Весняний РОЗПРОДАЖ
Адаптер

Адаптер на Ruby

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Ruby-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Ознаки застосування патерна: Адаптер отримує конвертований об’єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи Адаптера, зазвичай, сумісні з інтерфейсом одного об’єкта. Вони делегують виклики вкладеному об’єктові, перетворивши перед цим параметри виклику у формат, підтримуваний вкладеним об’єктом.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Адаптер, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Target defines the domain-specific interface used by the client code.
class Target
 # @return [String]
 def request
  'Target: The default target\'s behavior.'
 end
end

# The Adaptee contains some useful behavior, but its interface is incompatible
# with the existing client code. The Adaptee needs some adaptation before the
# client code can use it.
class Adaptee
 # @return [String]
 def specific_request
  '.eetpadA eht fo roivaheb laicepS'
 end
end

# The Adapter makes the Adaptee's interface compatible with the Target's
# interface.
class Adapter < Target
 # @param [Adaptee] adaptee
 def initialize(adaptee)
  @adaptee = adaptee
 end

 def request
  "Adapter: (TRANSLATED) #{@adaptee.specific_request.reverse!}"
 end
end

# The client code supports all classes that follow the Target interface.
def client_code(target)
 print target.request
end

puts 'Client: I can work just fine with the Target objects:'
target = Target.new
client_code(target)
puts "\n\n"

adaptee = Adaptee.new
puts 'Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don\'t understand it:'
puts "Adaptee: #{adaptee.specific_request}"
puts "\n"

puts 'Client: But I can work with it via the Adapter:'
adapter = Adapter.new(adaptee)
client_code(adapter)

output.txt: Результат виконання

Client: I can work just fine with the Target objects:
Target: The default target's behavior.

Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don't understand it:
Adaptee: .eetpadA eht fo roivaheb laicepS

Client: But I can work with it via the Adapter:
Adapter: (TRANSLATED) Special behavior of the Adaptee.

Адаптер іншими мовами програмування

Адаптер на C# Адаптер на C++ Адаптер на Go Адаптер на Java Адаптер на PHP Адаптер на Python Адаптер на Rust Адаптер на Swift Адаптер на TypeScript