Summer SALE
Замісник

Замісник на Java

Замісник — це об’єкт, який виступає прошарком між клієнтом та реальним сервісним об’єктом. Замісник отримує виклики від клієнта, виконує свою функцію (контроль доступу, кешування, зміна запиту та інше), а потім передає виклик сервісному об’єктові.

Замісник має той самий інтерфейс, що і реальний об’єкт, тому для клієнта немає різниці — працювати з реальним об’єктом безпосередньо, чи за допомогою замісника.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Замісник застосовується в коді на Java тоді, коли потрібно замінити дійсний об’єкт його сурогатом, причому, непомітно для клієнтів цього об’єкта. Це дозволить виконати додаткові поведінки до або після основної поведінки дійсного об’єкта.

Приклади Замісника у стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Клас замісника найчастіше делегує всю справжню роботу своєму реальному об’єктові. Замісники часто самі стежать за життєвим циклом свого реального об’єкта.

Кешуючий замісник

Цей приклад показує, як з допомогою Замісника можна зробити ефективнішою комунікацію по мережі з зовнішнім відеосервісом, кешуючи запити, що повторюються.

Замісник особливо корисний, якщо у вас немає доступу до коду службових класів, поведінку яких хочеться покращити. Він дозволяє змінити поведінку реального об’єкта прозоро для клієнтського коду. У цьому прикладі замісник і сам реальний об’єкт взаємозамінні.

some_cool_media_library

some_cool_media_library/ThirdPartyYouTubeLib.java: Інтерфейс віддаленого сервісу

package refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library;

import java.util.HashMap;

public interface ThirdPartyYouTubeLib {
  HashMap<String, Video> popularVideos();

  Video getVideo(String videoId);
}

some_cool_media_library/ThirdPartyYouTubeClass.java: Реалізація віддаленого сервісу

package refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library;

import java.util.HashMap;

public class ThirdPartyYouTubeClass implements ThirdPartyYouTubeLib {

  @Override
  public HashMap<String, Video> popularVideos() {
    connectToServer("http://www.youtube.com");
    return getRandomVideos();
  }

  @Override
  public Video getVideo(String videoId) {
    connectToServer("http://www.youtube.com/" + videoId);
    return getSomeVideo(videoId);
  }

  // -----------------------------------------------------------------------
  // Fake methods to simulate network activity. They as slow as a real life.

  private int random(int min, int max) {
    return min + (int) (Math.random() * ((max - min) + 1));
  }

  private void experienceNetworkLatency() {
    int randomLatency = random(5, 10);
    for (int i = 0; i < randomLatency; i++) {
      try {
        Thread.sleep(100);
      } catch (InterruptedException ex) {
        ex.printStackTrace();
      }
    }
  }

  private void connectToServer(String server) {
    System.out.print("Connecting to " + server + "... ");
    experienceNetworkLatency();
    System.out.print("Connected!" + "\n");
  }

  private HashMap<String, Video> getRandomVideos() {
    System.out.print("Downloading populars... ");

    experienceNetworkLatency();
    HashMap<String, Video> hmap = new HashMap<String, Video>();
    hmap.put("catzzzzzzzzz", new Video("sadgahasgdas", "Catzzzz.avi"));
    hmap.put("mkafksangasj", new Video("mkafksangasj", "Dog play with ball.mp4"));
    hmap.put("dancesvideoo", new Video("asdfas3ffasd", "Dancing video.mpq"));
    hmap.put("dlsdk5jfslaf", new Video("dlsdk5jfslaf", "Barcelona vs RealM.mov"));
    hmap.put("3sdfgsd1j333", new Video("3sdfgsd1j333", "Programing lesson#1.avi"));

    System.out.print("Done!" + "\n");
    return hmap;
  }

  private Video getSomeVideo(String videoId) {
    System.out.print("Downloading video... ");

    experienceNetworkLatency();
    Video video = new Video(videoId, "Some video title");

    System.out.print("Done!" + "\n");
    return video;
  }

}

some_cool_media_library/Video.java: Відеофайл

package refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library;

public class Video {
  public String id;
  public String title;
  public String data;

  Video(String id, String title) {
    this.id = id;
    this.title = title;
    this.data = "Random video.";
  }
}

proxy

proxy/YouTubeCacheProxy.java: Сервісний клас для роботи з кешем

package refactoring_guru.proxy.example.proxy;

import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.ThirdPartyYouTubeClass;
import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.ThirdPartyYouTubeLib;
import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.Video;

import java.util.HashMap;

public class YouTubeCacheProxy implements ThirdPartyYouTubeLib {
  private ThirdPartyYouTubeLib youtubeService;
  private HashMap<String, Video> cachePopular = new HashMap<String, Video>();
  private HashMap<String, Video> cacheAll = new HashMap<String, Video>();

  public YouTubeCacheProxy() {
    this.youtubeService = new ThirdPartyYouTubeClass();
  }

  @Override
  public HashMap<String, Video> popularVideos() {
    if (cachePopular.isEmpty()) {
      cachePopular = youtubeService.popularVideos();
    } else {
      System.out.println("Retrieved list from cache.");
    }
    return cachePopular;
  }

  @Override
  public Video getVideo(String videoId) {
    Video video = cacheAll.get(videoId);
    if (video == null) {
      video = youtubeService.getVideo(videoId);
      cacheAll.put(videoId, video);
    } else {
      System.out.println("Retrieved video '" + videoId + "' from cache.");
    }
    return video;
  }

  public void reset() {
    cachePopular.clear();
    cacheAll.clear();
  }
}

downloader

downloader/YouTubeDownloader.java: Завантажувач файлів

package refactoring_guru.proxy.example.downloader;

import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.ThirdPartyYouTubeLib;
import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.Video;

import java.util.HashMap;

public class YouTubeDownloader {
  private ThirdPartyYouTubeLib api;

  public YouTubeDownloader(ThirdPartyYouTubeLib api) {
    this.api = api;
  }

  public void renderVideoPage(String videoId) {
    Video video = api.getVideo(videoId);
    System.out.println("\n-------------------------------");
    System.out.println("Video page (imagine fancy HTML)");
    System.out.println("ID: " + video.id);
    System.out.println("Title: " + video.title);
    System.out.println("Video: " + video.data);
    System.out.println("-------------------------------\n");
  }

  public void renderPopularVideos() {
    HashMap<String, Video> list = api.popularVideos();
    System.out.println("\n-------------------------------");
    System.out.println("Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)");
    for (Video video : list.values()) {
      System.out.println("ID: " + video.id + " / Title: " + video.title);
    }
    System.out.println("-------------------------------\n");
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.proxy.example;

import refactoring_guru.proxy.example.downloader.YouTubeDownloader;
import refactoring_guru.proxy.example.proxy.YouTubeCacheProxy;
import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.ThirdPartyYouTubeClass;

public class Demo {

  public static void main(String[] args) {
    YouTubeDownloader naiveDownloader = new YouTubeDownloader(new ThirdPartyYouTubeClass());
    YouTubeDownloader smartDownloader = new YouTubeDownloader(new YouTubeCacheProxy());

    long naive = test(naiveDownloader);
    long smart = test(smartDownloader);
    System.out.print("Time saved by caching proxy: " + (naive - smart) + "ms");

  }

  private static long test(YouTubeDownloader downloader) {
    long startTime = System.currentTimeMillis();

    // User behavior in our app:
    downloader.renderPopularVideos();
    downloader.renderVideoPage("catzzzzzzzzz");
    downloader.renderPopularVideos();
    downloader.renderVideoPage("dancesvideoo");
    // Users might visit the same page quite often.
    downloader.renderVideoPage("catzzzzzzzzz");
    downloader.renderVideoPage("someothervid");

    long estimatedTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
    System.out.print("Time elapsed: " + estimatedTime + "ms\n");
    return estimatedTime;
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

Connecting to http://www.youtube.com... Connected!
Downloading populars... Done!

-------------------------------
Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)
ID: sadgahasgdas / Title: Catzzzz.avi
ID: asdfas3ffasd / Title: Dancing video.mpq
ID: 3sdfgsd1j333 / Title: Programing lesson#1.avi
ID: mkafksangasj / Title: Dog play with ball.mp4
ID: dlsdk5jfslaf / Title: Barcelona vs RealM.mov
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/catzzzzzzzzz... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: catzzzzzzzzz
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com... Connected!
Downloading populars... Done!

-------------------------------
Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)
ID: sadgahasgdas / Title: Catzzzz.avi
ID: asdfas3ffasd / Title: Dancing video.mpq
ID: 3sdfgsd1j333 / Title: Programing lesson#1.avi
ID: mkafksangasj / Title: Dog play with ball.mp4
ID: dlsdk5jfslaf / Title: Barcelona vs RealM.mov
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/dancesvideoo... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: dancesvideoo
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/catzzzzzzzzz... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: catzzzzzzzzz
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/someothervid... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: someothervid
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Time elapsed: 9354ms
Connecting to http://www.youtube.com... Connected!
Downloading populars... Done!

-------------------------------
Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)
ID: sadgahasgdas / Title: Catzzzz.avi
ID: asdfas3ffasd / Title: Dancing video.mpq
ID: 3sdfgsd1j333 / Title: Programing lesson#1.avi
ID: mkafksangasj / Title: Dog play with ball.mp4
ID: dlsdk5jfslaf / Title: Barcelona vs RealM.mov
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/catzzzzzzzzz... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: catzzzzzzzzz
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Retrieved list from cache.

-------------------------------
Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)
ID: sadgahasgdas / Title: Catzzzz.avi
ID: asdfas3ffasd / Title: Dancing video.mpq
ID: 3sdfgsd1j333 / Title: Programing lesson#1.avi
ID: mkafksangasj / Title: Dog play with ball.mp4
ID: dlsdk5jfslaf / Title: Barcelona vs RealM.mov
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/dancesvideoo... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: dancesvideoo
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Retrieved video 'catzzzzzzzzz' from cache.

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: catzzzzzzzzz
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/someothervid... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: someothervid
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Time elapsed: 5875ms
Time saved by caching proxy: 3479ms

Замісник іншими мовами програмування

Замісник на C# Замісник на C++ Замісник на Go Замісник на PHP Замісник на Python Замісник на Ruby Замісник на Rust Замісник на Swift Замісник на TypeScript