Spring SALE
Kompozyt

Kompozyt w języku C#

Kompozyt to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający komponowanie struktury drzewiastej z obiektów i traktowanie jej jak pojedynczy obiekt.

Kompozyt stał się dość popularnym rozwiązaniem wielu problemów gdzie w grę wchodzi struktura drzewa. Zaletą tego wzorca jest możliwość uruchamiania metod rekurencyjnie na wszystkich elementach struktury i sumowanie wyników ich działania.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Kompozyt jest dość powszechny w kodzie C#. Często stosuje się go do modelowania hierarchii komponentów interfejsu użytkownika lub kodu który działa na grafach.

Identyfikacja: Jeśli klasy wszystkich obiektów w drzewie należą do jednej hierarchii to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kompozytem. Jeśli dodatkowo metody tych klas delegują zadania obiektom-dzieciom wchodzącym w skład tego drzewa i robią to za pośrednictwem klasy bazowej lub bazowego interfejsu hierarchii, to na pewno jest to kompozyt.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Kompozyt ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Composite.Conceptual
{
  // The base Component class declares common operations for both simple and
  // complex objects of a composition.
  abstract class Component
  {
    public Component() { }

    // The base Component may implement some default behavior or leave it to
    // concrete classes (by declaring the method containing the behavior as
    // "abstract").
    public abstract string Operation();

    // In some cases, it would be beneficial to define the child-management
    // operations right in the base Component class. This way, you won't
    // need to expose any concrete component classes to the client code,
    // even during the object tree assembly. The downside is that these
    // methods will be empty for the leaf-level components.
    public virtual void Add(Component component)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public virtual void Remove(Component component)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    // You can provide a method that lets the client code figure out whether
    // a component can bear children.
    public virtual bool IsComposite()
    {
      return true;
    }
  }

  // The Leaf class represents the end objects of a composition. A leaf can't
  // have any children.
  //
  // Usually, it's the Leaf objects that do the actual work, whereas Composite
  // objects only delegate to their sub-components.
  class Leaf : Component
  {
    public override string Operation()
    {
      return "Leaf";
    }

    public override bool IsComposite()
    {
      return false;
    }
  }

  // The Composite class represents the complex components that may have
  // children. Usually, the Composite objects delegate the actual work to
  // their children and then "sum-up" the result.
  class Composite : Component
  {
    protected List<Component> _children = new List<Component>();
    
    public override void Add(Component component)
    {
      this._children.Add(component);
    }

    public override void Remove(Component component)
    {
      this._children.Remove(component);
    }

    // The Composite executes its primary logic in a particular way. It
    // traverses recursively through all its children, collecting and
    // summing their results. Since the composite's children pass these
    // calls to their children and so forth, the whole object tree is
    // traversed as a result.
    public override string Operation()
    {
      int i = 0;
      string result = "Branch(";

      foreach (Component component in this._children)
      {
        result += component.Operation();
        if (i != this._children.Count - 1)
        {
          result += "+";
        }
        i++;
      }
      
      return result + ")";
    }
  }

  class Client
  {
    // The client code works with all of the components via the base
    // interface.
    public void ClientCode(Component leaf)
    {
      Console.WriteLine($"RESULT: {leaf.Operation()}\n");
    }

    // Thanks to the fact that the child-management operations are declared
    // in the base Component class, the client code can work with any
    // component, simple or complex, without depending on their concrete
    // classes.
    public void ClientCode2(Component component1, Component component2)
    {
      if (component1.IsComposite())
      {
        component1.Add(component2);
      }
      
      Console.WriteLine($"RESULT: {component1.Operation()}");
    }
  }
  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();

      // This way the client code can support the simple leaf
      // components...
      Leaf leaf = new Leaf();
      Console.WriteLine("Client: I get a simple component:");
      client.ClientCode(leaf);

      // ...as well as the complex composites.
      Composite tree = new Composite();
      Composite branch1 = new Composite();
      branch1.Add(new Leaf());
      branch1.Add(new Leaf());
      Composite branch2 = new Composite();
      branch2.Add(new Leaf());
      tree.Add(branch1);
      tree.Add(branch2);
      Console.WriteLine("Client: Now I've got a composite tree:");
      client.ClientCode(tree);

      Console.Write("Client: I don't need to check the components classes even when managing the tree:\n");
      client.ClientCode2(tree, leaf);
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Client: I get a simple component:
RESULT: Leaf

Client: Now I've got a composite tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf))

Client: I don't need to check the components classes even when managing the tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf)+Leaf)

Kompozyt w innych językach

Kompozyt w języku C++ Kompozyt w języku Go Kompozyt w języku Java Kompozyt w języku PHP Kompozyt w języku Python Kompozyt w języku Ruby Kompozyt w języku Rust Kompozyt w języku Swift Kompozyt w języku TypeScript