Весняний РОЗПРОДАЖ
Ланцюжок обов'язків

Ланцюжок обов'язків на Java

Ланцюжок обов’язків — це поведінковий патерн, що дозволяє передавати запит ланцюжком потенційних обробників до тих пір, поки один з них не обробить його.

Позбавляє від жорсткої прив’язки відправника запиту до одержувача, дозволяючи динамічно вибудовувати ланцюг з різних обробників.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн зустрічається в Java не так вже й часто, оскільки для його застосування потрібен ланцюг об’єктів, наприклад, зв’язаний список.

Сфера застосування ланцюжка обов’язків — різноманітні обробники подій, послідовні перевірки доступу та інше.

Приклади Ланцюжка обов’язків в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Ланцюжок обов’язків можна визначити за списками обробників або перевірок, через які пропускаються запити. Особливо, якщо порядок проходження обробників є важливим.

Шари авторизації та аутентифікації користувачів

Цей приклад показує як дані користувача проходять послідовну аутентифікацію через багато обробників, зв’язаних в один ланцюг.

Цей приклад відрізняється від канонічної версії тим, що перевірка припиняється, якщо черговий обробник не може обробити запит. В класичному варіанті проходження ланцюжком закінчується відразу, як тільки знаходиться елемент ланцюга, що може обробити запит. Просто знайте, що Концептуальний приклад від цього не змінюється, а код відрізняється тільки умовою виходу з ланцюга.

middleware

middleware/Middleware.java: Базовий клас перевірок

package refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.middleware;

/**
 * Base middleware class.
 */
public abstract class Middleware {
  private Middleware next;

  /**
   * Builds chains of middleware objects.
   */
  public static Middleware link(Middleware first, Middleware... chain) {
    Middleware head = first;
    for (Middleware nextInChain: chain) {
      head.next = nextInChain;
      head = nextInChain;
    }
    return first;
  }

  /**
   * Subclasses will implement this method with concrete checks.
   */
  public abstract boolean check(String email, String password);

  /**
   * Runs check on the next object in chain or ends traversing if we're in
   * last object in chain.
   */
  protected boolean checkNext(String email, String password) {
    if (next == null) {
      return true;
    }
    return next.check(email, password);
  }
}

middleware/ThrottlingMiddleware.java: Перевірка на ліміт запитів

package refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.middleware;

/**
 * ConcreteHandler. Checks whether there are too many failed login requests.
 */
public class ThrottlingMiddleware extends Middleware {
  private int requestPerMinute;
  private int request;
  private long currentTime;

  public ThrottlingMiddleware(int requestPerMinute) {
    this.requestPerMinute = requestPerMinute;
    this.currentTime = System.currentTimeMillis();
  }

  /**
   * Please, not that checkNext() call can be inserted both in the beginning
   * of this method and in the end.
   *
   * This gives much more flexibility than a simple loop over all middleware
   * objects. For instance, an element of a chain can change the order of
   * checks by running its check after all other checks.
   */
  public boolean check(String email, String password) {
    if (System.currentTimeMillis() > currentTime + 60_000) {
      request = 0;
      currentTime = System.currentTimeMillis();
    }

    request++;
    
    if (request > requestPerMinute) {
      System.out.println("Request limit exceeded!");
      Thread.currentThread().stop();
    }
    return checkNext(email, password);
  }
}

middleware/UserExistsMiddleware.java: Перевірка пароля

package refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.middleware;

import refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.server.Server;

/**
 * ConcreteHandler. Checks whether a user with the given credentials exists.
 */
public class UserExistsMiddleware extends Middleware {
  private Server server;

  public UserExistsMiddleware(Server server) {
    this.server = server;
  }

  public boolean check(String email, String password) {
    if (!server.hasEmail(email)) {
      System.out.println("This email is not registered!");
      return false;
    }
    if (!server.isValidPassword(email, password)) {
      System.out.println("Wrong password!");
      return false;
    }
    return checkNext(email, password);
  }
}

middleware/RoleCheckMiddleware.java: Перевірка ролі

package refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.middleware;

/**
 * ConcreteHandler. Checks a user's role.
 */
public class RoleCheckMiddleware extends Middleware {
  public boolean check(String email, String password) {
    if (email.equals("admin@example.com")) {
      System.out.println("Hello, admin!");
      return true;
    }
    System.out.println("Hello, user!");
    return checkNext(email, password);
  }
}

server

server/Server.java: Сервер, на який заходимо

package refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.server;

import refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.middleware.Middleware;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Server class.
 */
public class Server {
  private Map<String, String> users = new HashMap<>();
  private Middleware middleware;

  /**
   * Client passes a chain of object to server. This improves flexibility and
   * makes testing the server class easier.
   */
  public void setMiddleware(Middleware middleware) {
    this.middleware = middleware;
  }

  /**
   * Server gets email and password from client and sends the authorization
   * request to the chain.
   */
  public boolean logIn(String email, String password) {
    if (middleware.check(email, password)) {
      System.out.println("Authorization have been successful!");

      // Do something useful here for authorized users.

      return true;
    }
    return false;
  }

  public void register(String email, String password) {
    users.put(email, password);
  }

  public boolean hasEmail(String email) {
    return users.containsKey(email);
  }

  public boolean isValidPassword(String email, String password) {
    return users.get(email).equals(password);
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.chain_of_responsibility.example;

import refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.middleware.Middleware;
import refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.middleware.RoleCheckMiddleware;
import refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.middleware.ThrottlingMiddleware;
import refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.middleware.UserExistsMiddleware;
import refactoring_guru.chain_of_responsibility.example.server.Server;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

/**
 * Demo class. Everything comes together here.
 */
public class Demo {
  private static BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  private static Server server;

  private static void init() {
    server = new Server();
    server.register("admin@example.com", "admin_pass");
    server.register("user@example.com", "user_pass");

    // All checks are linked. Client can build various chains using the same
    // components.
    Middleware middleware = Middleware.link(
      new ThrottlingMiddleware(2),
      new UserExistsMiddleware(server),
      new RoleCheckMiddleware()
    );

    // Server gets a chain from client code.
    server.setMiddleware(middleware);
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    init();

    boolean success;
    do {
      System.out.print("Enter email: ");
      String email = reader.readLine();
      System.out.print("Input password: ");
      String password = reader.readLine();
      success = server.logIn(email, password);
    } while (!success);
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

Enter email: admin@example.com
Input password: admin_pass
Hello, admin!
Authorization have been successful!


Enter email: wrong@example.com
Input password: wrong_pass
This email is not registered!
Enter email: wrong@example.com
Input password: wrong_pass
This email is not registered!
Enter email: wrong@example.com
Input password: wrong_pass
Request limit exceeded!

Ланцюжок обов'язків іншими мовами програмування

Ланцюжок обов'язків на C# Ланцюжок обов'язків на C++ Ланцюжок обов'язків на Go Ланцюжок обов'язків на PHP Ланцюжок обов'язків на Python Ланцюжок обов'язків на Ruby Ланцюжок обов'язків на Rust Ланцюжок обов'язків на Swift Ланцюжок обов'язків на TypeScript