Wiosenna WYPRZEDAŻ
Fasada

Fasada w języku C#

Fasada to strukturalny wzorzec projektowy wyposażający złożony system klas, bibliotekę lub framework w uproszczony interfejs.

Fasada zmniejsza ogólną złożoność aplikacji oraz pomaga przenieść niechciane zależności w jedno miejsce w programie.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Fasada jest często używany w aplikacjach pisanych w C#, gdzie przydaje się w pracy ze złożonymi bibliotekami i API.

Identyfikacja: Użycie Fasady można stwierdzić po istnieniu klasy o uproszczonym interfejsie, która deleguje większość swoich zadań innym klasom. Zazwyczaj fasady zarządzają całym cyklem życia używanych przez siebie obiektów.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Fasada ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Facade.Conceptual
{
  // The Facade class provides a simple interface to the complex logic of one
  // or several subsystems. The Facade delegates the client requests to the
  // appropriate objects within the subsystem. The Facade is also responsible
  // for managing their lifecycle. All of this shields the client from the
  // undesired complexity of the subsystem.
  public class Facade
  {
    protected Subsystem1 _subsystem1;
		
    protected Subsystem2 _subsystem2;

    public Facade(Subsystem1 subsystem1, Subsystem2 subsystem2)
    {
      this._subsystem1 = subsystem1;
      this._subsystem2 = subsystem2;
    }
		
    // The Facade's methods are convenient shortcuts to the sophisticated
    // functionality of the subsystems. However, clients get only to a
    // fraction of a subsystem's capabilities.
    public string Operation()
    {
      string result = "Facade initializes subsystems:\n";
      result += this._subsystem1.operation1();
      result += this._subsystem2.operation1();
      result += "Facade orders subsystems to perform the action:\n";
      result += this._subsystem1.operationN();
      result += this._subsystem2.operationZ();
      return result;
    }
  }
  
  // The Subsystem can accept requests either from the facade or client
  // directly. In any case, to the Subsystem, the Facade is yet another
  // client, and it's not a part of the Subsystem.
  public class Subsystem1
  {
    public string operation1()
    {
      return "Subsystem1: Ready!\n";
    }

    public string operationN()
    {
      return "Subsystem1: Go!\n";
    }
  }
	
  // Some facades can work with multiple subsystems at the same time.
  public class Subsystem2
  {
    public string operation1()
    {
      return "Subsystem2: Get ready!\n";
    }

    public string operationZ()
    {
      return "Subsystem2: Fire!\n";
    }
  }


  class Client
  {
    // The client code works with complex subsystems through a simple
    // interface provided by the Facade. When a facade manages the lifecycle
    // of the subsystem, the client might not even know about the existence
    // of the subsystem. This approach lets you keep the complexity under
    // control.
    public static void ClientCode(Facade facade)
    {
      Console.Write(facade.Operation());
    }
  }
  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code may have some of the subsystem's objects already
      // created. In this case, it might be worthwhile to initialize the
      // Facade with these objects instead of letting the Facade create
      // new instances.
      Subsystem1 subsystem1 = new Subsystem1();
      Subsystem2 subsystem2 = new Subsystem2();
      Facade facade = new Facade(subsystem1, subsystem2);
      Client.ClientCode(facade);
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Facade initializes subsystems:
Subsystem1: Ready!
Subsystem2: Get ready!
Facade orders subsystems to perform the action:
Subsystem1: Go!
Subsystem2: Fire!

Fasada w innych językach

Fasada w języku C++ Fasada w języku Go Fasada w języku Java Fasada w języku PHP Fasada w języku Python Fasada w języku Ruby Fasada w języku Rust Fasada w języku Swift Fasada w języku TypeScript