🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

PHP: Ланцюжок обов'язків

Chain of Responsibility Ланцюжок обов'язків Chain of Responsibility

Ланцюжок обов’язків — це поведінковий патерн, що дозволяє передавати запит ланцюжком потенційних обробників до тих пір, поки один з них не обробить його.

Позбавляє від жорсткої прив’язки відправника запиту до одержувача, дозволяючи динамічно вибудовувати ланцюг з різних обробників.

Детальніше про Ланцюжок обов'язків

Особливості паттерна на PHP

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн зустрічається в PHP не так вже й часто, бо для його застосування потрібно, щоб програма мала ланцюги об’єктів. Мабуть, найвідомішим прикладом використання цього патерну в PHP є концепція HTTP Request Middleware, описана в PSR-15. Це обробники запитів, які програма запускає перед тим, як виконати основний обробник запиту. Якщо їх зібрати в один ланцюг (що найчастіше і відбувається в реальних додатках), то вийде конструкція, дуже схожа з патерном Ланцюжок Обов’язків.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Ланцюжок обов’язків, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним. Після ознайомлення зі структурою, вам буде легше сприймати наступний приклад, що розглядає реальний випадок використання патерну в світі PHP.

ChainOfResponsibilityStructural.php: Приклад структури патерну

<?php

namespace RefactoringGuru\ChainOfResponsibility\Structural;

/**
 * The Handler interface declares a method for building the chain of handlers.
 * It also declares a method for executing a request.
 */
interface Handler
{
  public function setNext(Handler $handler): Handler;

  public function handle($request): ?string;
}

/**
 * The default chaining behavior can be implemented inside a base handler class.
 */
abstract class AbstractHandler implements Handler
{
  /**
   * @var Handler
   */
  private $nextHandler;

  /**
   * @param Handler $handler
   * @return Handler
   */
  public function setNext(Handler $handler): Handler
  {
    $this->nextHandler = $handler;
    // Returning a handler from here will let us link handlers in a
    // convenient way like this:
    // $monkey->setNext($squirrel)->setNext($dog);
    return $handler;
  }

  public function handle($request): ?string
  {
    if ($this->nextHandler) {
      return $this->nextHandler->handle($request);
    }
    
    return null;
  }
}

/**
 * All Concrete Handlers either handle a request or pass it to the next handler
 * in the chain.
 */
class MonkeyHandler extends AbstractHandler
{
  public function handle($request): ?string
  {
    if ($request == "Banana") {
      return "Monkey: I'll eat the ".$request.".\n";
    } else {
      return parent::handle($request);
    }
  }
}

class SquirrelHandler extends AbstractHandler
{
  public function handle($request): ?string
  {
    if ($request == "Nut") {
      return "Squirrel: I'll eat the ".$request.".\n";
    } else {
      return parent::handle($request);
    }
  }
}

class DogHandler extends AbstractHandler
{
  public function handle($request): ?string
  {
    if ($request == "MeatBall") {
      return "Dog: I'll eat the ".$request.".\n";
    } else {
      return parent::handle($request);
    }
  }
}

/**
 * The client code is usually suited to work with a single handler. In most
 * cases, it is not even aware that the handler is part of a chain.
 */
function clientCode(Handler $handler)
{
  foreach (["Nut", "Banana", "Cup of coffee"] as $food) {
    echo "Client: Who wants a ".$food."?\n";
    $result = $handler->handle($food);
    if ($result) {
      echo " ".$result;
    } else {
      echo " ".$food." was left untouched.\n";
    }
  }
}

/**
 * The other part of the client code constructs the actual chain.
 */
$monkey = new MonkeyHandler;
$squirrel = new SquirrelHandler;
$dog = new DogHandler;

$monkey->setNext($squirrel)->setNext($dog);

/**
 * The client should be able to send a request to any handler, not just the
 * first one in the chain.
 */
echo "Chain: Monkey > Squirrel > Dog\n\n";
clientCode($monkey);
echo "\n";

echo "Subchain: Squirrel > Dog\n\n";
clientCode($squirrel);

Output.txt: Результат виконання

Chain: Monkey > Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
 Monkey: I'll eat the Banana.
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Subchain: Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
 Banana was left untouched.
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Приклад: Приклад з життя

ChainOfResponsibilityRealWorld.php: Приклад з життя

<?php

namespace RefactoringGuru\ChainOfResponsibility\RealWorld;

/**
 * Chain of Responsibility Design Pattern
 *
 * Intent: Avoid coupling a sender of a request to its receiver by giving more
 * than one object a chance to handle the request. Chain the receiving objects
 * and then pass the request through the chain until some receiver handles it.
 *
 * Example: The most widely known use of the Chain of Responsibility (CoR)
 * pattern in the PHP world is found in HTTP request middleware. These are
 * implemented by most popular PHP frameworks and even got standardized as part
 * of PSR-15.
 *
 * It works like this: an HTTP request must pass through a stack of middleware
 * objects in order to be handled by the app. Each middleware can either reject
 * the further processing of the request or pass it to the next middleware. Once
 * the request successfully passes all middleware, the primary handler of the
 * app can finally handle it.
 *
 * You might have noticed that this approach is kind of inverse to the original
 * intent of the pattern. Indeed, in the typical implementation, a request is
 * only passed along a chain if a current handler CANNOT process it, while a
 * middleware passes the request further down the chain when it thinks that the
 * app CAN handle the request. Nevertheless, since middleware are chained, the
 * whole concept is still considered an example of the CoR pattern.
 */

/**
 * The classic CoR pattern declares a single role for objects that make up a
 * chain, which is a Handler. In our example, let's differentiate between
 * middleware and a final application's handler, which is executed when a
 * request gets through all the middleware objects.
 *
 * The base Middleware class declares an interface for linking middleware
 * objects into a chain.
 */
abstract class Middleware
{
  /**
   * @var Middleware
   */
  private $next;

  /**
   * This method can be used to build a chain of middleware objects.
   */
  public function linkWith(Middleware $next): Middleware
  {
    $this->next = $next;

    return $next;
  }

  /**
   * Subclasses must override this method to provide their own checks. A
   * subclass can fall back to the parent implementation if it can't process a
   * request.
   */
  public function check(string $email, string $password): bool
  {
    if (! $this->next) {
      return true;
    }

    return $this->next->check($email, $password);
  }
}

/**
 * This Concrete Middleware checks whether a user with given credentials exists.
 */
class UserExistsMiddleware extends Middleware
{
  private $server;

  public function __construct(Server $server)
  {
    $this->server = $server;
  }

  public function check(string $email, string $password): bool
  {
    if (! $this->server->hasEmail($email)) {
      echo "UserExistsMiddleware: This email is not registered!\n";

      return false;
    }

    if (! $this->server->isValidPassword($email, $password)) {
      echo "UserExistsMiddleware: Wrong password!\n";

      return false;
    }

    return parent::check($email, $password);
  }
}

/**
 * This Concrete Middleware checks whether a user associated with the request
 * has sufficient permissions.
 */
class RoleCheckMiddleware extends Middleware
{
  public function check(string $email, string $password): bool
  {
    if ($email === "admin@example.com") {
      echo "RoleCheckMiddleware: Hello, admin!\n";

      return true;
    }
    echo "RoleCheckMiddleware: Hello, user!\n";

    return parent::check($email, $password);
  }
}

/**
 * This Concrete Middleware checks whether there are too many failed login
 * requests.
 */
class ThrottlingMiddleware extends Middleware
{
  private $requestPerMinute;

  private $request;

  private $currentTime;

  public function __construct(int $requestPerMinute)
  {
    $this->requestPerMinute = $requestPerMinute;
    $this->currentTime = time();
  }

  /**
   * Please, note that the parent::check call can be inserted both at the
   * beginning of this method and at the end.
   *
   * This gives much more flexibility than a simple loop over all middleware
   * objects. For instance, a middleware can change the order of checks by
   * running its check after all the others.
   */
  public function check(string $email, string $password): bool
  {
    if (time() > $this->currentTime + 60) {
      $this->request = 0;
      $this->currentTime = time();
    }

    $this->request++;

    if ($this->request > $this->requestPerMinute) {
      echo "ThrottlingMiddleware: Request limit exceeded!\n";
      die();
    }

    return parent::check($email, $password);
  }
}

/**
 * This is an application's class that acts as a real handler. The Server class
 * uses the CoR pattern to execute a set of various authentication middleware
 * before launching some business logic associated with a request.
 */
class Server
{
  private $users = [];

  /**
   * @var Middleware
   */
  private $middleware;

  /**
   * The client can configure the server with a chain of middleware objects.
   */
  public function setMiddleware(Middleware $middleware): void
  {
    $this->middleware = $middleware;
  }

  /**
   * The server gets the email and password from the client and sends the
   * authorization request to the middleware.
   */
  public function logIn(string $email, string $password): bool
  {
    if ($this->middleware->check($email, $password)) {
      echo "Server: Authorization has been successful!\n";

      // Do something useful for authorized users.

      return true;
    }

    return false;
  }

  public function register(string $email, string $password): void
  {
    $this->users[$email] = $password;
  }

  public function hasEmail(string $email): bool
  {
    return isset($this->users[$email]);
  }

  public function isValidPassword(string $email, string $password): bool
  {
    return $this->users[$email] === $password;
  }
}

/**
 * The client code.
 */
$server = new Server();
$server->register("admin@example.com", "admin_pass");
$server->register("user@example.com", "user_pass");

// All middleware are chained. The client can build various configurations of
// chains depending on its needs.
$middleware = new ThrottlingMiddleware(2);
$middleware
  ->linkWith(new UserExistsMiddleware($server))
  ->linkWith(new RoleCheckMiddleware);

// The server gets a chain from the client code.
$server->setMiddleware($middleware);

// ...

do {
  echo "\nEnter your email:\n";
  $email = readline();
  echo "Enter your password:\n";
  $password = readline();
  $success = $server->logIn($email, $password);
} while (! $success);

Output.txt: Результат виконання

Enter your email:
asd
Enter your password:
123
UserExistsMiddleware: This email is not registered!

Enter your email:
admin@example.com
Enter your password:
wrong
UserExistsMiddleware: Wrong password!

Enter your email:
admin@example.com
Enter your password:
letmein
ThrottlingMiddleware: Request limit exceeded!Enter your email:
admin@example.com
Enter your password:
admin_pass
RoleCheckMiddleware: Hello, admin!
Server: Authorization has been successful!