Hej, właśnie obniżyłem ceny wszystkich produktów. Przygotujmy nasze umiejętności programowania na erę post-COVID. Więcej szczegółów »
Fasada

Fasada w języku Swift

Fasada to strukturalny wzorzec projektowy wyposażający złożony system klas, bibliotekę lub framework w uproszczony interfejs.

Fasada zmniejsza ogólną złożoność aplikacji oraz pomaga przenieść niechciane zależności w jedno miejsce w programie.

Użycie wzorca w języku Swift

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Fasada jest często używany w aplikacjach pisanych w Swift, gdzie przydaje się w pracy ze złożonymi bibliotekami i API.

Identyfikacja: Użycie Fasady można stwierdzić po istnieniu klasy o uproszczonym interfejsie, która deleguje większość swoich zadań innym klasom. Zazwyczaj fasady zarządzają całym cyklem życia używanych przez siebie obiektów.

Fasada w innych językach

Wzorce projektowe: Fasada w języku Java Wzorce projektowe: Fasada w języku C# Wzorce projektowe: Fasada w języku C++ Wzorce projektowe: Fasada w języku PHP Wzorce projektowe: Fasada w języku Python Wzorce projektowe: Fasada w języku Ruby Wzorce projektowe: Fasada w języku TypeScript Wzorce projektowe: Fasada w języku Go