return DOT_SIZE;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    super.paint(graphics);
    graphics.fillRect(x - 1, y - 1, getWidth(), getHeight());
  }
}

shapes/Circle.java: Круг

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

public class Circle extends BaseShape {
  public int radius;

  public Circle(int x, int y, int radius, Color color) {
    super(x, y, color);
    this.radius = radius;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return radius * 2;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return radius * 2;
  }

  public void paint(Graphics graphics) {
    super.paint(graphics);
    graphics.drawOval(x, y, getWidth() - 1, getHeight() - 1);
  }
}

shapes/Rectangle.java: Чотирикутник

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

public class Rectangle extends BaseShape {
  public int width;
  public int height;

  public Rectangle(int x, int y, int width, int height, Color color) {
    super(x, y, color);
    this.width = width;
    this.height = height;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return width;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return height;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    super.paint(graphics);
    graphics.drawRect(x, y, getWidth() - 1, getHeight() - 1);
  }
}

shapes/CompoundShape.java: Складена фігура

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class CompoundShape extends BaseShape {
  protected List<Shape> children = new ArrayList<>();

  public CompoundShape(Shape... components) {
    super(0, 0, Color.BLACK);
    add(components);
  }

  public void add(Shape component) {
    children.add(component);
  }

  public void add(Shape... components) {
    children.addAll(Arrays.asList(components));
  }

  public void remove(Shape child) {
    children.remove(child);
  }

  public void remove(Shape... components) {
    children.removeAll(Arrays.asList(components));
  }

  public void clear() {
    children.clear();
  }

  @Override
  public int getX() {
    if (children.size() == 0) {
      return 0;
    }
    int x = children.get(0).getX();
    for (Shape child : children) {
      if (child.getX() < x) {
        x = child.getX();
      }
    }
    return x;
  }

  @Override
  public int getY() {
    if (children.size() == 0) {
      return 0;
    }
    int y = children.get(0).getY();
    for (Shape child : children) {
      if (child.getY() < y) {
        y = child.getY();
      }
    }
    return y;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    int maxWidth = 0;
    int x = getX();
    for (Shape child : children) {
      int childsRelativeX = child.getX() - x;
      int childWidth = childsRelativeX + child.getWidth();
      if (childWidth > maxWidth) {
        maxWidth = childWidth;
      }
    }
    return maxWidth;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    int maxHeight = 0;
    int y = getY();
    for (Shape child : children) {
      int childsRelativeY = child.getY() - y;
      int childHeight = childsRelativeY + child.getHeight();
      if (childHeight > maxHeight) {
        maxHeight = childHeight;
      }
    }
    return maxHeight;
  }

  @Override
  public void move(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      child.move(x, y);
    }
  }

  @Override
  public boolean isInsideBounds(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      if (child.isInsideBounds(x, y)) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  @Override
  public void unSelect() {
    super.unSelect();
    for (Shape child : children) {
      child.unSelect();
    }
  }

  public boolean selectChildAt(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      if (child.isInsideBounds(x, y)) {
        child.select();
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    if (isSelected()) {
      enableSelectionStyle(graphics);
      graphics.drawRect(getX() - 1, getY() - 1, getWidth() + 1, getHeight() + 1);
      disableSelectionStyle(graphics);
    }

    for (Shape child : children) {
      child.paint(graphics);
    }
  }
}

editor

editor/ImageEditor.java: Редактор фігур

package refactoring_guru.composite.example.editor;

import refactoring_guru.composite.example.shapes.CompoundShape;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.Shape;

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.Border;
import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;

public class ImageEditor {
  private EditorCanvas canvas;
  private CompoundShape allShapes = new CompoundShape();

  public ImageEditor() {
    canvas = new EditorCanvas();
  }

  public void loadShapes(Shape... shapes) {
    allShapes.clear();
    allShapes.add(shapes);
    canvas.refresh();
  }

  private class EditorCanvas extends Canvas {
    JFrame frame;

    private static final int PADDING = 10;

    EditorCanvas() {
      createFrame();
      refresh();
      addMouseListener(new MouseAdapter() {
        @Override
        public void mousePressed(MouseEvent e) {
          allShapes.unSelect();
          allShapes.selectChildAt(e.getX(), e.getY());
          e.getComponent().repaint();
        }
      });
    }

    void createFrame() {
      frame = new JFrame();
      frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
      frame.setLocationRelativeTo(null);

      JPanel contentPanel = new JPanel();
      Border padding = BorderFactory.createEmptyBorder(PADDING, PADDING, PADDING, PADDING);
      contentPanel.setBorder(padding);
      frame.setContentPane(contentPanel);

      frame.add(this);
      frame.setVisible(true);
      frame.getContentPane().setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
    }

    public int getWidth() {
      return allShapes.getX() + allShapes.getWidth() + PADDING;
    }

    public int getHeight() {
      return allShapes.getY() + allShapes.getHeight() + PADDING;
    }

    void refresh() {
      this.setSize(getWidth(), getHeight());
      frame.pack();
    }

    public void paint(Graphics graphics) {
      allShapes.paint(graphics);
    }
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.composite.example;

import refactoring_guru.composite.example.editor.ImageEditor;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.Circle;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.CompoundShape;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.Dot;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.Rectangle;

import java.awt.*;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    ImageEditor editor = new ImageEditor();

    editor.loadShapes(
        new Circle(10, 10, 10, Color.BLUE),

        new CompoundShape(
          new Circle(110, 110, 50, Color.RED),
          new Dot(160, 160, Color.RED)
        ),

        new CompoundShape(
            new Rectangle(250, 250, 100, 100, Color.GREEN),
            new Dot(240, 240, Color.GREEN),
            new Dot(240, 360, Color.GREEN),
            new Dot(360, 360, Color.GREEN),
            new Dot(360, 240, Color.GREEN)
        )
    );
  }
}

OutputDemo.png: Результат виконання

Компонувальник іншими мовами програмування

Компонувальник на C# Компонувальник на C++ Компонувальник на Go Компонувальник на PHP Компонувальник на Python Компонувальник на Ruby Компонувальник на Rust Компонувальник на Swift Компонувальник на TypeScript