Wiosenna WYPRZEDAŻ
Kompozyt

Kompozyt w języku Swift

Kompozyt to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający komponowanie struktury drzewiastej z obiektów i traktowanie jej jak pojedynczy obiekt.

Kompozyt stał się dość popularnym rozwiązaniem wielu problemów gdzie w grę wchodzi struktura drzewa. Zaletą tego wzorca jest możliwość uruchamiania metod rekurencyjnie na wszystkich elementach struktury i sumowanie wyników ich działania.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Kompozyt jest dość powszechny w kodzie Swift. Często stosuje się go do modelowania hierarchii komponentów interfejsu użytkownika lub kodu który działa na grafach.

Identyfikacja: Jeśli klasy wszystkich obiektów w drzewie należą do jednej hierarchii to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kompozytem. Jeśli dodatkowo metody tych klas delegują zadania obiektom-dzieciom wchodzącym w skład tego drzewa i robią to za pośrednictwem klasy bazowej lub bazowego interfejsu hierarchii, to na pewno jest to kompozyt.

Następujące przykłady są dostępne na Swift Playgrounds.
Gratulacje dla Alejandro Mohamad za stworzenie wersji Playground.

Kompozyt w innych językach

Kompozyt w języku C# Kompozyt w języku C++ Kompozyt w języku Go Kompozyt w języku Java Kompozyt w języku PHP Kompozyt w języku Python Kompozyt w języku Ruby Kompozyt w języku Rust Kompozyt w języku TypeScript