Summer SALE
Fasada

Fasada w języku PHP

Fasada to strukturalny wzorzec projektowy wyposażający złożony system klas, bibliotekę lub framework w uproszczony interfejs.

Fasada zmniejsza ogólną złożoność aplikacji oraz pomaga przenieść niechciane zależności w jedno miejsce w programie.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Fasada jest często stosowany w aplikacjach PHP w celu upraszczania współpracy ze złożonymi bibliotekami lub z interfejsami programowania aplikacji.

Identyfikacja: Użycie Fasady można stwierdzić po istnieniu klasy o uproszczonym interfejsie, która deleguje większość swoich zadań innym klasom. Zazwyczaj fasady zarządzają całym cyklem życia używanych przez siebie obiektów.

Fasada w innych językach

Fasada w języku C# Fasada w języku C++ Fasada w języku Go Fasada w języku Java Fasada w języku Python Fasada w języku Ruby Fasada w języku Rust Fasada w języku Swift Fasada w języku TypeScript